Artesis Plantijn Hogeschool: schoolvoorbeeld van/voor wetenschap en techniek

Een hogeschool voor wetenschap en techniek: zo luidde de opdracht. Stramien stroopte samen met Arcade, Cenergie, Technum-Tractebel en Veco Construct de mouwen op en kroop achter de tekentafel. Het resultaat is een schoolgebouw dat baadt in een aangename en lichte sfeer. De ideale omgeving voor de wetenschappelijke bollebozen van morgen. 

De publieke voorzieningen situeren zich op het gelijkvloers. Daarboven zijn laboruimten voor specifiek onderwijs en een groot compartimenteerbaar auditorium met een capaciteit van 420 personen ingeplant. Op de hogere verdiepingen bevinden zich auditoria, een open leercentrum, klaslokalen en de administratie.

 

Leesbare lay-out

Stramien ging voor een ontwerp dat binnen de strenge volumetrische voorwaarden van het BPA toch een lichte, aangename sfeer creëert door gerichte raamopeningen en doorzichten. Belangrijkste elementen in het concept zijn daarbij een leesbare lay-out, een logische stapeling en een centraal bindende en structurerende patio. Qua interieur zijn de architecten gegaan voor een groot didactisch labo.

 

Moeilijke locatie

De hogeschool is gebouwd op een zeer korte tijdspanne. Daarenboven was er sprake van een beperkt budget en moesten de werken plaatsvinden op een moeilijk bereikbare plaats tussen twee torens (waarvan één nog in aanbouw tijdens de werf ) en bovenop de ondergrondse parkings van deze torens. Bijkomend werden er zeer hoge duurzame eisen gesteld vanuit de bouwheer.

 

Minimaal energieverbruik

Het energieconcept baseert zich op de trias energetica. Door een goed geïsoleerde en luchtdichte schil te gebruiken, de grootte van de raamopeningen te optimaliseren in functie van de balans daglicht-energieverlies, de zon binnen te trekken waar gewenst en te weren waar noodzakelijk en door gebruik te maken van nachtventilatie, wordt het energieverbruik geminimaliseerd. “Een K-peil 15 en een n50 (luchtdichtheid) van 0,7 zijn maar enkele getallen die dit kunnen staven. Om de effecten van deze investeringen zichtbaar te maken, worden de energiestromen de komende jaren gemonitord,” leggen de architecten uit.

De verwarming gebeurt door condenserende ketels bijgestaan door een WKK die uit educatief oogpunt werd toegevoegd. De distributie gebeurt volgens het thermal grid-principe. Om het verhaal compleet te maken, zullen PV-panelen zelf groene stroom opwekken. 

 

“Schoolvoorbeeld”

“Dit project is letterlijk een schoolvoorbeeld van hoe een school moet werken en wat afwerking vermag voor het eindresultaat. Met andere woorden: hoe architectuur dienstig is aan de opleiding die door de school wordt onderwezen. Een eenvoudig leesbare en tijdloze architectuur kenmerkt de school die zich goed inpast in haar omgeving. Het gebouw bevat vernieuwende technieken en is gebouwd binnen het opgelegde budget,“ klinkt het bij Stramien. 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners