Belgian Building Awards 2024 uitgereikt op BATIBOUW

B-architecten, fijn atelier i.s.m. Anne-Valérie de Mûelenaere, agmen architecten, Ney & Partners, Atelier d'Architecture Meunier-Westrade, ectv architecten, Olivier Dochez en Miss Miyagi zijn op maandag 19 februari op BATIBOUW uitgeroepen tot de winnaars van de Belgian Building Awards 2024. De awards, die de bouwbeurs organiseert in samenwerking met Palindroom, belonen opmerkelijke realisaties van architecten en exposanten. De winnaars werden bekroond voor hun werk tijdens een awardceremonie in de Batibouw Academy-ruimte.

Dit jaar werden er 8 awards uitgereikt:

  • Company Building Award (bedrijfsgebouwen in België opgeleverd in 2023 of 2022)
  • Private house (eengezinswoningen opgeleverd in 2022 of 2023 in België of in het buitenland als ze ontworpen zijn door een architect met een kantoor in België)
  • Rookie of the Year (jonge Belgische architectenbureaus die vernieuwende architectuur weten te koppelen aan een degelijk management)
  • International Award (projecten in het buitenland maar waarvan de hoofdarchitect een Belgische architect was)
  • Utility Award (schoolgebouwen, zorginstellingen, openbare gebouwen en sportaccommodaties in België opgeleverd in 2022 of 2023)
  • Residential Real Estate (groepswoningbouwprojecten en gemengde projecten waarvan minstens 50% bestemd is voor bewoning)
  • Student Award – Green & Blue(ontwerpopdrachten waarbij studenten aan één van de Belgische architectuurscholen interessante oplossingen bedacht hebben op het vlak van vergroening en waterbeheer)
  • Pioneer Award (architecten of organisaties die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld hebben voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede komt)

De architectuurjury van de Belgian Building Awards bestond dit jaar uit zeven leden: Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels, winnaar Pioneer Award 2023), Johan Verborgh (ARQ architecten) Catherine Van Gilbergen (KBC Real Estate), Georges Brutsaert (Georges Brutsaert Architects), Bertrand Lafontaine (Palindroom/Architectura), Philippe Selke (Palindroom/Architectura) en Rik Neven (Palindroom/Architectura).

 

Company Building Award

Winnaar: Campus Aquafin (B-architecten)

Eervolle vermelding: ark38 (Objekt Architecten)

Over de winnaar:

Waterzuiveraar Aquafin kreeg een circulair BEN-hoofdkantoor langs de Dijkstraat in Aartselaar. Het ontwerp van B-architecten zorgt voor verbinding: de site staat in contact met de omgeving door de groene corridor en de drie deelgebieden lopen naar mekaar toe door de publieke circulatie-as. Daarnaast dient het gebouw ook als figuurlijke verbinding, het verbindt namelijk Aquafin en haar missie naar het brede publiek met behulp van coworkingruimtes, alsook de medewerkers door ze te verenigen onder één dak.

 

Private House Award

Winnaar: Onder één dak (fijn atelier i.s.m. Anne-Valérie De Mûelenare)

Eervolle vermelding: Sint Benedictus (Poot Architectuur) & House VMVK II (dmvA architecten)

Over de winnaar:

In de jaren 60 werd het park tussen de Koetsweg en de Heideberg in Kessel-Lo verkaveld tot een woonwijk. De royale villa, die architect Georges E. Vranckx ontwierp voor een dokter en zijn gezin, is overdreven groot. Twee jonge gezinnen besloten om het pand te verbouwen tot een kleinschalige cohousing waarbij inkomhal, kelder en parktuin gedeeld worden. Door de ongebruikelijke typologie van twee identieke paviljoenen, verbonden door een glazen hal, leent het gebouw zich voor een eenvoudige opdeling. Het opzet was om twee woningen te creëren die passen binnen het totaalontwerp. Ze ademen dezelfde sfeer uit en zijn op elkaar ingespeeld, elk met hun eigen accenten en oriëntatie.

 

Rookie of the Year Award

Winnaar: agmen architecten

Eervolle vermelding: Veldhuis

Over de winnaar:

Het Brusselse ontwerpbureau agmen architecten vindt zijn oorsprong aan de KU Leuven waar Michiel Geldhof, Paul Mertens en Piet Noben hun gezamenlijke ontwerpvisie hebben ontdekt. De focus ligt op het creëren van structuren die in dialoog gaan met hun context en doorheen hun levensduur ten dienste staan van diverse gebruikers. Deze aanpak wordt toegepast op diverse schalen: van stedenbouwkundige studies tot de vormgeving van interieurs. Daarbij denkt agmen architecten steeds vanuit de kwaliteiten van het bestaande, of dit nu gebouw of omgeving is. Het nieuwe versterkt het aanwezige en draagt zo bij aan een breder verhaal.

 

International Award

Winnaar: Hovering Trails (Architectuur: Ney & Partners & Alternance Architecture | Structuur: Ney & Partners)

Eervolle vermelding: TOURS IVRY30 (BOB361)

Over de winnaar:

Dankzij dit unieke ontwerp kunnen locaties in moeilijke natuurlijke omgevingen worden ontwikkeld zonder de bodem te beschadigen of de natuurlijke waterstroom te verstoren. Het maakt het gemakkelijker om bezoekers te verwelkomen en tegelijkertijd het milieu te beschermen. De Hovering Trails, geïnstalleerd in IJsland op de emblematische geothermische site van Hveradalir, weerspiegelen de kwaliteit van de Belgische engineering en design ten dienste van het thuisland van een van de ontwerpers.

 

Utility Award

Winnaar: Cirque en dur (Atelier d'Architecture Meunier-Westrade)

Eervolle vermelding: Deelfabriek Kortrijk (ATAMA)

Over de winnaar:

Cirque en dur in Marchin is een gedurfd project dat zich onderscheidt door zijn unieke karakter als permanent circus en zijn resoluut duurzame architectuur. De structuur is ontworpen vanuit een ecologische ontwerpbenadering en combineert verschillende houten constructiesystemen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het minimaliseren van materialen en de mogelijkheid om materialen aan het einde van hun levensduur te ontmantelen en te hergebruiken.

 

Residential Real Estate Award

Winnaar: Cohousing Jean (ectv architecten)

Eervolle vermelding: Duchesse (NOTAN Office)

Over de winnaar:

In Sint-Amandsberg vormde ectv architecten een verlaten champignonkwekerij om tot een cohousingproject met tien BEN-woningen rond een gemeenschappelijke tuin. Elke woning heeft zijn eigen luifel als informele drempel tussen de collectieve tuin en de private buitenruimte. Daarnaast voorzag de architect een collectieve werkplek, leefruimte, speelplek en wasplaats. Het project kreeg ook een rolstoeltoegankelijke inclusiewoning voor een persoon die zelfstandig woont maar af en toe wat hulp kan gebruiken.

 

Student Award – Green & Blue

Winnaar: Olivier Dochez (Project ‘Mijnverzakkingsgebied Leut en Meeswijk’)

Eervolle vermelding: Justine Van Miegroet, Lars Vermeulen, Manon Goedefroo, Jordi Talboom en Sarah Van der Bijl (Project ‘Klimaat Ring’)

Over de winnaar:

Hoe kan het mijnverzakkingsgebied in de dorpen Leut en Meeswijk ruimtelijk-systemisch bijdragen aan de droogte-oplossingen van Vlaanderen? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksproject van Olivier Dochez, student aan de faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt. Met zijn project wil Olivier een beter waterhuishouden koppelen aan diverse andere factoren. Zo heeft het een recreatieve insteek en laat het toeristen toe bij te leren over de koolmijngeschiedenis door hen letterlijk door het mijnverzakkingsgebied te laten fietsen en wandelen.

 

Pioneer Award

De Pioneer Award, vorig jaar nog gewonnen door Architecture Workroom Brussels, bekroont een organisatie of een persoon die zijn nek uitgestoken heeft, pionierswerk verricht en navolging gekregen heeft voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit, en zelfs onze hele maatschappij, ten goede zal komen. Voor deze categorie kon men zich niet kandidaat stellen. Het was de jury zelf die op zoek ging naar interessante kandidaten en een winnaar. Laureaat van deze editie is vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi, die zich specialiseert in de ontwikkeling van innovatieve projecten met een maatschappelijke meerwaarde.

Deel dit artikel:
Onze partners