Eren & Citeren na 200 maal Steen & Been (2)

Wat begint als 'we zullen wel zien waar we landen' loopt nu al vijf jaar en tweehonderd afleveringen: de korte sprintjes voor architectura.be. Onze huiscolumnist Filip Canfyn, die het hoog in de bol krijgt na wat bijval van uitgever en lezer, vindt er niets beters op dan zichzelf te bewieroken met autografische citaten uit zijn Steen & Been-oeuvre. Vandaag deel 2 van dit navelstarende ‘Eren & Citeren’.

Ik word in bepaalde kringen wel eens versleten
voor professionele nestbevuiler of architecturale agnost
of populistische zwijmelaar
omdat ik meen dat architectuur
zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid moet verenigen
en dat architecten
niet te hoog van hun ivoren toren moeten blazen.
Relativering moet kunnen. 
Nu lijkt een architect maar in het nieuws te komen met iets,
dat zeer hoog of zeer duur of zeer lelijk of zeer onbegrijpelijk is.
Ik denk dat wat meer maatschappelijk engagement tonen
de architecten goed zou doen.
Waar zitten de architecten (op de Bouwmeester na),
die met woord en daad
openlijk de bosbrossers steunen en informeren?
Die zich met kennis van zaken en vanuit een burgerplicht
openlijk in het mobiliteitsdebat mengen?

(Architectenhesje, nummer 172)
 

Geen wonder dat ‘immobiliën’ onbeweeglijkheid suggereert:
oude wijn wordt almaar opnieuw verkocht in nieuwe zakken
en met verse praatjes.

(Micromacro, nummer 96)  

 

Zelfs als bestuurders niet overtuigd zouden zijn
van de wenselijkheid van een stad,
die voor iedereen is
en die dus ook voor de niet-marktconformen moet gemaakt worden,
dan nog moet de elementaire politieke beleefdheid opgebracht worden
om geen stad te maken tégen de niet-marktconformen.
Als we dit principe al niet meer kunnen afspreken …

(De niet-marktconformen van de stad, nummer 13)

 

Goede architectuur
is vorm- én zingeving.

 (Ongezien, nummer 177)

 

Ik militeer al jaren
voor een vastberaden en daadwerkelijk herdefiniëren
van de attitude qua wonen, werken, winkelen en bewegen.
Ik vertel er ook al jaren bij dat ik niet optimistisch ben, 
dat ik vrees dat daadkracht geen electorale kans maakt
en dat wellicht gewacht zal moeten worden
op een totale mobiliteitscongestie
of een demografische implosie
voordat de tanker zal willen keren.
Ik weet ook al jaren
dat de Schauvlieges van deze wereld
niet aan het roer zullen zitten.

(Betonflop, nummer 59)

 

Deeleconomie wordt maar relevant en duurzaam
als alle partners gelijkwaardig blijven
en geen daden stellen,
die de anderen benadelen of bedreigen.

(Über alles, nummer 67)

 

Alles wat het resultaat is van zorgvuldig ontwerpwerk
en niet van banaal winstoogmerk
moet met evenveel zorgvuldigheid
en dus met navenant respect behandeld worden.
Zelfs als de functie niet meer behouden kan worden
heeft een zorgvuldig gebouw (als intelligente ruïne)
recht op een herbestemming.
Afbraak is altijd de makkelijkste optie
maar daarom geen oplossing.

(Ont-Oostendiseren, nummer 92)

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage