Atelier M Architects + Planners herbestemt industriële site tot tijdloze, groene woonzone

In het kader van een breder herbestemmings- en opwaarderingsproject werd in het West-Vlaamse Zwevegem een smal, langwerpig braakliggend terrein aan de rand van een historische industriële site herbestemd tot rustige, groene woonzone met een mix van 24 woningen en appartementen. Belangrijkste concepten in het ontwerp van atelier M Architects + Planners: wonen in het groen, tijdloosheid en industrieel verleden.

De configuratie van de woonvolumes heeft een uitgesproken identiteit gebaseerd op voorkomende typologieën uit de omgeving. De footprint werd gereduceerd, de groene ruimte gemaximaliseerd. Er wordt op verschillende manieren gerefereerd naar het industriële verleden van de site wat resulteert in een duurzaam, tijdloos ontwerp.

Het ontwerp wordt ook bekeken als missing link in een steeds evoluerende stedenbouwkundige puzzel. Hierbij werpt het project zich op als een houvast voor de verdere ontwikkeling van de buurt door een uitgesproken standpunt in te nemen qua volumetrie en assenwerking, extra functies te integreren in het gevraagde programma en een zacht parcours te ontwikkelen dat aansluit op de rest van het aanwezige secundaire circuit.

 

Identiteit en groepsverband

Opzet van het ontwerp is eenvoudig : schakelen en stapelen van een beperkte hoeveelheid woningtypes tot een gedifferentieerd geheel met visuele rijkdom en tijdloze uitstraling. De traveemaat is beperkt zodat structurele eenvoud wordt verzekerd. De specifieke dakvorm wordt in dezelfde helling op verschillende manieren toegepast waardoor een eigenzinnig vormenspel ontstaat.

Elke bewoner heeft het gevoel over een woning te beschikken met eigen identiteit zonder daarbij het groepsverband te verliezen. Het frisse kleurenpalet (lichte baksteen, wit schrijnwerk, wit beton) versterkt de samenhang tussen de verschillende volumes en definieert de optimistische, tijdloze identiteit van de Transfowijk.

 

Missing link

Door van in het begin van het ontwerpproces een duurzaam discours te volgen, gaande van inplanting, oriëntatie en compactheid tot structurele logica, materiaalgebruik en energieprestatie - wordt een zuiver en tijdloos ontwerp bekomen. Het is een ontwerp van nu met het oog op de toekomst en wortels in het verleden. Het is flexibel en aanpasbaar en positioneert zich op een brede manier in haar omgeving.

Het project daagt de restricties die een sociaal woningbouwproject met zich meebrengen uit (gaande van budgettaire restricties tot de stringente normen van de VMSW) en probeert een originele configuratie als antwoord te bieden dat verder gaat dan enkel het oplossen van een bepaalde woningnood. Het project poogt ook landschappelijk de ontbrekende link te vormen in een stedenbouwkundige context, een soort sluitstuk aan een onafgewerkt deel van het dorp.

 

Optimistische uitstraling

De lichte, optimistische uitstraling van het project, dankzij de dynamische volumewerking en de fijne materiaalkeuzes verwerpt stellig het stigma van sociale woningbouw en biedt integendeel cachet en persoonlijkheid aan de wijk. Witte hellende daken, wit schrijnwerk, lichte baksteen, de uitgekiende inplanting en de fijne interrelaties tussen de gebouwen maakt een positieve en duidelijke impact op het dorpsweefsel van Zwevegem. In de gebouwen zelf bieden ruime appartementen verre zichten op het landschap en vormen originele planopvattingen aangename woningen voor diverse gezinssamenstellingen.

Bron: atelier M Architects + Planners
Deel dit artikel:
Onze partners