BURO II & ARCHI+I ontwerpt Leanderhof in Zwevegem

In opdracht van Vanhaertens Development is er een ontwerp voor het nieuwe project Leanderhof uitgewerkt door BURO II & ARCHI+I. De werken starten in het voorjaar van 2016 en de nieuwe zone moet tegen de zomer van 2017 haar eerste bewoners kunnen verwelkomen.

De voormalige Bekaertsite in het centrum van Zwevegem zal plaats maken voor een nieuwe groene woon-, werk- en winkelzone. Projectontwikkelaar Vanhaerents zal een mix realiseren van 300 woningen en appartementen, ondergrondse parkings, gemeenschapsvoorzieningen, commerciële ruimtes, veel groene openbare ruimte en de vervolmaking van het Guldensporenfietspad.

Daarbij wordt gemikt op betaalbare woningen voor jonge gezinnen en een aanbod aan zorgappartementen & assistentiewoningen die inspelen op de behoeftes van de ouder wordende bevolking die toch in het centrum wil wonen. In een gebouw dat drempelvrij en rolstoeltoegankelijk is, komen 47 woningen voor ouderen. Wonen zonder zorgen als motto: de individuele flats garanderen de privacy van de bewoners en moeten tegelijkertijd voldoende kansen tot sociaal contact scheppen tussen bewoners onderling.

 

Architectuur

De opbouw van het masterplan vertrekt vanuit de publieke ruimte. Er komt een nieuw stadspark waarin compacte gebouwenclusters worden ingeplant langs één duidelijke ontsluitingweg. Elke cluster is hoofdzakelijk verhard en ligt iets hoger dan het park zodat de contour duidelijk afleesbaar is.

In het park liggen drie wooneilanden met woningen rond een woonerf en meergezinswoningen. Aan de Deerlijkstraat worden nieuwe sociale woningen gebouwd, langs de Bekaertstraat komt naast het kantoor van Bekaert zelf een nieuw plein met winkels en horeca. Parkeren gebeurt centraal in het gebied.

Voor de materialisatie van het masterplan werd een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Er wordt gestreefd naar een eenvoudig en eerlijk materialenpallet: een combinatie van heldere witte materialen met bruin-rood genuanceerde baksteen en hout. Een klassieke opbouw met voet, lijf en kop wordt op een hedendaagse manier vertaald in gevarieerde volumes.

 

Engineering

Duurzaam bouwen vertrekt vanuit meer dan technieken alleen. Vooreerst is het saneren van de centraal gelegen site de meest duurzame ingreep: de oude fabriekssite wordt herbestemd. De specifieke duurzaamheidsoplossingen per project zijn nog in ontwikkeling, maar in de eerste fase wordt alvast een centrale stookplaats voorzien waardoor het globale energieverbruik al een stuk lager zal liggen.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners