CKA+ en Studio Uad transformeren Debbautshoek in Zelzate van autowijk tot groene buurt voor iedereen

© CKA+ & Studio Uad
© CKA+ & Studio Uad
© CKA+ & Studio Uad

Eind 2020 won CKA+, i.s.m. Studio Uad, de wedstrijd om de sociale woonwijk ‘Debbautshoek’ in Zelzate nieuw leven in te blazen. Het idee achter het masterplan vertrekt vanuit de gedachte om de wagen minder aanwezig te maken in de wijk, zodat de vrijgekomen ruimte teruggegeven kan worden aan de bewoners in de vorm van collectief groen.

In zijn oorspronkelijke toestand bestond de wijk ‘Debbautshoek’ uit 193 sociale huurwoningen. Deze worden vervangen door 225 nieuwe woningen, waarvan 18 sociale koopwoningen. Het masterplan wordt uitgevoerd in 4 fases, waarvan de eerste begin 2024 van start is gegaan. Deze fase omvat 18 huurwoningen en 5 koopwoningen. De oplevering van deze fase is midden 2025 voorzien.

Straten worden geknipt om in de vrijgekomen ruimte een lineair park aan te leggen, dwars doorheen de volledige wijk. Parkeerplaatsen worden gebundeld in de geknipte straten, onder de vorm van parkeerlobby’s. Langs het park zijn bouwzones gedefinieerd waarin de nieuwe woningen komen, georganiseerd rondom een semi-private binnentuin. Zo vloeien private buitenruimtes van de woningen over in een aaneenschakeling van collectieve binnentuinen en een centraal park. De dynamische, groene omgeving fungeert als een plek van ontmoeting en interactie tussen buurtbewoners.

Concept

Het concept van ontwerpbureaus CKA+ en Studio Uad vertrekt vanuit de duidelijke gedachte om de wagen minder aanwezig te maken in de wijk en de vrijgekomen ruimte terug te geven aan de bewoners. Hiervoor knippen de ontwerpers letterlijk het veelvoud aan noord-zuid verbindingen door en vangen ze het parkeren op in een vergroende omgeving, de parkeerlobby’s. Door deze parkingclusters zijn er, ondanks de verdichting in het plan, geen ondergrondse parkeerplaatsen nodig.

Door de wegenis niet te verplaatsen ontstaan drie voordelen. Ten eerste ontstaat de mogelijkheid om, na evaluatie, delen van de bestaande infrastructuur te hergebruiken. Ten tweede kan door het nieuwe ontwerp te enten op de bestaande infrastructuur een eenvoudige fasering aangehouden worden. Ten slotte wordt het eenvoudig om de bestaande private woningen op te nemen in het nieuwe schema.

Gezonde leefomgeving

In de vrijgekomen ruimte wordt een grote groene ruimte georganiseerd, een park niet enkel voor de buurt maar ook voor Zelzate. De groene ruimte wordt toegevoegd aan het plan om nieuw zuurstof te bieden aan de Debbautshoek wijk. Een gezonde leefomgeving waarin mens en dier kan bewegen, ontmoeten en tot rust komen. Het park is er niet alleen als groene figuur, maar is ook de plaats waar het regenwater wordt opgevangen en infiltreert, de plaats waar energie kan worden opgewekt, de plaats voor een buurtmoestuin of -boerderij.

Door de noord-zuid verbindingen en het oost-west park ontstaan een reeks bouwvelden. Deze bouwvelden kunnen gefaseerd gerealiseerd worden en geven de mogelijkheid om diverse typologieën te mixen. Zo worden gericht naar het park enkele meersgezinswoningen voorzien, terwijl de andere randen met grondgebonden typologieën worden gemaakt. Elk bouwveld organiseert zich rond een binnenhof, een groene collectieve ruimte.

Woningtypes

Om te bepalen welke woningtypes voorzien moeten worden in het masterplan heeft het architectenteam zich gebaseerd op het beschikbaar cijfermateriaal over de huidige huurders en de kandidaat-huurders. De ambitie voor Debbautshoek is dan ook om een gezonde sociale mix te bekomen. Jongeren en ouderen, alleenwonenden en gezinnen wonen allemaal binnenin hetzelfde bouwveld of zelfs binnenin hetzelfde gebouw.

Deze ambitie resulteerde in het ontwerp van vier verschillende woningtypes. Met deze verschillende types beantwoorden de ontwerpers aan de vraag voor meer kleinere woningen en aangepaste woningen voor ouderen of mindervaliden. Door deze vier nieuwe types te introduceren in de wijk wordt het monotone straatbeeld doorbroken en ontstaat een gevarieerd spel van verschillende kroonlijsthoogtes en dakvormen.

Bron: CKA+ Studio Uad
Deel dit artikel:
Onze partners