C3A-Userclub met BIM for Revit-extensies

C3A is in Vlaanderen een pionier bij de implementatie van BIM. Na de introductie van Revit in Vlaanderen sedert 2004 zijn al meer dan duizend bouwprofessionals in Vlaanderen aan het BIM'en met de C3A-werkmethodiek in Revit en Office, en we zien de laatste jaren een forse groei bij deze groep.

Even C3A situeren

  • C3A en de C3A-Userclub is al 30 jaar, sedert 1986, een service-gedreven organisatie waarbij vanuit een kern met IT-professionals een IT-totaaloplossing voor de Vlaamse Bouwprofessional uitgewerkt en voorgesteld wordt. Standaard software zoals Autodesk Revit en Microsoft Office wordt aangevuld met geïntegreerde C3A-Extensies en Services, die beschikbaar worden gesteld aan de C3A-Userclubleden.
  • De C3A-Extensies die hierbij uitgewerkt worden zijn toepassingsgerichte programmatuur en modelgegevens (software en data), aanvullend op standaard softwarepakketten (voornamelijk Microsoft- en Autodesk-software, de wereldwijde standaarden). Deze C3A-Extensies vormen de praktische werkmethodiek om de IT-toepassingen optimaal rendabel te maken, conform de bouwpraktijk in Vlaanderen. De vele C3A-Services zijn diensten aanvullend op de totaaloplossing, zoals allerlei opleidingen, updates van de C3A-Extensies gedurende het jaar, en support zoals hotline en web-support.
  • De C3A-Userclub is aldus de gebruikersgroep van de C3A-Extensies en Services. De C3A-Userclub staat ook in voor een permanente uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot hardware en software. De leden van de C3A-Userclub worden via C3A-Website ( http://www.C3A.be en via het tijdschrift C3A-Wijzer en het C3A.net Extranet) blijvend geïnformeerd omtrent de nieuwste ontwikkelingen en de activiteiten van deze vereniging.

Begin 2016 telt de C3A-Userclub méér dan vierduizend bouwprofessionals in Vlaanderen, met o.a. architecten- en studiebureaus, teken- en visualisatiebureaus, bouwproduct-fabrikanten, bouwfirma’s, bouwpromotoren , allerlei aannemersbedrijven, “diensten der gebouwen” van allerlei organisaties en opleidingsinstituten – bouwafdeling. Vooral de groep C3A-Revit-Users is steeds sneller aan het groeien. Vorig jaar 2015 hebben 180 bouwprofessionals de c3a-zesdaagse-basiscursus-revit gevolgd, maar in de eerste helft van 2016 zullen dat er al 120 zijn die een vliegende BIM-start meemaken …

De toenemende uitwisseling van digitale bouwdata onder dit netwerk van bouwprofessionals is al vele jaren dé stimulans voor de verdere uitbouw. Dankzij de C3A-Extensies en de vlotte beschikbaarheid via de C3A-Userclub zijn de meeste ontwerpbureaus al vele jaren hun teksten en tekeningen automatisch aan het structureren conform het C3A-Afsprakenstelsels. Bij de steeds toenemende digitale uitwisseling van bouwdata biedt dit C3A-afsprakenstelsel uitstekende richtlijnen voor de opmaak en structuur van de data en zorgt al vele jaren voor een dankbare standaardisatie in de Vlaamse bouwsector.

Met een voortschrijdend inzicht wordt de werkmethodiek en de praktische invulling steeds verder verfijnd en geoptimaliseeerd. De (r)evolutie naar BIM van de laatste tien jaar heeft dit proces nog versneld en zorgde de afgelopen jaren voor een revolutionaire sprong vooruit met betrekking tot de werkmethodiek en de unieke invulling van de C3A-Extensies.

Voorbeelden uit de Vlaamse bouwpraktijk:
Via de website http://www.c3a.be/realisaties/autodesk-revit/software zijn vele voorbeelden te zien van de BIM-met-Revit aanpak.

 

C3A-Revit Extensies

De C3A-Revit-Extensies zorgen voor een gelokaliseerde voorbereiding en praktijk-gerichte invulling, met de bouwstijl en teken-detaillering van de bouwsector in Vlaanderen. Denk maar aan typische bouwmethodes zoals spouwmuren met ramen en buitendeuren “achter slag”, maar denk ook aan het feit dat de Vlaamse architect-ontwerper meestal vanaf het ontwerp tot en met de kostenraming en uitvoeringsdossiers een project heel gedetailleerd uitwerkt … gedetailleerder dan in andere landen rond ons, wegens zijn specifieke rol.

Allerlei voorinstellingen en aanvullingen zorgen voor een optimalisatie en efficiëntie in het praktische gebruik van Revit, met steeds meer aandacht voor de diverse bouwdisciplines en samenwerkingsfaciliteiten tussen alle bouwpartners. Bij de uitwerking van de richtlijnen wordt heel bewust aangesloten bij internationale standaarden, zoals ISO-normen, SfB-klasseersysteem, de ontwikkeling van de internationale “Revit Standards” , enz.

C3A_Revit_Template.rte vormt de kern van deze Extensies, in deze opstartfile werden allerlei aspecten bijgewerkt en goed voorbereid om conform de Vlaamse “gelocaliseerde” invulling te werken. Aanvullend op de Annotatie- en View-voorbereidingen, zitten in deze template heel wat System Families (zoals Walls, Floors, Roofs en Stairs) én werden vooral de Materials (gebruikt bij de Revit Families en bij de vooringestelde Object Styles) aangepakt. De combinatie met de Keynote-koppelingen en bijhorende Schedule-Quantities Views zijn uiterst belangrijk naar de meetstaat-extractie toe, en daar werd in de recentste versies veel aandacht aan besteed.

In de C3A-Template zijn een reeks Revit-systeem-elementen voorbereid, zoals Walls, Floors, Roofs, Stairs en Railings, enz., en aanvullend zijn ook voorbeeld-bestanden beschikbaar met allerlei specifieke varianten. De afgelopen paar jaar werd stelselmatig gesleuteld aan de Model Families zoals de Doors, Windows, Furniture, enz. Zo is een uitgebreide DesignMeubelen bibliotheek erbij uitgewerkt, met zo'n 500-tal designmeubelen die in Vlaanderen courant gebruikt worden. Ondertussen zijn ook allerlei ingrediënten voor de technische uitrusting (zoals riolering en elektrische uitrusting van gebouwen) gedetailleerd voorbereid beschikbaar in deze C3A-Extensies.

Via de C3A-Revit-Bouwdata-extractie is alles netjes geregeld in de C3A-Revit-template om uitstekende meetstaattabellen uit de Revit-projecten volautomatisch te genereren en over te brengen naar de Excel-meetstaten om daar verder te verwerken.

Meer info

 

C3A-Revit Doors en Windows release 2016

Bij de recentste release 2016 van de C3A-Revit-Extensies werd o.a. een reeks nieuwe Doors en Windows beschikbaar gesteld. Deze werden compleet vanaf nul nieuw opgebouwd als een stel “nested” rfa’s: bouwtechnisch beter gedetailleerd, zo flexibel mogelijk bruikbaar in Revit, en met meer en betere faciliteiten dan al hetgeen we vooraf al gezien hebben. En er werd veel aandacht besteed aan de meetstaat-extractie-mogelijkheden, inspelend op de C3Admin-Bouwdata-extractie werkmethodiek.

Via diverse overzichtstekeningen maken we duidelijk welke combinaties er allemaal te maken zijn, met enkele fragmenten uit deze overzichtstekeningen kan u zich een beter beeld kan vormen van specifieke details. Enkele nieuwe types binnendeuren, zoals pivoterende deuren, schuifdeuren met voorzetwand, vouwdeuren en bij de ramen o.a. de nieuwe hoekramen en vouwramen met veel meer detailleringsmogelijkheden, zullen velen wel appreciëren.

De standaard set Doors en Windows zijn voor de meeste situaties zo meteen bruikbaar, maar voor alle niet voorziene omstandigheden is de werkmethodiek met Curtain Walls in Revit aangewezen in plaats van specifieke parametrische families te bouwen voor unieke situtaties. Daarom werd een subset van de Doors en Windows ook uitgewerkt als CurtainWall-Doors en CurtainWall-Windows . Via enkele voorziene “raamopeningen” kunnen dan gemakkelijk openingen in een wand aangemaakt worden (meteen met dorpels, lateien , enz.), waarin dan een Curtain Wall gebouwd wordt die naar wens flexibel kan ingevuld worden.

Samen met de C3Admin-extensies is een module uitgewerkt om goed voorbereide Schedules of meetstaat-tabellen vanuit Revit ineens te exporteren naar een aantal ME*.txt bestanden in een aparte folder, om die dan in de C3A-Exel-meetstaat-extensies te kunnen inlezen in een Excel detail-meetstaat. De subfamilies zoals lateien, dorpels, glas, dagkanten van raam- en deuropeningen, enz. kunnen in aparte schedules worden opgenomen, zodat alle details perfect juist qua geometrie-afmetingen in de meetstaat kunnen terecht komen. In de C3A-Revit-template zijn deze schedules en functionaliteiten al klaar voorzien.

 

Synergie BIM-met-Revit en Office via de C3Admin-tool

De onlangs grondig vernieuwde bestekteksten van het VMSW Bouwtechnisch Bestek met codering tot op niveau van de meetposten zorgde voor een doorbraak met betrekking tot de synergie tussen BIM-met-Revit en de Bestek- en Meetstaat-werkmethodiek bij C3A. De codering van de bestekteksten werd volledig geïntegreerd in de C3Admin-modules, en in Revit werden alle voorbereidingen getroffen in de template én bij alle bibliotheek-elementen met aangepaste keynotes, aangepaste schedule tables of meetstaat-tabellen.

Via een C3A-Export-mechanisme in Revit en een C3A-Import-mechanisme in Excel wordt alle geometrie netjes conform de werkmethodiek in Excel volautomatisch in een goed bruikbare en leesbare detailmeetstaat gegoten, inclusief controle-faciliteiten en update-mogelijkheden indien achteraf nog in het virtueel BIM-Revit-model gewijzigd wordt. De C3Admin-tools in Revit zorgen verder voor samenvattingen, prijsoffertes, prijsvergelijkingen, vorderingstaten e.d.

Vanuit de meetstaat kan dan ook volautomatisch het complete specifieke bestek voor het project gegenereerd worden, dat gelinkt wordt aan de complete VMSW-tekst die als een database met alle artikels functioneert. Manueel kunnen gemakkelijk extra posten (van bijv. niet getekende artikels) ingevoegd en tussengeschoven worden door een eenvoudige selectie in de database.

Via een praktisch rekenvoorbeeld wordt de werkmethodiek verduidelijkt, en dit is meteen een voorbeeld dat ter controle kan nagerekend worden – om te evalueren of Revit wel rekent met resultaten zoals een manuele calculator dit zou aanpakken. Via deze C3Admin werkmethodiek in Revit en Office gaat dit niet alleen veel nauwkeuriger, maar ongelooflijk veel sneller … en dat hebben er steeds meer goed begrepen.

 

Beschikbaar via een C3A-Userclub aansluiting

Via een C3A-Userclub-aansluiting zijn alle C3A-Extensies beschikbaar op het C3A-Buzzsaw platform "in de cloud". C3A-Userclubleden kunnen ook voor support-doeleinden, zoals workshops, email- en web-support bij C3A terecht.

voor meer info: zie http://www.c3a.be


arch. Jos Vandamme

Bron: Jos Vandamme

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage