Doorzoek volledige site
19 februari 2015 | HANNE GOOSSENS

Masterclass EXPOLAB UGent

EXPOLAB Illustratie | EXPOLAB

Archipel en Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de universiteit van Gent werken samen aan een lezingenreeks in het kader van het project EXPOLAB. De lezingen zullen gaan over hoe men architectuur kan tentoonstellen.

EXPOLAB werkt rond een onderzoeksvraagstuk aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent. Daarin bestuderen studenten en vakgroepleden de problematiek van de tentoonstelling van architectuur. Het vraagstuk culmineert in een masterclass en een tentoonstelling, beide in samenwerking met Rotor. Archipel verleent zijn samenwerking door vier lezingen te organiseren die dit project inhoudelijk mee stofferen.

 

Tentoonstelling

Tussen negen februari en dertien maart loopt er, parallel aan enkele lezingen, een tentoonstelling in de faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Tijdens de herfst van 2014 produceerden studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw een reeks ontwerpen voor kleinschalige tentoonstellingsinfrastructuur. Deze reeks ontwerpen zijn gemaakt met de invloed van zeven Belgische architectuur- en ontwerppraktijken: aDVVT, AWB, Bovenbouw, office KGDVS, Kris Kimpe, Rotor en Richard Venlet. De studenten streefden ernaar om een tentoonstellingswerking als structurele en innovatieve component binnen het architectuuronderwijs te integreren. Elk van de zeven ontwerpen is daarbij ook een reflectie op de strategieën, scenografieën en discoursen die in een architectententoonstelling ontwikkeld kunnen worden.

Het Brusselse collectief Rotor is gastcurator van deze tentoonstelling over hoe men architectuur kan tentoonstellen in de ruimtes van de nieuwe faculteitsbibliotheek, ontworpen door office KGDVS. De tentoonstelling is te vinden op het volgende adres: pool Architectuur, Jozef Plateaustraat 22, Gent.

 

Data lezingen

  • Donderdag 26 februari 2015 – 19:30 – Lezing door Andres Lepik over zijn eigen architectuurtentoonstellingen.
  • Donderdag 5 maart 2015 – 19:30 – Panelgesprek over tentoonstellingsstrategieën door onder anderen Jan de Vylder en Joachim Declerck.
  • Donderdag 19 maart 2015 – 20:00 – Lezing door Stephen Taylor over zijn eigen werk.
  • Donderdag 26 maart 2015 - 20:00 – Lezing door Denis Dujardin over het neo-naturalisme.
  • Donderdag 23 april 2015 – 20:00 – Lezing door LOW-architecten over hun eigen werk.
  • Donderdag 7 mei 2015 – 20:00 – Lezing door Tom Thys over zijn eigen werk.
  • Woensdag 20 mei 2015 – 20:00 – Lezing door Jan Gehl (DK), een stedelijk visionair. Deze lezing is in samenwerking met Triënnale Brugge 2015.
  • Donderdag 4 juni – zondag 7 juni 2015 – Lezing van nulmomenten, tussen kijken en maken.
  • Donderdag 11 juni 2015 – 20:00 – Debat in samenwerking met Triënnale Brugge 2015 over omgaan met Erfgoed.