Architectuurjaarboek 2010 (8): Club77 van DDM.ARCHITECTUUR

In onze reeks over het Architectuurjaarboek 2010, een uitgave van het Vlaams Architectuurinstituut, bespreken we vandaag ontmoetingscentrum Club77. Dit nieuwbouwproject in Schuiferskapelle werd uitgetekend door DDM.ARCHITECTUUR, het bureau van Dirk De Meyer.
In onze reeks over het Architectuurjaarboek 2010, een uitgave van het Vlaams Architectuurinstituut, bespreken we vandaag ontmoetingscentrum Club77. Dit nieuwbouwproject in Schuiferskapelle werd uitgetekend door DDM.ARCHITECTUUR, het bureau van Dirk De Meyer.


Op initiatief van het stadsbestuur van Tielt werd in 2006 begonnen met de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in de deelgemeente Schuiferskapelle. Voordat het ontwerp getekend kon worden, moest een haalbaarheidsstudie onderzoeken of het mogelijk was om de bestaande gebouwen op het terrein te renoveren. Dit bleek niet echt het geval, waardoor men besliste om er dan toch maar een nieuwbouwproject van te maken.

De uitdaging lag in het vormgeven en inpassen van een hedendaags openbaar gebouw met openbare ruimte binnen de bestaande landelijke dorpscontext. Het omvat een polyvalente zaal, vergaderruimtes, een uitleenpost voor de stadsbibliotheek en lokalen voor de academie en stadsdiensten. Alle functies zijn gegroepeerd rond een centrale ingang om enerzijds de circulatieruimte te beperken en anderzijds de bruikbare ruimte optimaal te benutten.


    De S-vormige inplanting is bedoeld om de privacy te garanderen en de overlast in te perken. Het bouwvolume werd teruggetrokken op de hoek van de twee straten waartussen het centrum gelegen is, zodat een omsloten publieke buitenruimte gecreëerd werd die bij evenementen dienst kan doen als verlengde van de zaal. Het ontwerp voorzag een basis van één bouwlaag en hellende daken naar analogie met de dorpsomgeving. Deze lieten ook toe om in de polyvalente zaal een tweede verdieping te realiseren.

Qua materiaal heeft men geopteerd voor eenvoud. De basis van de constructie bestaat uit een eigentijdse staalstructuur die bekleed werd met sandwichpanelen in hout en isolatie. Deze werd bekleed met traditioneel modulair bouwmateriaal, namelijk stormpannen in rood gebakken aarde. De voet van het volume is afgelijnd met een beschermende plint in grijs sierbeton (een eigentijdse variant van plint in blauwe hardsteen). De maten van het gebouw en de gevelperforaties konden worden bepaald op basis van de module van de dakpannen en de achterliggende structuur in staal.


    
Deel dit artikel:
Onze partners