Eef Van Meer (OM/AR): 'Architectuurwereld mag niet herleid worden tot een beeldcultuur'

In het whitebook dat architectura.be uitbracht rond communicatie van en naar architecten laten we ook architecten zelf hun licht schijnen over het onderzoek. Eef Van Meer van OM/AR nam social media en websites onder de loep. Eef maakt ook deel uit van het architectenpanel dat tijdens de webinars van 7 januari de resultaten zal belichten.  

In een vorig artikel kon je lezen in welke mate en hoe architecten volgens onze enquête gebruikmaken van social media en websites. Bij elk thema laten we ook telkens een architect aan het woord. Eef Van Meer van OM/AR nam dit thema onder de loep.

"Communicatiekanalen zoals een website, Instagram en Facebook worden door OM/AR voornamelijk gebruikt als (digitaal) visitekaartje. Zo is een website een dankbaar medium voor een eerste kennismaking met de visie, het divers portfolio, specialisaties en esthetiek van een bureau. 

Instagram en Facebook zetten we informeler in. Deze spelen meer in op nieuwsitems, voortgang van projecten, … Via deze kanalen brengen we geïnteresseerden op de hoogte van wat er gaande is binnen het bureau. Toch dekt de (sociale) media niet geheel waar wij als OM/AR voor staan. Zoals reeds aangegeven brengen deze verschillende communicatiekanalen zeker opportuniteiten mee zoals: algemene exposure, klanten- en teamwerving, …

Maar anderzijds vinden we dat men zich moet behoeden voor een architectuurwereld die wordt herleid tot een beeldcultuur. Wij zien het als onze taak om de vertaling van theorie, onderzoek en beeld naar de realiteit te maken.

De sociologische en ruimtelijke dimensies, (historische) context en de dialoog die het project aangaat met zijn omgeving zijn immers niet vast te leggen op beeld of in een tekst. Uiteindelijk wordt architectuur beleefd met alle zintuigen en overstijgt deze ook de fysieke grenzen van het project. Een beeld of tekst representeert slechts één aspect. Al blijven deze communicatiekanalen natuurlijk een uitstekend medium om de drempel te verlagen en een groter doelpubliek aan te spreken of te prikkelen met een goed gekozen beeld."

Webinar en whitebook

Deze bespiegeling van Eef Van Meer maakt deel uit van het whitebook dat Redactiebureau Palindroom uitbracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen worden. Voortbordurend op het onderzoek organiseert architectura.be twee webinars op 7 januari waarin zaakvoerder Rik Neven samen met twee panels van 4 architecten waaronder ook Eef Van Meer de resultaten zullen belichten. 

Het  whitebook kan je downloaden via deze link

Inschrijven voor het webinar kan via deze link

Deel dit artikel:
Onze partners