Doorzoek volledige site
01 februari 2015 | STIJN SCHUTYSER

Voorbeelden van creatieve BEN-projecten op website BVA

Re-Vive Den Draad Illustratie | © BURO II & ARCHI+I

De BEN-regelgeving, wat voor BijnaEnergieNeutraal staat, stelt veel architecten voor een nieuwe uitdaging. Er wordt gevreesd dat de creativiteit van de architect door de nieuwe en strengere maatregelen aan banden wordt gelegd. De BVA (Beroepsvereniging voor Architecten) wil echter laten zien dat de architect, ondanks alle nieuwe en nakende uitdagingen, juist een meerwaarde kan zijn voor alle projecten.

Oproep

De BVA doet daarom een oproep aan zijn leden om projecten in te zenden die de creativiteit van architecten in de schijnwerpers te zetten. De projecten moeten wel voldoen aan de huidige voorwaarden voor BEN en uit het project moet blijken dat de architect een meerwaarde toevoegt. De voorwaarden voor een BEN-project betekenen concreet dat het project een energieprestatie van E30 heeft of beter, over een thermische isolatie van K40 of beter beschikt en voldoet aan specifieke Umax eisen. Daarnaast moet de netto-energiebehoefte voor verwarming kleiner of gelijk aan 70 kWh/m² zijn, moet de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500Kh zijn en moet de ventilatie conform de EPB zijn. Als laatste moet er ook een minimumaandeel hernieuwbare energie aanwezig zijn. Projecten die over een energieprestatie van E50 of beter beschikken komen ook in aanmerking voor de inzending, mits deze projecten E30 zouden halen als er bijvoorbeeld enkel PV-panelen op het dak geplaatst worden.

Voorstelling van projecten

De ingezonden projecten zijn te bekijken op de vernieuwde BVA-website, die op Batibouw 2015 zal worden voorgesteld. De projecten worden op de webpagina voorgesteld met een foto of rendering, die gelinkt zal worden aan de website van de ontwerpers. De afbeeldingen zullen vergezeld worden van een korte analyse, die aanduidt welk aandeel de verschillende toegepaste technieken hebben in het behaalde peil en de ontwerpers en EPB-verslaggever vermeldt. Geïnteresseerden dienen de BVA, naast één of meerdere foto’s van het project, tevens het EPB-bestand door te sturen naar info@bvarchitecten.be, zodat alle projecten en analyses duidelijk en eenvorming gepubliceerd kunnen worden.

Mediacampagne

De BVA zal in het voorjaar van 2015 een mediacampagne voeren om de projecten onder de aandacht te  brengen. Met het opzet hoopt de BVA toekomstige bouwheren ervan te overtuigen dat BEN-projecten niet enkel te danken zijn aan een goede isolatie of geavanceerde technieken, maar ook door een creatieve en competente architect.

GERELATEERDE DOSSIERS