Doorzoek volledige site
24 mei 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Luchtkwaliteit basisscholen laat sterk te wensen over

Een recent onderzoek van VITO toont aan dat het niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit in de klassen van de basisscholen. In een groot deel van de onderzochte klaslokalen werden de richtwaarden voor CO2, fijn stof en vluchtige organische stoffen (afkomstig van verf, stiften, behang, vloerbekleding ...) overschreden. Extra aandacht voor ventilatie dringt zich op volgens VITO.

Een recent onderzoek van VITO toont aan dat het niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit in de klassen van de basisscholen. In een groot deel van de onderzochte klaslokalen werden de richtwaarden voor CO2, fijn stof en vluchtige organische stoffen (afkomstig van verf, stiften, behang, vloerbekleding ...) overschreden. Extra aandacht voor ventilatie dringt zich op volgens VITO. 

Op vraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voerde het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek (VITO) een onderzoek uit naar de luchtkwaliteit in de klassen van de Vlaamse basisscholen. In die zogenaamde BiBa-studie (Binnenlicht in Basisscholen) werd onderzoek gevoerd naar de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting op de kwaliteit van de binnenlucht in scholen. Uit het onderzoek blijkt dat de richtwaarden voor CO2, fijn stof en vluchtige organische stoffen (afkomstig van verf, stiften, behang, vloerbekleding ...) in vele gevallen overschreden worden.

CO²-richtwaarde overal overschreden

VITO voerde een onderzoek uit in 90 klaslokalen van lagere scholen in heel Vlaanderen. In álle klaslokalen werd de richtwaarde voor CO2 (492 ppm) overschreden. Op één plaats werd zelfs een piekconcentratie van 5.000 ppm vastgesteld. CO2 is niet giftig, maar de stof leidt wel tot vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook de hoeveelheid fijn stof en andere schadelijke stoffen ligt in bepaalde klassen hoger dan de voorgeschreven richtlijnen.

In 94 procent van de klassen werd een te hoge concentratie aan formaldehyde gemeten. Deze stof komt vrij bij het gebruik van onder andere lijm of detergenten. Ze kan irritaties en ontstekingen van de bovenste luchtwegen veroorzaken en bij blootstelling aan hoge dosissen ook kankerverwekkend zijn.
Ventilatie
 
Het eindrapport adviseert enkele maatregelen om de binnenluchtkwaliteit in basisscholen te verbeteren. De aanbevelingen hebben betrekking op ventilatie, buitenlucht en mogelijk vervuilende binnenbronnen. Extra aandacht voor ventilatie in klaslokalen is daarbij van groot belang en bovendien een maatregel die gemakkelijk uit te voeren is. Door meermaals per dag de ramen op te zetten kan de lucht voldoende verversen, zodat verontreinigende stoffen zich niet gaan opstapelen.


Bron: www.gezondheid.be

Meer info?

bibasamenvatting.pdf : pdf met samenvatting van de resultaten van het BiBa-onderzoek

BinnenmilieuGezondheidopSchool.pdf :dossier van Vlaamse Gezondheidsinspectie over het binnenmilieu en de gezondheid in scholen

www.lekkerfris.be
Lekker Fris is een project opgezet door de Medisch Milieukundigen (MMK''s) bij het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) en de Afdeling Toezicht Volksgezondheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Het doel is de kwaliteit van het milieu binnenshuis in basisscholen te verbeteren