Doorzoek volledige site
06 februari 2015 | KARI FEYS

Velux ontwikkelt online tools voor architecten

Daylight Visualizer
Energy and Indoor Climate Visualizer

Om bouwprofessionals te helpen bij hun dagelijkse activiteiten ontwikkelde Velux twee online tools voor architecten: Daylight Visualizer en Energy and Indoor Climate Visualizer. Het eerste programma helpt de architect bij het bepalen van de hoeveelheid daglicht in een ruimte tijdens de ontwerpfase terwijl het tweede de energie-, ventilatie-, en binnenklimaatprestaties evalueert.

Daylight Visualizer

Velux ontwierp de Daylight Visualizer om architecten te helpen bij het ontwerpen van lichtrijke, comfortabele en aangename gebouwen. Het programma maakt in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces een realistische simulatie van de daglichtprestaties. De architect voert zo eerst de karakteristieken en materialisatie van het gebouw in en tekent daarna de deuren en voegt (dak)vensters in vanuit de beschikbare database. Als laatste moet de oriëntatie van het gebouw ingegeven worden. Vervolgens geeft de Daylight Visualizer een berekende inschatting van de toetredende hoeveelheid daglicht. Ook 3D-modellen uit ontwerpprogramma's kunnen ingevoegd worden voor de berekening van daglichtprestaties.

Energy and Indoor Climate Visualizer

De Energie and Indoor Climate Visualizer is dan weer een hulpmiddel om de prestaties van eengezinswoningen op het vlak van energie, ventilatie en binnenklimaat te evalueren. Ramen en zonwering, en vooral hun effect op het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en verlichting, staan hierbij centraal. De tool meet niet enkel het energieverbruik, maar ook de graad van ventilatie van het gebouw en elk afzonderlijk venster en de binnentemperatuur in het gebouw gedurende het hele jaar. Ook de luchtstroom doorheen de vensters kan worden geanimeerd. Het energieverbruik van de verlichting wordt dan weer berekend op basis van de werkelijke beschikbare hoeveelheid daglicht in huis.