BBA New Way of Living: eervolle vermelding voor Site Apostolinnen (dmvA)

Site Apostolinnen in Mechelen, een project van dmvA architecten, kreeg een eervolle vermelding in de categorie New Way of Living op de Belgian Building Awards. De locatie was oorspronkelijk een kloostersite die in de 20ste eeuw helemaal was volgebouwd. Met dank aan dmvA werd het een projectcombinatie van nieuwbouw, renovatie en restauratie. 

Het project omvat een kruisbestuiving tussen oud en nieuw, waarbij dmvA met respect is omgegaan met de historische bouwstructuur. Volgens historisch onderzoek zijn er in de middeleeuwen veel straatjes verdwenen, waaronder het Moriaenstraatje en het Hellestraatje. 

 

Nieuwbouw als katalysator voor gehele site

De ontwerpers besloten deze straatjes terug op de site te brengen door het binnengebied uit te zuiveren en zo de historische hoofdvolumes ruimte te geven. Op de site bevindt zich Het Somerhuys uit de 17deeeuw, gerestaureerd en gerenoveerd tot privéwoning. Daarnaast is er een arbeiderswoning uit de 20steeeuw en een gastenverblijf in de privétuin van het Somerhuys. 

Het Pakhuis uit de 18deeeuw, basisonderdeel van het klooster van de Apostolinnen, bestaat nu uit 8 studentenstudio’s, een gerestaureerd erkerhuis, twee 19deeeuwse gebouwen met op de gelijkvloers winkelruimtes en boven 4 woonentiteiten. Tenslotte is er een nieuwbouw met 2 triplexwoningen. 

De nieuwbouw dient als katalysator voor de gehele site. Het is een bakstenen monoliet met buitentrappen die, in samenwerking met de stegen en patio’s, voor nieuwe circulatie en ontsluitingen zorgen. Naast het heropleven en respecteren van de geschiedenis, was ‘leefbaarheid in de stad’ een essentieel uitgangspunt bij de ontwikkeling van het project.

 

Kruisbestuiving tussen oud en nieuw

"In een periode dat grootschalige nieuwbouw woonprojecten als paddenstoelen de grond uit rijzen, is een kleinschalige binnenstedelijke ontwikkeling waarbij restauratie, renovatie en nieuwbouw hand in hand gaan een uitzondering", aldus de ontwerpers. 

De verankering van het project op de historische site, de kleinschaligheid, het herstel van het historisch stadsweefsel en de diversiteit van woonvormen doen een architectuur op mensenmaat ontstaan. Die ontstaat rond semipublieke buitenruimten en stegen, rekening houdend met de geest van de plek.

Een kruisbestuiving tussen oud en nieuw, gebaseerd op een ontwerpattitude van eerlijkheid, vindt plaats. Dit door maximaal respect en heropleving van de historische elementen zoals het Somerhuys en de kloostermuur, en door de implementatie van een nieuwbouw met buitentrappen.

Nieuwe toevoegingen zijn aan de hand van hun materialiteit duidelijk afleesbaar. De nieuwbouw werd uitgevoerd in metselwerk met uitpuilende voegen, later toegevoegde trappen, erkers en waterputringen in zwartgelakt metaal.

 

Dorp-in-de-stad gevoel 

Met betrekking tot duurzaamheid werd in dit project ingezet op ‘wellbeing’. Het gaat daarbij om het goed voelen in de woonomgeving, het dorp-in-de-stad gevoel. Teneinde de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, werd getracht om het aandeel nieuwbouw te beperken en om zo veel mogelijk bestaande gebouwen en materialen te hergebruiken.

 

Over de Belgian Building Awards

De jury van de Belgian Building Awards bestond uit 9 architecten, journalisten en publicisten: Rita Agneessens (Linklab), Laure Bertrand (LRarchitectes), Eric Cloes (Ik ga Bouwen), Marc Dubois (architectuurrecensent), Lionel Lhoir (Focus Archi), Rik Neven (architectura.be), Philippe Selke (architectura.be), Arnaud Tandt (NAV en Febelcem) en Marnik Dehaen (waarnemend jurylid namens de Orde van Architecten).

De Belgian Building Awards zijn een initiatief van Batibouw dat voor de uitwerking een beroep doet op Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Verder wordt ook nauw samengewerkt met de Orde van Architecten en Ik Ga Bouwen & Renoveren, (Sanoma). 

 

Bron: dmvA architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage