Doorzoek volledige site
17 februari 2015 | GEERT VERHEYEN

Fast Forward Architects renoveert Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke

De laatste grote renovatie van het Koningin Elisabeth instituut te Oostduinkerke dateert van ergens in de jaren ’80 en dus wordt het hoog tijd om het revalidatiecentrum nog eens een update te geven.
Vleugel M.

De laatste grote renovatie van het Koningin Elisabeth instituut in Oostduinkerke dateerde van ergens in de jaren 80 en dus werd het hoog tijd om het revalidatiecentrum eens flink onder handen te nemen. De technische dienst is de enige dienst die bijna geen enkele verandering ondergaat. Architectenbureau Fast Forward Architects en BEC Ingenieurs ontwierpen het nieuwe ziekenhuis.

Bij het uitwerken van het bouwprogramma werden enkele uitgangspunten uitgetekend. Het nieuwe project dient de architecturale waarde van het bestaande herstellingsoord te respecteren. Tevens moest er rekening worden gehouden met enkele reeds aanwezige dragende wanden.Gezien de grotere vraag naar eenpersoonskamers werd er een verdeling gemaakt van 75% eenpersoonskamers en 75% tweepersoonskamers. Indien nodig kunnen drie eenpersoonskamers makkelijk omgevormd worden tot twee tweepersoonskamers.
 

Vertrekpunt: de verpleegafdeling

De verpleegafdeling vormde het vertrekpunt: geen twee afdelingen meer op één verdieping met als doel de loopafstanden binnen de verpleegafdeling zo veel mogelijk te beperken. In elk van de vleugels KM en MN zullen zes eenpersoonskamers te vinden zijn aan iedere kant van een centrale gang. In vleugel M worden de tweepersoonskamer geplaatst, samen met nog één eenpersoonskamer. Waar de drie vleugels elkaar snijden is er nog ruimte voor de ondersteunende functies.

Op het kruispunt van de drie armen van de verpleegafdeling bevinden zich, in de kern de verpleegpost, het dokterslokaal, de utulity’s vuil en proper en het regeneratielokaal. Ook hier: de loopafstanden van de verpleging worden voelbaar ingekort door het centraal positioneren van deze functies.

De verpleegpost is opgebouwd uit vier delen. De eerste zone is voorzien voor het parkeren van de verschillende karren van de verpleegzone. De tweede en derde zone zijn administratieve ruimtes met werkruimtes voorzien op zes personen. Een laatste zone voorziet vergader- en pauzeruimte. Deze ruimtes zijn onderling van elkaar afgesloten door schuifdeuren.

De voorziene ziekenkamers zijn lang maar smal. In elke kamer zijn ook twee grote ramen voorzien.

Op verdiepingen 1 tot 4 kunnen vier dezelfde verpleegafdelingen ingericht worden dan hierboven reeds beschreven voor de andere patiënten.Er zijn drie dagzalen nodig in plaats van één, en er moet ook een aparte ruimte voorzien worden voor een isoleercel en voor het bureau van de psychologe. Gezien haar grootte neemt deze afdeling vleugels M, KM en K in. 
 

Patiëntenvoorzieningen en keuken

Er werd besloten om geen aparte personeelsrefter te voorzien, maar die te integreren in de cafetaria. Een rechtstreekse lift van keuken naar cafetaria zal voor de maaltijdvoorzieningen zorgen en dus is de plaatsing van de keuken cruciaal om te weten waar de cafetaria zal komen. Er werd voor de keuken gekozen voor de verdieping -1 in de vleugel M. Er zal een leveringsplatform voorzien worden door middel van een helling en er zullen raamopeningen gecreëerd worden. Het ziekenhuis zal een achterdeur krijgen langswaar de leveringen rustig kunnen verlopen.

De cafetaria zal zijn plaats vinden op de vijfde verdieping van vleugel M.  Deze verdieping bestaat vandaag ook al, maar heeft voor het grootste gedeelte geen vloer. Om de verhoudingen van de ruimte te verbeteren zal de hoogte van de ruimte verhoogd worden door het verhogen van de kroonlijst met 120 cm. Bovendien zal de verdieping doorgetrokken worden tot tegen de nieuwe zuidgevel aan. Enkel op die manier kan ook de vijfde verdieping toegankelijk gemaakt worden voor liften vanuit de inkom.

De nieuwe inkom ligt op dezelfde plaats als de oude inkom. Trafieken zullen anders georganiseerd worden dan aan de oude inkom. De nieuwe inkom moet beter komen te liggen ten opzichte van de parking en beter leesbaar worden van op de straat en parking.
 

Decentrale therapie en administratie

Aan één zijde van het gebouw komen alle functies terecht waar enkel patiënten moeten zijn: de decentrale therapielokalen, de fysiotherapie, logopedie en de patiëntenvoorzieningen als kapper, kapel en persoonlijke hygiëne.Aan de andere zijde van het gebouw komen alle functies terecht waar ook externen moeten zijn zoals de kantoren en vergaderzalen, de personeelsvoorzieningen en de consultatie- en onderzoekslokalen.

De administratieve burelen en de vergaderzalen zijn gegroepeerd in vleugel N op de tweede en derde verdieping. Per niveau zal er een keukentje, een grote berging en een fotokopielokaal voorzien worden.Er is een overschot voorzien op de burelen om toekomstige groei van het administratief personeel op te vangen.

Op de bovenste verdieping van vleugel N zijn de personeelsvoorzieningen georganiseerd. Deze liggen in een uithoek van het gebouw omdat ze veel minder dan de administratieve burelen bezocht worden door andere diensten.
 

Ondersteunende functies

De apotheek heeft de grootste interactie met de administratieve diensten en het economaat. Daarom heeft de apotheek een plaats gekregen op het gelijkvloers in vleugel N. 
Het economaat bestaat uit een magazijn en een administratieve werkpost. De administratieve werkpost komt vlakbij de inkombalie te staan omdat er veel samenwerkingen tussen de beide nodig is. Het magazijn wordt vlakbij het laadplatform op de kelderverdieping ingepland.

 

Algemene functies

Het is voor ziekenhuizen verplicht dossiers dertig jaar te stockeren en dat brengt een berg papier met zich mee die ergens gestockeerd moet worden. In de kelder aan de zeekant is hier ruimte voor voorzien. Sowieso is het raadzaam dat het KEI de bewaring van de archieven in de toekomst onderzoekt, want het ruimtegebruik is groot.

Aangrenzend aan het leveringsplatform wordt een overdekte zone gecreëerd die aansluiting heeft bij het gebouw ter hoogte van vleugel MN. Hier kunnen containers geplaatst worden op zo’n manier dat ze tegelijkertijd afgeschermd staan en toch zeer toegankelijk zijn.Voor de opslag van het gevaarlijk afval is in de kelder aangrenzend aan de overdekte zone een klein lokaaltje voorzien.

In het algemeen is er als streefdoel genomen dat er van de technische kant van het ziekenhuis zo weinig mogelijk te zien mag zijn. Alle technische lokalen komen dus in de kelder te liggen. In de kelder is ongeveer de helft van de ruimte voorzien als technische zone. 


Ambulante dienst

De instelling kiest ervoor om de mogelijkheid open te houden om de ambulante activiteiten uit te bouwen tot een volwaardige ambulante dienst wanneer daarvoor de erkenningen aangevraagd en bekomen zijn. Daartoe zijn een aantal zaken in de huidige opstelling van het voorontwerp al voorzien op die groei.

Vandaag zijn de ambulante diensten die worden aangeboden in het ziekenhuis beperkt in aantal en in aanbod tot therapiesessies (ergotherapie, kinesitherapie, fysiotherapie, creatherapie en logopedie) en onderzoeken (RX, longfunctietesten, cardio-onderzoeken, edoscopie en in beperkte maten ook kleine ingrepen en consultaties). 

GERELATEERDE DOSSIERS