be.exemplary: een recordjaar met 16 laureaten

Onder meer het ZIN-project werd beloond.
Ook het project NovaCity in Anderlecht viel in de prijzen.

Via be.exemplary beloont Brussel elk jaar innovatieve bouw- en renovatieprojecten die positief bijdragen aan het leven in de hoofdstad op volgende vlakken: het bevorderen van een kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw, het stimuleren van de sociale draagkracht, het aangaan van uitdagingen rond het leefmilieu en het toepassen van principes van de kringloopeconomie. Dit jaar vielen zestien projecten in de prijzen, zeven meer dan vorig jaar.

Dat gebeurde in de volgende categorieën: kleine privéprojecten, grote privéprojecten en openbare projecten. De financiële steun voor de ontwikkeling en verwezenlijking van de projecten bedraagt 2.998.115 euro, verdeeld in: 291.390 euro voor de categorie kleine privéprojecten, 1.081.725 euro voor de categorie grote privéprojecten en 1.625.000 euro voor de categorie openbare projecten.

De jury was samengesteld uit een vertegenwoordiger van urban.brussels, een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel en vier externe deskundigen. Hieronder belichtten we kort de laureaten in de twee laatste categorieën.

De categorie grote privéprojecten kende 6 laureaten:

 • VAS 13 (Anderlecht): Omvorming van een voormalige basisschool tot zeven wooneenheden, één kantoor en gemeenschappelijke ruimtes door een groep vrienden op zoek waren naar een haalbare manier om in Brussel te blijven wonen, met de voordelen van leven buiten de stad (1.876 m²). Architect: KEPER Architecten
 • Ninove 122 (Molenbeek): Renovatie en bestemmingswijziging van het voormalige postkantoor:  realiseren van zes intergenerationele woningen met huur- en sociale bestemmingen en integratie van gedeelde ruimtes en een gemeenschapstuin (565 m²). Architect: Cristian Crisan
 • ZIN (Brussel): Renovatie en omvorming van WTC-toren 1 en 2 in de Noordwijk. Het ZIN-project, dat verschillende functies bundelt, zal op ongeveer € 110.000 m² ontwikkeld worden, met 70.000 m² kantoren, 5.000 m² coworkingspace, 127 appartementen, 240 hotelkamers en verder met ruimtes voor sport, vrije tijd, restaurants en handel. Architect: SM FUTURE WTC: Jaspers Eyers + 51N4E + l’AUC
 • Maison Jolly (Schaarbeek): Constructie van een gebouw met tien gediversifieerde woningen en een polyvalente zaal in een huizenblok (964 m²). Architect: EPOC Architecture
 • NVKVV (Schaarbeek): Renovatie en aanpassing van een landhuis uit 1909 voor de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten. De ambitie is om de ruimtes optimaal te benutten met minimale ingrepen en om ze aan de comforteisen aan te passen zodat het gebouw polyvalent gebruikt kan worden. Het behoud en hergebruik van de materialen ter plaatse met respect voor de erfgoedwaarde vormen een doel op zich (835 m²). Architect: Nathalie De Leeuw
 • AG Campus (Brussel): Renovatie van een gelijkvloers tot een modern learning- en meetingcenter in een kantoorgebouw ter ondersteuning van de ambitie van AG om een cultuur te hebben waarin het leerproces alomtegenwoordig is in de organisatie (4.715 m²). Architect: evr-architecten


In de categorie openbare projecten vielen 5 winnaars te noteren:

 • Middelbare school Plurielle (Sint-Jans-Molenbeek): Ombouw van een bestaande industriële site tot een middelbare school met actieve pedagogie die op termijn ongeveer 750 plaatsen zal kunnen bieden. Het architecturale gedeelte bestaat uit de creatie van ruimtes die geschikt zijn om te leren en voor de zelfontplooiing van iedereen, door de site met de wijk te verbinden, die op haar beurt van deze nieuwe openbare voorziening kan genieten (6.232 m²). Architect: &sens architectes
 • Usquare EFRO (Elsene): Renovatie en circulaire heropbouw van verschillende gebouwen op de site van de Brusselse kazernes (19 appartementen, universitaire voorzieningen en open voor het publiek). Project gedragen door de ULB, de VUB en het Gewest met het oog op onderzoeksdomeinen, informatieverspreiding en -verdeling, internationale uitwisseling, ondernemingsgeest en innovatie. Dit specifieke project was laureaat van het EFRO-fonds 2014-2020 en ondersteunt de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van grondstoffen in de groeisectoren (10.543 m²). Architect: USQ evr-Architecten + BC-Architects + Callebaut-Architecten + VK Architects & Engineers
 • Mariëndaal (Neder-Over-Heembeek): Bouw, op de tuinwijk Mariëndaal van 46 sociale woningen en één paviljoen voor gemeenschappelijk gebruik dat voor de hele wijk toegankelijk is. Project verdeeld over twee gescheiden percelen: één hoofdgebouw met twintig appartementen aan de ingang van de tuinwijk en 26 wooneenheden in de Halve Cirkelstraat, verdeeld in acht gegroepeerde huizen langs een kronkelend wandelpad (5.219 m²). Architect: AM LOW-NEY-MACOBO
 • NovaCity (Anderlecht): Gemengd project dat productie, wonen en openbare ruimtes in Anderlecht verenigt en een braakliggend terrein in een dichtbevolkt en onsamenhangend stadsgebied met uiteenlopende bestemmingen opnieuw identiteit en samenhang wil geven. Het project ontwikkelt ongeveer 3.500 m² openbare ruimte, een vijftiental werkplaatsen voor kmo’s en 63 appartementen (15.453 m²). Architect: AM DDS+ + BOGDAN & VAN BROECK + EOLE
 • Vandeuren (Elsene): Project dat uit de volledige renovatie van de Vandeurenwijk bestaat. De woongebouwen worden gerenoveerd en geherstructureerd, hun aantal gaat van 160 naar 132 en er wordt gezorgd voor nieuwe voorzieningen. Er worden gedeelde ruimtes aangemaakt en de centrale tuin wordt opgewaardeerd naar een collectieve ontmoetingsruimte. De nieuwe ruimtes zijn open voor alle buurtbewoners en worden beheerd door wijkverenigingen, samen met BinHôme, dat dit project draagt (14.232 m²). Architect: AM P&P Architectes + Atelier Architecture AA4
Deel dit artikel:
Onze partners