BRUT en C.F. Møller Architects winnen wedstrijd De Nieuwe Stad in Oostende

BRUT en het Deense bureau C.F. Møller Architects hebben de ontwerpwedstrijd voor De Nieuwe Stad gewonnen, een nieuwe wijk met 500 woningen in Oostende. "Het ontwerp voor deze nieuwe wijk toont hoe verdichting op mensenmaat de levenskwaliteit kan bevorderen van de bewoners, de directe omgeving en de stad", aldus de ontwerpers. ABT België is het betrokken studiebureau voor de stabiliteit, speciale technieken, energie, akoestiek. 

Herdefiniëren van hoogbouw

De Nieuwe Stad werd gebouwd in 1972 door de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Oostendse Haard’ en ‘De Gelukkige Haard’. De bestaande gebouwen zijn verouderd en de wijk kampt met de typische problemen van naoorlogse sociale hoogbouwwijken. Er werd gekozen voor vervangingsbouw met herontwikkeling van de volledig site. 54 architectenbureaus wilden deelnemen aan de wedstrijd, waarvan er vier werden gekozen door de opdrachtgevers. Het team C.F. Møller Architects en BRUT zijn gekozen als de winnaars.

“Dit project biedt een unieke kans om hoogbouw voor sociale huisvesting opnieuw in een positief daglicht te stellen, vooral omdat de huidige bewoners hier graag wonen. Hoogbouw is immers heel actueel in de discussie rond verdichting en wint opnieuw terrein in andere segmenten van de woningmarkt”, vertelt Gunther Slagmeulder, architect en partner bij BRUT.

 

Duurzaam, innovatief en inclusief

Dit voorstel combineert de ambities van de opdrachtgevers en de stad Oostende met de wensen van huidige en toekomstige huurders binnen een vernieuwend, inclusief en duurzaam woonproject. Er wordt naar kwaliteit en meerwaarde gestreefd op verschillende schalen.

Op schaal van de stad zorgt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het stadscentrum en de Groene Gordel, volgens de loop van de voormalige Oude Kreek, ervoor dat de wijk uit z’n isolement gehaald wordt. Op wijkschaal verhoogt een ruim landschapspark de woonkwaliteit en de ontmoetings- en recreatiemogelijkheden. Het Oude Kreekpark vormt een nieuwe groene centraliteit voor de Nieuwe Stad en de omliggende woonwijken met plaats voor de opengelegde waterloop, duurzaam waterbeheer, recreatie, natuur, circulariteit en een aangename padenstructuur.
 

Nieuwe buurt, nieuwe buren

Op buurtschaal wordt het gemeenschapsgevoel versterkt door compacte ‘huizen’ te verzamelen rond hoven die de bestaande en de nieuwe gebouwen op elkaar betrekken. Hier krijgen de woningen hun adres langs een compacte ontsluiting gecombineerd met speelpleinen en buurtfuncties op het gelijkvloers. Op schaal van het gebouw wordt het gevoel van huiselijkheid gestimuleerd door kwalitatief ingerichte woningen met ruime terrassen en royale zichten aan te vullen met gedeelde ruimtes in elk gebouw. De robuuste en tegelijk verfijnde architectuur combineert een sterke nieuwe identiteit met woonkwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en haalbaarheid.


Een innovatieve vorm van wonen

Een familie van 10 ‘blokhuizen’ (tussen 5 en 8 verdiepingen) en 4 ‘hooghuizen’ (13 verdiepingen) voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het Oostendse woonlandschap en speelt in op de troeven van de positie tussen stad en groene rand. De compacte ‘huizen’ en de naburige gebouwen verzamelen zich rond drie herkenbare woonhoven met elk een eigen karakter. Inspiratie wordt gevonden in de kwaliteiten van de bestaande modernistische gebouwen, die behalve voor het mooie uitzicht ook gewaardeerd worden voor de grote glaspartijen en de brede terrassen die een gevoel van licht en ruimte geven. Maar ook de villawijken rondom en de historische villa's aan de Belgische kust vormen een inspiratiebron.

“We combineren deze types tot een innovatieve woonvorm die densiteit combineert met huiselijkheid, collectiviteit en menselijke schaal. Een woontypologie die plaats laat voor landschappelijke open ruimte en hier maximaal van profiteert”, vertelt Lone Wiggers, partner en architect bij C.F. Møller Architects en vat de gezamenlijke ambitie van C.F. Møller Architects en BRUT samen.

De Nieuwe Stad kan een voorbeeldproject worden voor verdichting op mensenmaat door in te zetten op een duurzaam stadsontwerp met innovatieve woonvormen, de introductie van een sterkte gemeenschapsgedachte en slimme interpretaties van sociale huisvesting en de geldende normen.
 

Verticale gemeenschap

CF. Møller Architects en BRUT werken samen aan een ander project in België dat momenteel wordt gebouwd. Het is woontoren ‘Scheldezicht’ in Antwerpen. De ambitie van deze toren is om te breken met de traditionele hoogbouwtrends, die bewoners isoleren. Met behulp van een breed scala aan architecturale ingrepen creëert de toren een duurzaam collectief gemeenschapsgevoel. De woontoren wordt gekenmerkt door een diversiteit aan typologieën waarbij sociale ontmoetingen worden gestimuleerd zonder dat dit ten koste gaat van de behoefte aan privacy binnen de eigen leefsfeer.

 

Bron: BRUT
Deel dit artikel:
Onze partners