Doorzoek volledige site
28 mei 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Wamtekrachtkoppeling (WKK) zit in de lift

Dat er steeds meer vraag is naar WKK-systemen, bleek overduidelijk op de WKK-ontmoetingsdag die COGEN Vlaanderen op 20 mei organiseerde met de steun van de provincie Vlaams Brabant en diverse partners.

Dat er steeds meer vraag is naar WKK-systemen, bleek overduidelijk op de WKK-ontmoetingsdag die COGEN Vlaanderen op 20 mei organiseerde met de steun van de provincie Vlaams Brabant en diverse partners.

Enerzijds wilde de vzw met dit event de WKK-geïnteresseerden die geen of maar weinig ervaring hadden met warmtekrachtkoppeling kennis laten maken met dit energiebesparend proces en haar mogelijkheden. Anderzijds wou het de bedrijven en organisaties die actief zijn in de WKK-sector met elkaar in contact te brengen en daar is COGEN Vlaanderen zeker in geslaagd.

    


Meer dan 200 aanwezigen hebben die dag de verschillende uiteenzettingen gevolgd die opgebouwd waren rond de nieuwste publicatie van COGEN Vlaanderen; de WKK-Wegwijzer 2010. Er werd op een eenvoudige maar overzichtelijke wijze toegelicht wat WKK is, daarna werd er een stappenplan voor een geslaagd WKK-project uiteengezet en aan het einde werd ook nog even de WKK-Wegwijzer 2010 onder de loep genomen.

Elke deelnemer kreeg een gedrukt exemplaar mee van deze publicatie. Weldra zullen de teksten van de WKK-wegwijzer 2010 ook te vinden zijn op de website van COGEN Vlaanderen. Deze wegwijzer biedt behalve de inhoudelijk interessante artikels, ook een overzicht van de WKK-markt. De lezer kan meteen zien bij welke bedrijven hij terecht kan met zijn of haar vragen. Een 20-tal van deze bedrijven hadden bovendien een stand op de WKK-beurs, die het hart van de ontmoetingsdag vormde.
Het succes van deze ontmoetingsdag maakte duidelijk dat warmtekrachtkoppeling een groene technologie is die op een toenemend interesse kan rekenen en die in de toekomst toe meer toepassingen zal kennen. Deze editie van de WKK-ontmoetingsdag was dan misschien wel de eerste, maar zeker niet de laatste.
Bent uzelf ook geïnteresseerd in WKK, neem dan eens een kijkje op de website: www.cogenvlaanderen.be