De Meander maakt zich klaar voor 2.600 ambtenaren

De Meander, het nieuwe gebouw van de Vlaamse overheid in Brussel, vordert. Het passieve gebouw wordt ontwikkeld door Project T&T. In 2017 zullen 2600 ambtenaren er aan de slag gaan.

Dankzij hun Meander project heeft Project T&T, de beheersmaatschappij van Tour & Taxis, de overheidsopdracht binnengehaald van Participatie Maatschappij voor Vlaanderen (PMV), de holding van de Vlaamse overheid die opdracht gaf om de aanbesteding te lanceren.

 

Gerealiseerd dankzij het Vlaamse Gewest

“Enkele jaren geleden organiseerde Project T&T een wedstrijd voor het BIM-gebouw. Datzelfde project, dat vandaag de naam Meander kreeg en ontworpen werd door het befaamde architectenbureau Neutelings, kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Leefmilieu Brussel vond het gebouw echter te groot. Project T&T is dan ook blij dat het project toch gerealiseerd wordt dankzij het Vlaamse Gewest”, verduidelijkt Michel De Bièvre (CEO Project T&T).

Dit nieuwe, ambitieuze gebouw is een van de nieuwste projecten op de site (30 ha) die op termijn ook voorzien wordt van een park (9 ha), woningen, crèches, winkels, culturele en openbare voorzieningen enzovoort.

 

Koninklijk Pakhuis

Het gebouw werd ontworpen door Neutelings Riedijk (MAS in Antwerpen) in samenwerking met Conix RDBM Architecten en Bureau Bouwtechniek en zal een oppervlakte van 46.000 m² hebben, verdeeld over 6 verdiepingen en ondergrondse ruimtes, waaronder ook een parking van 311 plaatsen. Dankzij de binnentuinen baden de kantoorruimtes in natuurlijk licht. Het gaat om 4 grote tuinen met ieder hun eigenheid, die door Avantgarden zijn ontworpen en ook worden uitgevoerd. “Het gebouw zal opgetrokken worden ter hoogte van het Koninklijk Pakhuis. Beide gebouwen sieren de hoofdingang van de site, die ook een opknapbeurt krijgt dankzij de aanleg van een openbaar plein en een dreef tot aan het Goederenstation. De Meander beschikt ook over een semi-openbare overdekte straat. Alweer een knipoog naar het Koninklijk Pakhuis!”, voegt De Bièvre eraan toe.

Ook qua duurzaamheid mag de Meander best trots zijn. Volgens het lastenboek zou het nieuwe Vlaamse Administratieve centrum een duurzaamheidsniveau van 4 sterren behalen. “Dat komt overeen met de score ‘uitstekend’ van BREEAM”, bevestigt de CEO van Project T&T. Dat is een score die ruimschoots voldoet aan de normen die sinds 2015 gelden voor passieve gebouwen in het Brussels Gewest.

 

Toegankelijkheid en isolatie

Wat de toegankelijkheid betreft, zijn grote verbeteringsprojecten op til. Michel De Bièvre legt uit: “Nu de Vlaamse ambtenaren op de site hun intrek nemen, moet de toegankelijkheid van de site absoluut de nodige aandacht krijgen. Zo zullen tussen de site en het noordstation heel wat grote werken uitgevoerd worden. Voetpaden worden breder, fietspaden worden aangelegd. Maar ook de Picardbrug, die fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer meer ruimte moet geven, wordt gebouwd. Project T&T is dan ook verheugd dat de overheid investeert in mobiliteit en toegankelijkheid rondom de site.”

Voor het isoleren van de 25.000 m² gevels werd geopteerd voor de Kooltherm K8 Spouwplaat van Kingspan Insulation. “Aan een dergelijke dunne gevelconstructie zijn meerdere pluspunten verbonden. Naast de toename aan bewoonbare oppervlakte is er ook de fijnere afwerking die voor een architecturale meerwaarde zorgt. Verder is er het surplus aan daglicht dat voor een groter comfortgevoel zal zorgen bij de toekomstige gebruikers van de gebouwen. Ook kan er dankzij de dunne isolatielaag aanzienlijk bespaard worden op de kost van de accessoires”, aldus Roeland Mondelaers van Kingspan Insulation nv. “Het gebruik van klassieke isolatiematerialen zoals minerale wol van gebouwen van deze typologie – meer dan 10 meter hoog – zou niet toelaten dezelfde waarden te bereiken. In gevels is ook de brandklasse van het isolatiemateriaal zeer belangrijk.

 

Verhuizing voorzien in 2017

In 2017 zal het gebouw langs de havenlaan zijn eerste huurders kunnen verwelkomen. Wat het budget betreft heeft PMV zowel een investeringsoptie tijdens de bouwwerken als een optie voor de overname van het hele gebouw na de oplevering. Het Vlaamse Gewest zal het gebouw huren voor een vaste periode van 18 jaar tegen een basishuurprijs van 9 miljoen euro per jaar. Het doel van het Gewest is om haar werknemers, die nu verspreid zijn over verschillende gebouwen in Brussel, samen te brengen.

Bron: Kingspan Insulation

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners