Doorzoek volledige site
06 februari 2015 | JEROEN SCHREURS

Cyclelogistics: fietsen boven in de stad

Illustratie | Susanne Wrighton
Illustratie | Susanne Wrighton
Illustratie | Ton Daggers

Onze steden zitten vast. Met een groeiende stedelijke bevolking en dito verkeersbelasting dreigt dit probleem alleen maar groter te worden. Dat is ook slecht nieuws voor beleidsmakers die voor CO²-neutrale steden gaan. Cyclelogistics Ahead, een Europees project dat fietslogistiek in steden promoot, wil oplossingen bieden voor dat probleem.

Vrachtvervoer zal in België tussen 2005 en 2030 met 38 tot 60 procent toenemen. Ook het personenvervoer zal stijgen met een kleine 30 procent. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau uit 2009 naar de evolutie van de hoeveelheid verkeersuitstoot in de komende decennia. Dat vervoer maakt een steeds groter deel uit van de milieuproblematiek, want hoewel de totale C0²-uitstoot van België daalde tussen 1990 en 2007, nam die van het gemotoriseerd verkeer met 25 procent toe. Hoewel die scherpe stijging wel afneemt – de verschillende scenario’s voorspellen tussen 2005 en 2030 een evolutie tussen +18 procent en -2 procent – wordt een beperking van dat verkeer steeds belangrijker om onze steden energieneutraal te maken. Een van de oplossingen is om binnenstedelijke logistiek zoveel mogelijk per fiets te laten gebeuren, iets waar Cyclelogistics Ahead volop op inzet.

 

Groot potentieel

Cyclelogistics Ahead streeft naar een bijna-nuluitstoot van stedelijk logistiek vervoer in Europa tegen 2030. Dat moet lukken door zoveel mogelijk gemotoriseerd transport te vervangen door fietskoeriers. Freya De Muynck van Traject, een Gents adviesbureau in verkeer en mobiliteit dat het project ondersteunt: “Fietskoeriers inzetten heeft veel voordelen. Ze vermijden de stedelijke files, hebben minder belemmeringen zoals beperkte laad- en lostijden, de aflevertijd ligt lager en het milieu wordt minder belast. Veel korte afstanden worden nu nog altijd met gemotoriseerd vervoer gedaan, en een studie van Cyclelogistics geeft aan dat meer dan de helft van die trips vlotter zou verlopen met de fiets. Fietslogistiek heeft dus nog een groot potentieel.”

 

Bedrijven, steden en eindgebruikers

Nu al zijn er een hoop initiatieven die inzetten op vervoer van pakketten met de fiets. Denk maar aan Ecopostale, de Brusselse fietskoerierdienst, of CityDepot dat in Hasselt en sinds vorig jaar ook in Brussel duurzame binnenstedelijke leveringen verzorgt. Cyclelogistics kijkt echter naar het grotere plaatje en probeert de transportsector, maar ook gemeentes en eindgebruikers te beïnvloeden. Het project stimuleert nieuwe ‘groene’ leverbedrijven en helpt bestaande bedrijven om zich uit te bouwen en te professionaliseren. Het project wil steden ook aanzetten om de juiste randvoorwaarden te creëren voor zulke bedrijven, onder andere door vervuilende voertuigen uit het stadscentrum te bannen. In ons land is Mechelen op de trein gesprongen, andere steden die met Cyclelogistics in zee gingen zijn onder andere Berlijn, Milaan en Graz. Uiteindelijk wil het project ook privé- en commerciële eindgebruikers bereiken en hen duidelijk maken dat ook zij een rol spelen in de omschakeling naar een groene stedelijke logistiek. Het ultieme doel: onze steden milieuvriendelijk maken.

GERELATEERDE DOSSIERS