Belgische architecten engageren zich in strijd tegen klimaatcrisis

Enkele Engelse architectenbureaus lanceerden in juni 2019 een online initiatief waarmee ze hun engagement uitdrukken een actieve rol op te nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis. De online petitie UK Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency werd intussen al door meer dan 700 architectenbureaus ondertekend. Het initiatief kreeg de laatste maanden navolging in heel wat andere landen. Redactiebureau Palindroom en architectura.be lanceren ook nu een Belgische versie.

Architecten die de petitie ondertekenen erkennen de milieucrisis waar onze planeet mee kampt en verplichten zich ertoe er vanuit hun praktijk alles aan te doen de klimaatproblemen en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. In de begeleidende tekst die te lezen is op de website van de petitie worden ook andere actoren uit de bouwsector, zoals projectontwikkelaars, aannemers en ingenieurs, aangespoord eenzelfde soort petitie te starten. De bouwsector speelt dan ook een niet te onderschatten rol in de opwarming van het klimaat en de aantasting van de biodiversiteit. Ze is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en bouwen en natuurbehoud gaan vanzelfsprekend niet hand in hand.


Al 19 Belgische handtekeningen

De ‘architectenversie’ kreeg intussen al navolging in Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden. En nu dus ook in België, op initiatief van Redactiebureau Palindroom, drijvende kracht achter de website architectura.be. Redactiebureau Palindroom nam contact op met de Britse initiatiefnemers om een Belgische versie op te starten en kreeg te horen dat het op zoek moest naar enkele ‘founding fathers’, die werden gevonden in het uitgebreide netwerk dat architectura.be doorheen de jaren opbouwde. Volgende architectenbureaus – zowel uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië – reageerden op het verzoek: ÁRTER architects, B2Ai, OMGEVING, RE-ST, META architectuurbureau, BINST Architects, DENC!-STUDIO, BLIEBERG architects of a circular economy, Philippe SAMYN and PARTNERS, Lowette & Partners architects, a2o architecten, CONIX RDBM Architects, dmvA Architecten, CERAU, Archi 2000, l’atelier d’architecture mathen, Stéphane Beel Architects, BOGDAN & VAN BROECK, B-architecten en Stramien. Dankzij hen is Belgian Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency in de twee belangrijkste landstalen. Architectura.be nodigt ook alle andere Belgische architecten uit het manifest te ondertekenen.


En daarna?

Zodra voldoende handtekeningen zijn verzameld, maakt architectura.be het manifest en de lijst met de deelnemende architecten over aan de betrokken ministers. Architectura.be zal samen met enkele founding fathers ook een afspraak aanvragen met één of meer ministers om de bezorgdheden van het architectenkorps op vlak van klimaat en biodiversiteit toe te lichten.

“Redactiebureau Palindroom en architectura.be hebben dit Belgisch project opgestart omdat ze maximaal willen bijdragen aan een noodzakelijke duurzame transitie, maar ook hun lezers, klanten, relaties en andere stakeholders wil motiveren meer in te zetten op duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord”, aldus zaakvoerder Rik Neven.

Deel dit artikel:

Onze partners