De Oostendse Haard verwelkomt huurders in intensief gerenoveerde huizen en appartementen (ampe.trybou architecten)

Na de renovatie en verhuisbeweging in de Verenigingstraat, startte De Oostendse Haard in mei 2020 met een intense renovatie van hun huizenrij in de Spaarzaamheidstraat. Op de hoeken van diezelfde blok werden 4 appartementsblokjes gebouwd. Dit alles naar het ontwerp van ampe.trybou architecten. De coronapandemie maakte het extra pittig en uiteindelijk kon er begin mei 2023 verhuisd worden. Vorige week heette De Oostendse Haard de bewoners officieel welkom in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein en bevoegd schepen voor wonen Kurt Claeys. Symbolisch, 100 jaar nadat de eerste sociale huurders hun intrek namen in sociale woningen van De Oostendse Haard op het Westerkwartier.

Het Westerkwartier is de bakermat van de sociale huisvesting in de stad aan zee. De Oostendse Haard werd opgericht in 1921 en staat ondertussen voor meer dan 100 jaar sociaal bouwen in Oostende. De sociale huisvestingsmaatschappij zorgde grotendeels voor de ontwikkeling van deze wijk, die beschouwd wordt als een bouwkundig geheel in de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Anno 2023 is het precies 100 jaar geleden dat de eerste bewoners hun intrek genomen hebben in sociale woningen van De Oostendse Haard in Oostende en dit op het Westerkwartier. Het woonproject Windroos – begrensd door de Spaarzaamheidstraat, Dr. Verhaeghestraat, Verenigingstraat en Goedheidstraat – symboliseert vandaag deze 100-jarige verjaardag.

"Het Westerkwartier is een wijk in volle evolutie en bloei. De renovatie en nieuwbouw geven een aanzienlijke upgrade aan het aanbod van sociale woningen, met een sterke focus op energiebewustzijn en duurzaamheid. Op bijna dezelfde locatie waar 100 jaar geleden de eerste verhuring plaatsvond, begint nu een nieuwe verhuring, wat symbolisch is voor de dynamiek in de wijk."
- Kurt Claeys, schepen van wonen Stad Oostende -

 

EERSTE SOCIAAL WOONPROJECT IN OOSTENDE MET ASTER-ZONNEPANELEN

De voormalige woningen in de Spaarzaamheidstraat voldeden zowel qua oppervlakte als qua kwaliteit niet meer aan de huidige woonnormen. De Oostendse Haard koos in een samenwerking met ampe.trybou architecten voor een zeer intensieve renovatie met respect voor de basisstructuur. Binnen de basisstructuur werd gezocht naar een maximale hedendaagse woon- en leefkwaliteit. Deze werken sluiten aan bij de renovaties in de Vereniging- en Werkzaamheidstraat.

De huizen werden volledig gestript tot enkel de noodzakelijke muren nog overbleven. Ruimtes werden waar mogelijk aangepast en afgewerkt met duurzame materialen. Nieuwe gevelstenen werden geplaatst, nodige isolatie en normconforme beglazing werd voorzien alsook het dak werd volledig vernieuwd. Binnen het geheel van de wijk zet men in op het bewaren van de bestaande beeldkwaliteit. Dit werd doorgetrokken in het interieur om zo met aangepaste materialen de bestaande charme van deze huizen maximaal te behouden. 

Dit woonproject is tevens het eerste sociaal woonproject in Oostende in het ASTER-project, dat zonnepanelen installeert op sociale woningen.

In totaal telt het woonproject Windroos nu 9 gloednieuwe huizen: 2 met 2 slaapkamers en 7 met 4 slaapkamers. De woningen op de 4 hoeken van de blok begrensd door de Spaarzaamheidstraat, de Goedheidstraat, de Verenigingstraat en de Dr. Verhaeghestraat werden vervangen door nieuwbouwappartementen. De naam Windroos verwijst uiteraard naar deze 4 hoeken, die op hun beurt de 4 windrichtingen zoals op een kompas aanduiden. De 12 nieuwbouwappartementen op het gelijkvloers en in duplex op de verdiepingen tellen allemaal 1 slaapkamer.

"Na deze intensieve renovatie en nieuwbouw zijn we verheugd 21 gezinnen te verwelkomen in dit woonproject. Het aanbod van grotere huizen en 1-slaapkamerappartementen vult perfect de nood in en zorgt voor een fijne mix van jonge, grotere gezinnen en kleinere gezinnen en alleenstaanden. Bovendien kunnen we ook op de energiefactuur van onze huurders het verschil maken door de zonnepanelen."
- Quinten Goekint, voorzitter De Oostendse Haard -

 

100 JAAR GESCHIEDENIS GROEIT MEE

De gemeenteraad van Oostende besloot op 21 juli 1920 tot de oprichting van een maatschappij “die als doel had om grond aan te kopen om goedkope huizen te bouwen of te verbeteren”.  Het gaat om een samenwerking tussen de Belgische staat, de provincie West-Vlaanderen, privé-instanties en de stad Oostende. De aandeelhouders kwamen voor het eerst samen op 02 mei 1921 en besloten de nieuwe maatschappij ‘De Oostendsche Haard’ te noemen. De maatschappij startte de ontwikkeling van haar eerste project op gronden in het Westerkwartier. 

De inventaris Onroerend Erfgoed benoemt deze eerste fase (1922-1925) als "De Oude Blok of ’t Bolsjevistenkwartier”. Deze eerste fase (1922-1925) van Achille-Emille Raoux (en uitgevoerd door de aannemers Coussee & Bostoen uit Roeselare) omvat 198 huizen in drie bouwblokken, begrensd door de Dokter Verhaeghe-, Overvloed-, Gelijkheid- en Spaarzaamheidstraat, en van elkaar gescheiden door de Werkzaamheid- en Verenigingstraat; het middelste in twee verdeeld door de Bruidstraat. De eerste bewoning is terug te brengen tot de periode 1922-1925.

"Vandaag is het 100 jaar geleden dat het sociaal wonen effectief gestart is in de wijk Westerkwartier. De opening van dit nieuwe woonproject markeert niet alleen een eeuw sociaal wonen, maar richt zich ook op de toekomst. Projecten zoals Windroos tonen aan dat sociale woningbouw ook koplopers kunnen zijn in duurzaamheid en innovatie, waardoor ze het verschil maken voor mensen die het nodig hebben. We streven ernaar deze koers verder te zetten met de nieuwe woonmaatschappij."
- Bart Tommelein, burgemeester Stad Oostende -

 

MASTERPLAN WESTERKWARTIER: in de toekomst op de wijk

Al van in de jaren ‘20 is de doelstelling van De Oostendse Haard ‘een huis bouwen waarin het aangenaam wonen is, in een omgeving waar het goed leven is’. Deze doelstelling eert De Oostendse Haard tot op vandaag: duurzame huisvesting, levende buurten.

Het patrimonium van De Oostendse Haard op het Westerkwartier is in volle evolutie. Na de woonprojecten XL (Spaarzaamheidstraat), Westerwind (Dr Verhaeghestraat), De Boeg (Golvenstraat) en Harlekijn (Goedheidstraat) en de renovaties in de Werkzaamheidstraat, in de Verenigingstraat en de Spaarzaamheidstraat volgen nog heel wat renovaties en nieuwbouw:

  • Woonprojecten Windkracht en De Getijden - nabij de Golven- en Schelpenstraat hebben hun vergunning en kunnen binnenkort opstarten.
  • Woonproject Oostendse Haardstraat is in voorbereiding voor ontwerp.
  • Uitwerking woonproject naast Harlekijn.
Bron: De Oostendse Haard
Deel dit artikel:
Onze partners