Artabel (S&R) ontwerpt nieuw provinciaal Olympisch zwembad in Brugge

Op 27 februari lichtten de provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge aan pers en publiek de plannen toe voor een nieuw provinciaal Olympisch zwembad. Architectenbureau Artabel, deel van de groep S&R - een collectief van zes bedrijven met ervaring in de bouw van sportinfrastructuur - kreeg de opdracht om een nieuw Olympisch bad te ontwerpen.
Op 27 februari lichtten de provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge aan pers en publiek de plannen toe voor een nieuw provinciaal Olympisch zwembad. Het ondertussen meer dan 30 jaar oude Olympiazwembad voldoet immers niet meer aan de hedendaagse vereisten. Architectenbureau Artabel, deel van de groep S&R - een collectief van zes bedrijven met ervaring in de bouw van sportinfrastructuur - kreeg de opdracht om het nieuwe zwembad te ontwerpen.

De Provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge zijn initiatiefnemers van het project. Ze krijgen daarbij steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). De bouw van het nieuwe zwembad kadert in het ‘Meerjarenplan Sport 2008-2013’ van de Provincie, die daarmee de kwaliteit en de kwantiteit van de West-Vlaamse sportinfrastructuur maximaal wil verhogen. Ook de stad Brugge is bekommerd om het behoud van een Olympisch zwembad op haar grondgebied, ondermeer om te beschikken over voldoende infrastructuur voor het school- en clubzwemmen.Het nieuwe Olympische zwembad in Brugge (Visualisatie: S&R)


Kostprijs en jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding

De kostprijs van het zwembad wordt op zo’n 30,7 miljoen euro (exclusief btw) geraamd. Jaarlijks, gedurende 30 jaar, zullen de Provincie West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de stad Brugge een te indexeren bedrag van 2.473.369 euro voorzien als  beschikbaarheidsvergoeding. Van dit jaarlijkse bedrag betaalt de Provincie 70 %, de stad Brugge 16 % en het Vlaamse Gewest 14 %.
Daarnaast voorziet de provincie een eenmalig bijkomend investeringsbedrag van 2.110.846,48 euro (exclusief btw) voor de aanleg van de omgeving (parking, groen,wegen).
Het interieur van het zwembad is vormgegeven met een houten draagstructuur


Timing

De start van de werken is voorzien in de zomer van 2013. Tegen april 2015 zou de bouw van het nieuwe zwembad afgerond moeten zijn, zodat de opening in juni 2015 kan plaatsvinden. Op dat ogenblik zal het nieuwe complex een competitiebad huisvesten dat Olympisch genormeerd is, een doelgroepenbad voor scholen en recreatieve voorzieningen met een aanbod voor gezinnen en jeugd. Tot die tijd zal het huidige Olympiabad fungeren als zwembad. Vanaf september 2015 (tot december 2015) wordt de verdere afwerking van parkings en de groenaanleg voorzien.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage