Designstudio ÆTHER/MASS lanceert nieuwe collectie in samenwerking met meester-makers

Exposure
Exposure
Exposure
Aperture
Aperture
Aperture
Forge
Forge
Forge
Beam
Beam
Beam

Dit voorjaar introduceert ÆTHER/MASS, de designstudio van ontwerper Davy Grosemans, vier nieuwe objecten op de Collectible Fair in Brussel. Elk stuk van de nieuwe collectie is een verkenning van nieuwe en onontdekte processen, materialen en productietechnieken. Ondanks de minimalistische uitstraling van de stukken, dragen ze een diepere en gelaagde symbolische betekenis met zich mee.

Naast een massieve houten kast bestaat de nieuwe collectie uit metalen objecten die tot stand zijn gekomen door nieuwe samenwerkingen met verschillende ateliers. Dit resulteert in drie ontwerpen, vervaardigd uit aluminium, smeedijzer en spiegel-inox die op uiteenlopende wijze de intrinsieke eigenschappen en karakteristieken van het materiaal "metaal" onderzoeken en verdiepen.

 

Exposure

Na een eerdere nauwe samenwerking is de Exposure kast opnieuw het resultaat van een boeiende dialoog tussen ontwerper en CasimirAteliers, meester-houtbewerkers die zich specialiseren in massief houten meubelen van topkwaliteit. De kast onthult een intrigerende complexiteit binnen zijn ogenschijnlijke eenvoud. Door de deuren van het kastje onlosmakelijk te integreren in de constructie, verliezen ze hun traditionele functionele karakter. De deuren, voorheen bedoeld om af te sluiten en te verbergen, staan nu gedwongen open waardoor ze een uitnodigend gebaar vormen.

 

Aperture

De Aperture tafel is ontwikkeld in samenwerking met de bekwame vaklieden van Alton. De tafel manifesteert zich als functioneel voorwerp waarbij het ornament niet zozeer is ‘toegevoegd’ dan wel is ontstaan door het actieve proces van ‘wegnemen’. Het ornament, gevormd door het onttrekken van materie, vindt opnieuw betekenis door diezelfde materie tot poten te maken. Zo vloeien ornament en functie in elkaar over waarbij hun schijnbare tegenspraak wordt opgeheven.

"De samenwerking met vakmensen is de rode draad in mijn werk. De match tussen ambachtsman en ontwerper staat centraal. Hoewel ambachten populair zijn en vele jonge “makers” met hun handen werken, zijn echte ambachtslieden schaars. Ik heb het over mensen die hun materiaal door en door kennen en zeer hoge kwaliteit kunnen aanleveren. Voor mezelf wil ik eerst zo breed mogelijk denken, van alles proeven en in verschillende disciplines experimenteren. Vervolgens kan ik zelf in de diepte gaan."
- Davy Grosemans -

 

De tafel zelf is vervaardigd van een solide plaat van 30mm dik aluminium waaruit door middel van waterjet-techniek 32 gaten zijn gecreëerd. Het materiaal wordt hier in zijn meest pure vorm benut, waarbij geen enkele toevoeging wordt gedaan buiten de plaat zelf. Door de perforaties wordt het massieve materiaal op een intrigerende wijze ‘transparant’. Het boven- en ondervlak van het tafelblad worden fijn geschuurd terwijl de ruwe randen en perforaties getuigen blijven van de waterjet-techniek.

 

Forge

De Forge kandelaar is vervaardigd in het atelier van de meester-smeden van Dujardyn en is ontstaan uit een combinatie van brute mankracht en vuur. In de vermenging van deze krachten ontstaat een elegant en verfijnd object. De sporen van het smeden vormen een tactiele textuur over het gehele oppervlak en zijn getuige van het ambachtelijke maakproces. Het vuur, hier gesymboliseerd door de kaarsen, wordt gedragen door een object dat ontstaan is uit datzelfde vuur.

 

Beam

Bij de Beam Lamp beschrijft de lichtstraal een pad door de lucht en laat een gloed achter die gematerialiseerd wordt door de basis. Door het inox te spiegelpolijsten wordt het op zichzelf ongrijpbaar, net als het licht dat het draagt. De atypische vorm van de basis onderscheidt het object van alle archetypische vormen die verwijzen naar een staande lamp, waardoor het eerder een sculptuur dan een lamp lijkt. De lamp is eveneens ontstaan uit een samenwerking met Alton.

 

ÆTHER/MASS
 
ÆTHER/MASS is de designstudio van Davy Grosemans. Zijn persoonlijke en experimentele objecten omschrijft hij zelf als “objects in search of meaning”. ÆTHER/MASS is ontstaan vanuit het geloof in de samenwerking tussen ontwerper en maker. Elk stuk wordt beschouwd als een verkenning van nieuwe materialen en productietechnieken, toegepast op onconventionele manieren. De focus ligt op het creatieve proces en de samenwerking met ambachtslui, wars van marktlogica of trends, resulterend in uitzonderlijke collecties met extreme aandacht voor detail en afwerking.
 
De nadruk ligt niet zozeer op de functie van de objecten, maar veeleer op hun expressieve kwaliteiten. ÆTHER/MASS streeft er consequent naar de essentie van het object te doorgronden. Hoe ver kan je de betekenis of functie vervormen tot het punt dat het zijn functie verliest of van betekenis verandert? Welke subtiele ingreep of weloverwogen detail kan je toevoegen opdat het object juist aan diepte en betekenis wint?

Door de oplage te beperken tot 12 stuks, blijft er voldoende tijd en ruimte over om experimenteel, eenmalig en expressief werk te kunnen blijven maken. De voldoening ontstaat dan ook uit het creatieve proces en de samenwerking waarbij het traject van concept tot definitief prototype minstens evenveel betekenis draagt dan het uiteindelijke resultaat.

Meer info vind je op de website www.aethermass.com.

Bron: ÆTHER/MASS
Deel dit artikel:
Onze partners