De meerwaarde van BIM, 3D en virtual/augmented reality

De Bouwcampus is een baken van bouwkundige innovatie. Het mag dan ook niet verwonderen dat HVC Architecten en aannemer Mathieu Gijbels handig gebruikmaakten van BIM. “Enerzijds hebben we maximaal geprofiteerd van de ‘klassieke’ voordelen van de methodiek en het conflictvrij bouwen, maar anderzijds hebben we ook de visualisatiemogelijkheden van BIM benut om het project inzichtelijk te maken aan de hand van virtual en augmented reality”, vertelde Gert Janssen van Mathieu Gijbels tijdens het panelgesprek van Architectura omtrent de realisatie van de nieuwe Bouwcampus.

De realisatie van de Bouwcampus was een BIM-project bij uitstek. Het bouwteam zette eerst en vooral in op de ontwikkeling van een optimaal uitvoeringsmodel door de knowhow van alle betrokken disciplines – architectuur, technieken en uitvoering – te bundelen in een digitale 3D-omgeving, waardoor het bouwproces uitermate vlot verliep. Daarnaast werd de BIM-methodiek ook gebruikt om het toekomstige gebouw in verschillende stadia van het project te visualiseren. Gert Janssen, Directeur Engineering & Ontwikkeling bij Mathieu Gijbels: “In de wedstrijdfase was er al het beruchte dronefilmpje, waarbij we via augmented reality – een 3D-visualisatie op basis van het BIM-model en de luchtbeelden van het terrein – al een idee konden geven van de inpassing in de omgeving vooraleer er sprake was van een ‘echt’ gebouw. Daarnaast hebben we naar aanleiding van de eerstesteenlegging een 3D-geprinte maquette gemaakt, eveneens op basis van het BIM-model. Tot slot hebben we de werf vorig jaar ‘virtueel’ opengesteld ter ere van Open Wervendag, waarbij geïnteresseerden de kans kregen om aan de hand van een VR-bril door het ‘gepimpte’ BIM-model te wandelen. Een leuke extra feature bij dat virtual reality-gegeven was dat we de bouwheer visualisaties van het interieur konden voorschotelen, zodat hij alvast kon ervaren welke impact de keuze voor bepaalde afwerkingsmaterialen of interieurinrichtingen zou hebben.”

 

"We hebben de werf vorig jaar ‘virtueel’ opengesteld ter ere van Open Wervendag, waarbij geïnteresseerden de kans kregen om aan de hand van een VR-bril door het ‘gepimpte’ BIM-model te wandelen"

 

Beacons

De rol van BIM is echter nog niet uitgespeeld, want ook nu het gebouw definitief in gebruik is genomen, blijft het 3D-model zijn nut bewijzen. “Er is bijvoorbeeld een onderzoeksproject opgestart in samenwerking met Hogeschool PXL”, vertelt Frank Tack, architect-partner bij HVC Architecten. “Het as-builtdossier zal virtueel beschikbaar zijn. Het is eveneens de bedoeling om op termijn een VRML-model op de website te plaatsen waar geïnteresseerden op voorhand al eens kunnen ‘doorwandelen’. Kortom: aan toekomstplannen geen gebrek!” Ook de ‘beacons’ die her en der opduiken, geven de Bouwcampus een digitale dimensie. “Dat zijn zendertjes die aan de hand van een speciale app extra informatie kunnen verschaffen: wie heeft de lampen ontworpen, welke technieken zijn in het plafond verwerkt, welke constructiematerialen zijn er precies gebruikt …?”, verduidelijkt Gert Janssen. “Ze bieden met andere woorden een unieke blik achter de schermen en maken het mogelijk om op een eenvoudige manier actuele technische gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld realtimeverbruik). Samen vormen ze als het ware een digitale folder die altijd up-to-date is.”


Klik hier voor het vervolg van het panelgesprek

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage