BOGDAN & VAN BROECK, DDS+ en Atelier EOLE Paysagistes ontwerpen NovaCity I

Het eerste deel van de nieuwe gemengde wijk NovaCity is officieel ingehuldigd. Minister-president Rudi Vervoort, staatssecretaris Barbara Trachte en burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps woonden het event ook bij. Het project tovert een stuk braakland in het zuidwesten van Anderlecht om in een levendige buurt met 16 ateliers voor kmo's, 63 woningen en gemeenschappelijke ruimten. Dankzij de mix van functies in de hoogte hebben wonen en werken elk hun plek op de site. Het kmo-park op NovaCity is het tweede dat citydev.brussels inhuldigt in nog geen 9 maanden tijd. Het ontwerp van de site komt van de tijdelijke vereniging van architectenbureaus BOGDAN & VAN BROECK, DDS+ en Atelier EOLE Paysagistes in samenwerking met Sweco.

NovaCity I is het resultaat van een samenwerking tussen citydev.brussels en Kairos/Wolito. Het ontwerp kwam tot stand door een tijdelijke vereniging van architectenbureaus BOGDAN & VAN BROECK, DDS+ en Atelier EOLE Paysagistes. BAM Interbuild en Galère stonden in voor de bouw.

Dit project zet een belangrijke stap naar een meer gemengd functioneel Brussel: het mixt functies in de hoogte en slaat zo een heel nieuwe weg in. De geconventioneerde woningen staan op het dak van de ateliers in het kmo-park. Op dat dak zijn er ook ruimten waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

 

Verticale gemengdheid

Drie gebouwen met lichtgroene gevels geven de nieuwe wijk een sterke identiteit. Het kmo-park is 7.520 m² groot, onderin bevinden zich 16  moduleerbare ateliers van 400 à 500 m² zonder niveauverschillen. Het woongedeelte van het project telt 63 woningen, gespreid over 5 gebouwen. De woningen zijn gebouwd op de ateliers voor kmo’s en met elkaar verbonden via galerijen. Binnen deze kmo-ateliers bevindt zich een kantoormezzanine als geluidsbarrière voor de woningen erboven.

De daken worden ten volle benut: er zijn gedeelde ruimten, zoals terrassen, moestuinen, een serre en een speelplein. In elke collectieve ruimte is er groen. Verder bestaat het project ook uit twee nieuwe straten, een openbaar plein aan de Bergensesteenweg en overal showrooms op straatniveau. Dit zorgt voor contact tussen de bewoners van de woningen, de gebruikers van de ateliers en de omwonenden bevorderen.

De manier waarop de verschillende functies zijn ingeplant zorgt ervoor dat er een symbiose ontstaat, allemaal in het teken van gemoedelijkheid en samenleven. Vanaf eind januari 2023 zullen de nieuwe gezinnen hun intrek kunnen nemen in de woningen. De kmo-ruimten komen in het eerste kwartaal van 2023 op de markt.

 

EFRO-programma

De ateliers voor kmo's werden gerealiseerd met geld van het Brussels Gewest en het EFRO (programmering 2014-2020). De bedrijven die er hun intrek nemen, moeten daarom passen in de prioriteiten van het operationele EFRO-programma, en dan vooral in de prioritaire as die het ondernemerschap wil versterken en de ontwikkeling van kmo's in de groeisectoren wil verbeteren. De kmo’s in NovaCity I moeten meewerken aan de specifieke doelstelling om nieuwe activiteiten te creëren die jobs opleveren, ook in de sociale economie.

NovaCity I is dus een geslaagde mix van functies in de hoogte, maar het innoveert nog op een ander front. citydev.brussels voert er namelijk een van de pilootprojecten uit haar beheersovereenkomst voor 2021-2025 uit: van de 63 woningen houdt ze er vijf in portefeuille. Die gaat ze verhuren aan de medewerkers van de kmo’s. Met die bedrijfswoningen test citydev.brussels een nieuwe manier om Brusselaars dicht bij hun werkplek te laten wonen. Zo bouwt ze concreet mee aan de 15 minutenstad.

 

twee fasen

Met NovaCity herontwikkelt citydev.brussels een groot stuk braakland van 2 hectare in het zuiden van Anderlecht. De site ligt op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) in sterk gemengd gebied. Er moest dus een gemengde wijk komen. Een ontwikkelingsschema verdeelt het perceel in twee zones. Die worden apart ontwikkeld.

De tweede fase van het project staat al in de startblokken. citydev.brussels wijst normaal gezien in de komende maanden het team aan dat NovaCity II zal bouwen. NovaCity I en II zullen samen een echt stadsdeel op zich vormen. Minister-President Rudi Vervoort vertelt over het toekomstplan van NovaCity.

"Op termijn komen er in de NovaCitywijk 200 geconventioneerde woningen, allemaal passief- en soms zelfs nulenergiewoningen. Deze kaderen in het globaal huisvestigingsbeleid van het Brussels Gewest dat ik met name vanuit mijn bevoegdheden inzake stadsvernieuwing als één van mijn grootste prioriteiten beschouw. Ik ben verheugd dat ik vandaag kan langskomen om de eerste 63 woningen in te huldigen, met in totaal meer dan 7.500 m2 woonoppervlakte. NovaCity is onderdeel van een model voor duurzame stadsontwikkeling dat ik voor ons Gewest voorsta. Het project bevindt zich tussen stad en natuur, tussen werk en wonen, een stadsdeel met een eigen identiteit."

Ook Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie is blij met de komst van het project: "De uitbreiding van de beschikbare oppervlaktes in Brussel is een noodzaak om aan de behoeften van de sector te voldoen en opkomende activiteiten te ondersteunen. In die zin ben ik verheugd met de inhuldiging van dit nieuwe KMO-park, dat volledig in lijn ligt van de economische overgangsstrategie van het Gewest, de Shifting Economy. Deze strategie richt zich met name op de verplaatsing van een deel van onze economie.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners