Doorzoek volledige site
24 juni 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Scholen van Morgen in stroomversnelling

Het heeft wat op zich laten wachten, maar nu is de operatie scholenbouw echt goed van start gegaan. Het project Scholen van Morgen gaat op zes jaar tijd een 200-tal schoolprojecten realiseren. Tot 8 juli kan u zich als architect hiervoor kandidaat stellen. Op 30 juni organiseert Fortis Real Estate hiervoor een infosessie voor architecten.

Het heeft wat op zich laten wachten, maar nu is de operatie scholenbouw echt goed van start gegaan. Vanavond 24 juni organiseert Fortis Real Estate een algemene opendeuravond om allerhande nieuwe mensen aan te trekken en op 30 juni wordt er om 10 u. in Brussel een bijkomende informatiesessie specifiek rond scholenbouw georganiseerd voor geïnteresseerde architecten.

Enkele weken geleden werd in aanwezigheid van Vlaams Minister-president Kris Peeters en de Vlaamse Ministers Philippe Muyters en Pascal Smet de DBFM-vennootschap opgericht. Deze entiteit , omgedoopt tot "DBFM Scholen van Morgen"  zal tussen vandaag en 2016 over heel Vlaanderen zowat 200 schoolgebouwen ontwerpen, financieren en bouwen, verspreid over alle netten en dit voor een totale projectwaarde van € 1,5 miljard. De vennootschap zal in de eerstkomende 30 jaar na oplevering deze gebouwen tegen een vergoeding ter beschikking stellen en onderhouden.

Na deze periode worden de gebouwen eigendom van de Inrichtende Macht van de scholen. Deze PPS-constructie is een samenwerking van Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) en de Vlaamse ParticipatieMaatschappij (samen NV Schoolinvest) enerzijds en Fortis Real Estate (Ageas) en BNP Paribas Fortis Bank (samen FScholen) anderzijds.


Het Geo-instituut in Leuven van Abscis Architecten

PPS-constructie

Sinds 1994 is er een sterke stijging van het aantal scholen dat bij Agion een dossier heeft ingediend voor de medefinanciering van de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur. De wachtlijst die ontstond door die toenemende vraag is intussen dermate aangegroeid dat scholen vaak langer dan 10 jaar moeten wachten op de financiering van hun project.

Daarom besloot de vorige Vlaamse Regering in 2005 om via een alternatieve financiering een inhaaloperatie op te zetten en dit binnen een PPS-constructie. Het werd een complex project niet alleen door de omvang en het ontbreken van bestaande vergelijkbare situaties maar ook vanwege het grote aantal betrokken partners en de rijke diversiteit in het Vlaamse onderwijslandschap.

In functie van deze operatie werd een DBFM-vennootschap gecreëerd, bestaande uit een private partner FScholen (samenstelling 50% Fortis Real Estate en 50% BNP   Paribas Fortis) die 75% - 1 van de vennootschapsaandelen bezit en een publieke partner School Invest (samenstelling 50% AGIOn en 50% ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) die 25% + 1 aandeel in haar eigendom heeft.
De taken van deze entiteit zijn het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het eigenaarsonderhoud (Maintenance) van de gebouwen. De taken D, B en M worden gecoördineerd door Fortis Real Estate, dochter van AG Insurance, in haar hoedanigheid als afgevaardigd bouwheer. De formule met eigenaarsonderhoud garandeert de scholen dat de gebouwen na oplevering slechts een beperkte investeringskost zullen vragen, wat het project erg duurzaam maakt voor de onderwijsinstellingen.

Vandaag zijn er al enkele proefprojecten in verregaande voorbereiding (planning, aanvraag vergunningen,…), dankzij die voorsprong kunnen zij nu relatief snel met de bouwwerken beginnen. Met de oprichting van de vennootschap en de ondertekening van de financieringsdocumenten kunnen ook de andere projecten nu van start gaan. Eind 2014 zouden alle scholen de planningsfase moeten hebben afgesloten, eind 2016 zou het laatste bouwproject uit deze operatie in gebruik moeten zijn genomen.


Sint-Jozefscollege Hasselt (a2o Architecten)

De hele DBFM-operatie staat los van de reguliere scholenbouw en de bijkomende inspanningen rond capaciteitsuitbreiding. De optelsom van deze drie operaties heeft wel tot gevolg dat er in de komende jaren een sterke inhaalbeweging zal gebeuren inzake scholenbouw in Vlaanderen. Belangrijk neveneffect van die beweging is dat het scholenpark in de komende jaren ook een stuk energie-efficiënter zal worden. Neusje van de zalm daarbij zijn een oplopend aantal projecten met passiefscholen, dit zijn extra energiezuinige schoolgebouwen waar er zeer weinig extra verwarmingsenergie moet aangewend worden. Maar ook de andere bouwprojecten zullen aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten. In dat verband werden vanuit Agion verschillende informatiekanalen opgezet.


Reacties op Scholen van Morgen


Kris Peeters, Vlaams Minister-president: “De Vlaamse Regering 2009-2014 heeft zich van bij haar aantreden een investeringsregering genoemd. Met deze PPS-constructie in scholenbouw doen we meer dan enkel een reëele, openbare investering die ten goede komt aan de bouwsector en de economie, we leven er ook belangrijke maatschappelijke bijdrage mee. Goed onderwijs veronderstelt een aantrekkelijke infrastructuur die leerprestataties stimuleert. "topkwaliteit in onderwijs, ook dit is Vlaanderen in actie.”

Philippe Muyters, Vlaams Minister van Begroting: “De Vlaamse Regering heeft van bij haar aantreden duidelijk gemaakt dat ze zo snel mogelijk wil groeien naar een begrotingsevenwicht. Dit project zet dat vooropgestelde financieel pad geenszins onder druk, het werkt met een alternatieve financiering en is budgetneutraal in bouwfase.”

Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs: “Met het project Scholen van Morgen bieden we het onderwijsveld een kader aan om haar leeromgeving opnieuw vorm te geven. In combinatie met de reguliere scholenbouwfinanciering en het bijkomend budget voor capaciteitsuitbreiding ten gevolge van de vergroening van de Vlaamse bevolking mogen we stellen dat Vlaanderen vandaag bijzondere inspanningen doet om haar kinderen een leeromgeving van de 21e eeuw aan te bieden.”

Filip Dierckx, Vice Chairman of the Executive Board & COO BNP Paribas Fortis Bank: “BNP Paribas Fortis Bank heeft steeds een leidende rol gespeeld in de PPS-markt en is tot op heden betrokken geweest in zowat alle PPS-projecten in Vlaanderen. We zijn blij om onze expertise nu te kunnen aanwenden ten dienste van deze operatie.”

Alain Devos, CEO Fortis Real Estate: “Fortis Real Estate heeft een ruime ervaring met het uitvoeren en begeleiden van publieke aanbestedingen, ondanks de grootschaligheid van dit project en de noodzakelijke procesmatige aanpak zullen wij steeds werken in een cultuur van partnerships en “bouwen op maat”.

Rol van architecten in de DBFM-formule

Volgende week komen we nog uitvoerig terug op de DBFM-formule voor scholenbouw waarbij we onder meer Jo Berben van a2o Architecten en Patrick Lootens aan het woord laten die toch een aantal kritische bedenkingen hebben bij deze formule.  Hebt u daar ook een uitgesproken mening over die u graag wilt delen met onze lezers? Laat het ons weten op info@vlaamsearchitectuur.be  .

Infosessies

Donderdag 24 juni 18.00: Opendeuravond Fortis Real Estate - Fortis Real Estate is op zoek naar dertig medewerkers voor de vastgoedsector. Fortis geeft uitleg over zijn bedrijf en vacatures.  Scholen van Morgen komlt hier ook in aan bod.

Woendag 30 juni 10.00: informatiesessie voor architecten rond het project Scholen van Morgen. Deze sessie vindt plaats in het Auditorium van AG Insurance, Nieuwbrug 17 in Brussel.