Aandachtspunten bij controle op de uitvoering van bitumen daksystemen

Net zoals alle andere bouwfases moet ook de plaatsing van bitumen dakbanen afdoende gecontroleerd worden. Dit om na te gaan of de juiste materialen gebruikt zijn en of de werken wel degelijk uitgevoerd zijn volgens de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikant, de voorschriften van de Technische Voorlichtingen van het WTCB en de richtlijnen in de technische goedkeuringen van het afdichtingssysteem. Bitubel, de vereniging van Belgische fabrikanten van bitumen dakbanen, benadrukt dat behalve dakdekkers ook architecten hierbij een verantwoordelijkheid dragen.

De kwaliteit van afwerkingen met bitumen dakbedekkingssystemen is cruciaal voor de structurele gezondheid van gebouwen. Via een grondige controle kan je dan ook heel wat problemen en bijkomende kosten vermijden – denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de isolatie nat wordt en haar isolerende eigenschappen verliest onder invloed van lekken, een horrorscenario voor iedereen die bij het project betrokken is. In eerste instantie is het aan de dakdekker om het eigen werk te controleren. “Het is voor hem immers niet altijd even evident om zijn werk steeds volledig adequaat uit te voeren. Vandaar dat er nood is aan zelfcontrole, waarbij de dakdekker indien nodig nog bepaalde aanpassingen kan doen”, klinkt het bij Bitubel.

 

Rol van de architect

De verantwoordelijkheid voor de controle op de uitvoering van bitumen daksystemen ligt echter niet alleen bij de dakdekker. Ook architecten hebben de taak om na te gaan of de kwaliteit van de dakbedekking volstaat. Gedurende de werken moeten ze de verschillende aannemers op regelmatige basis controleren. Hierbij dienen ze in situ te verifiëren of de materialen en de uitvoeringswijzen overeenstemmen met de bouwplannen en of de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Architecten kunnen deze taak uitbesteden aan een (gespecialiseerde) collega-architect, maar als ze het zelf doen en niet zeker zijn van hun stuk, kunnen ze de fabrikant van de geplaatste bitumen dakbanen vragen om bijkomende controles of het WTCB consulteren voor advies.

Sommige garantieverzekeringen verplichten controles door een extern controlebureau. Belangrijk om weten is dat deze controles ‘steekproeven’ zijn en dat ze de dakdekker dus niet vrijstellen van permanent toezicht op het eigen werk. “Het valt op dat dakdekkers er vaak niet van houden dat hun werk geïnspecteerd wordt door een derde persoon”, ervaren de Bitubel-experts. “Nochtans kan een ‘onafhankelijke’ blik op het resultaat erg nuttig zijn en kan het bijkomende kosten en problemen vermijden. Dakdekkers kunnen er bovendien lessen uit trekken, zodat ze de kwaliteit van de uitvoering in de toekomst kunnen verbeteren.”

 

De kwaliteit van afwerkingen met bitumen dakbedekkingssystemen is cruciaal voor de structurele gezondheid van gebouwen. Via een grondige controle kan je dan ook heel wat problemen en bijkomende kosten vermijden.

 

Voornaamste aandachtspunten

Cruciaal voor de controle van een waterdichting met bitumen dakbanen is de dichting van de naden of overlappingen. De kwaliteit hiervan is eenvoudig na te gaan via de bitumenvloei uit de overlap, die constant moet zijn om te kunnen spreken van een goede naaddichting (egale ‘bitumenrups’). Ook de afwerking van de dakdetails (dakranden, opstanden, waterafvoeren, uitzetvoegen, dakdoorbrekingen …) verdient bijzondere aandacht. Fouten in de plaatsing zijn meestal gemakkelijk te herstellen – een van de grote voordelen van bitumen dakbanen. Ze worden ook meestal in twee lagen geplaatst, waardoor ze als het ware een dubbele zekerheid bieden.

Bij platte daken die aanvullend uitgerust zijn met een zware schutlaag (grind, tegels …) of een groendakopbouw is het nuttig om de waterdichtheid extra te controleren. Na de plaatsing ervan is de onderliggende dakbedekking immers niet meer toegankelijk en is het moeilijk om alsnog aanpassingen of herstellingen uit te voeren. Bij niet-thermisch geïsoleerde daken en omkeerdaken kan je de dakafdichting aan een test onderwerpen door het dak – na het dichtmaken van de waterafvoeren – onder water te zetten, al dan niet inclusief de toevoeging van kleurstoffen of ammoniak. Voor warme (geïsoleerde) daken met een goed aangebracht dampscherm is deze methode echter niet geschikt.

 

Waar vind je informatie en advies?

Bijkomende informatie over een kwalitatieve plaatsing van bitumen dakbanen is terug te vinden in de technische voorlichtingsnota’s van het WTCB: TV 215 over materialen, opbouw en uitvoering; TV 244 over aansluitingsdetails; TV 196 over balkons en TV 229 over groendaken. Bij de controle op de uitvoering van bitumen daksystemen is het ook handig om gebruik te maken van checklisten. Deze kunnen aangevraagd worden bij de verschillende leden van Bitubel of via info@bitumeninfo.be. Er zal binnenkort tevens een voorbeeld van zo’n checklist beschikbaar zijn op www.bitumeninfo.be.

Bron: Bitubel

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage