Belgian Building Awards: wie wordt Rookie of the Year?

14 architectenbureaus maken nog kans op een Belgian Building Award die zal uitgereikt worden op 21 februari op de openingsdag van Batibouw. In januari werd de shortlist bekendgemaakt. Vandaag zetten we de genomineerden in de categorie Rookie of the Year in de kijker. 

SPECIMEN ARCHITECTS

Dit Naams bureau, opgericht in 2014, bestaat uit twee bestuurders-architecten (Nicolas Bourguignon en Perrine Ernest) en een partner die geen bestuurder is. Twee architecten zijn voltijds in dienst. SPECIMEN zet sterk in op complementariteit: iedereen heeft zich kunnen specialiseren, en elk project passeert zo langs elke architect. Elk project wordt aanzien als een onderzoeksobject. Het team van SPECIMEN blijft ver weg van de platgereden paden, en kiest in plaats daarvan voor experimentele oplossingen. Met de hulp van de studiebureaus is SPECIMEN steeds op zoek naar gepaste oplossingen, zodat het project op de meest logische manier gebouwd wordt. Het bureau staat voor een geëngageerde visie op architectuur: er worden sterke inspanningen geleverd om de energetische impact van de projecten te beperken. Bovendien werkt SPECIMEN actief mee aan de terugkeer van gezinnen naar de stad, en aan zachte mobiliteit.

SPECIMEN stond in voor het ontwerp van het project Ki-étude: een gemengd project, bestaande uit studentenkoten en éénkamerappartementen voor jonge koppels of senioren. Dit project is gelegen in Namen, en was ten tijde van de bouw het hoogste gebouw met CLT-structuur in België. Ook een jeugdherberg aan de boorden van de Samber in Charleroi (een project dat uiteindelijk niet weerhouden werd) en een architecturale carwash in Saint-Servais zijn onderdeel van het oeuvre van SPECIMEN.
 

Marge

Al van bij de oprichting in 2016 zweert Marge bij een breed interesseveld: het bureau stort zich niet alleen op architecturale projecten, maar toont ook interesse in design en kunstinstallaties. Experimenten met unieke meubelstukken onderstrepen die passie. Marge omschrijft zichzelf daarom niet als architectuurbureau, maar eerder als ontwerpbureau. De architecten van Marge lieten hun creativiteit onder meer blijken in de ontwerpwedstrijd voor de Halve Maan bunkersite in Oostende, met een tweede plaats als resultaat. Marge koos hier voor een respectvolle terughoudendheid, zonder zichzelf als ingreep weg te cijferen. In Heverlee stond het bureau in voor de renovatie van een burgerhuis met een nieuwe kreukende achterbouw en een gangmeubel in de koetsdoorgang. Oud en nieuw smelten in dit project op opvallende manier samen. Ook in Gent renoveerde Marge een burgerhuis, en nog meer dan bij Kreuken was di teen extreme budgetproject. Het project kreeg de toepasselijke naam Décollage: verschillende functies en bouwelementen werden geknipt en geplakt in dit intense maatproject, dat op maat van de bewoners geschreven is.
 

Overal Architectuur

Dit bureau uit Mechelen hecht veel belang aan het coöperatieve proces. Overal zoekt naar nauwe samenwerkingen met andere ontwerpers, experten en kunstenaars om projecten vooruit te stuwen. Voor Overal volstaan standaardoplossingen niet: deze architecten zweren bij ambacht en detail om verschraling van het architecturale landschap tegen te gaan. Die aanpak komt onder meer naar boven in het voorstel voor een nieuwe woonsite in Boortmeerbeek, waarbij een symbiose tussen natuur en architectuur wordt nagestreefd. De keuze voor een bos met woningen in plaats van een verkaveling met bomen, is het gevolg van een doorgedreven duurzaamheidsvisie: volgens Overal is het niet meer verantwoord om zomaar gronden te verkavelen. Ook bij een nieuwbouwwoning in Putte besteedde het bureau veel aandacht aan de biodiversiteit, door de natuur tot in het huis te brengen en van de patio een nieuwe habitat voor planten te maken. In Muizen koos Overal bij het uitbreidingsproject van een woning niet zomaar voor een voor de hand liggende achteruitbouw, maar wel voor een invulwoning op het restperceel naast de bestaande woning. Dankzij het kleurenpallet oogt de woning nog steeds als één geheel.
 

MAMOUT architectes

MAMOUT werd opgericht in 2013 door Matthieu Busana en Sébastien Dachy in Sint-Jans-Molenbeek. Het bureau werkt vanuit een multidisciplinaire visie op architectuur. Maquette, grafisch onderzoek en fotografie worden gebruikt om thema’s als belichting, scenografie en materialiteit te verkennen. MAMOUT ontwikkelt een visie op duurzame architectuur, met bijzondere aandacht voor het hergebruiken van materialen en circulaire economie. Deze aanpak resulteert in een reductie van de energetische impact van de projecten, en zorgt tegelijk voor een toegevoegde waarde aan de architectuur.

Op intern vlak is MAMOUT aanhanger van een soepele werking. Het bureau moedigt thuiswerken, carsharing en het gebruik van de fiets voor verplaatsingen aan. Voor MAMOUT gaan de prestaties van een bloeiend bedrijf koppelen en het welzijn in het dagelijks leven hand in hand.

Onder de gerealiseerde projecten zien we onder meer het project Charles Malis: de herbestemming van een oude sigarettenfabriek in Molenbeek tot een administratief centrum voor de gemeente. Ook het project Renier Chalon dient vermeld te worden: de transformatie van een Brussels herenhuis, met respect voor het bestaande patrimonium, die de manier om er te wonen radicaal omgooit.
 

OM/AR

In november 2018 verzelfstandigde het werkveld architectuur van het multidisciplinaire ontwerpbureau OMGEVING. De architectuuropdrachten zouden voortaan onder de naam OM/AR worden uitgevoerd. Met een mix van jong geweld en ervaring legt OM/AR de nadruk op maximale kennisdeling, duurzame mobiliteit en co-creatie. Een belangrijk project van dit jonge bureau was ‘Het Moment’, het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. Dit centrum bevat onder meer een huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakker en een abdijwinkel. Met een uitgesproken hedendaagse architectuur die tegelijk de erfgoedwaarde van de eeuwenoude kloostersite respecteert zet OM/AR zijn visie op renovatie en restauratie en herbestemming in de verf. OM/AR werkte ook mee aan het kernversterkingsproject in Meerle, waar het dorpshart opnieuw werd ontworpen. Dat leidde tot het herorganiseren of hergroeperen van verschillende functies op de site. Het groene karakter en het historisch waardevolle dorpszicht waren belangrijk elementen waarmee OM/AR diende rekening te houden. In Hoboken zorgde OM/AR voor het ontwerp van 90 sociale woningen. Bij dit project was kleinschaligheid één van de codewoorden. OM/AR besteedde niet alleen aandacht aan de architectonische aspecten, maar ook aan de relatie tussen het gebouw en de collectieve kavel.

 

Over de Belgian Building Awards

De jury voor de Belgian Building Awards bestaat uit 9 architecten, journalisten en publicisten: Rita Agneessens (Linklab), Laure Bertrand (LRarchitectes), Eric Cloes (Ik ga Bouwen), Marc Dubois (architectuurrecensent), Lionel Lhoir (Focus Archi), Rik Neven (architectura.be), Philippe Selke (architectura.be), Arnaud Tandt (NAV en Febelcem) en Marnik Dehaen (waarnemend jurylid namens de Orde van Architecten).

De Belgian Building Awards zijn een initiatief van Batibouw dat voor de uitwerking een beroep doet op Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Verder wordt ook nauw samengewerkt met de Orde van Architecten en Ik Ga Bouwen & Renoveren, (Sanoma). 

Bron: BBA

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage