EVENT. Hoogbouw België 2023 (Antwerpen, 13/9)

Hoogbouw vormt een kansrijke aanvulling op onze grote bouw- en verdichtingsopgave, maar de praktijkuitdagingen blijven groot. Waar staan we nu met hoogbouw? Hoe kunnen we hoger bouwen met behoud van een kwalitatieve en groene omgeving, de nodige faciliteiten en maatschappelijke voorzieningen? Heeft hoger bouwen met hout de toekomst? En hoe maken we high-rise haalbaar en aantrekkelijk? Tijdens het event Hoogbouw België 2023 van SPRYG Real Estate Academy geven topsprekers gedurende één namiddag een actueel overzicht van de actuele hoogbouwvisies en strategieën. Bekijk de ambitieuze hoogbouwprojecten en hoor de actuele lessons learned in België en Nederland.

Het event Hoogbouw België 2023 is bestemd voor bestuurders, ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, ruimtelijk planners, promotoren, investeerders, architecten, aannemers, juristen en adviseurs rondom hoogbouw, mobiliteit, bereikbaarheid en stedelijke verdichting. Ontdek het volledige programma en verschillende sprekers hieronder:

 

Actueel Marktoverview hoogbouw België

Hoe houden we steden leefbaar als we verder gaan verdichten? Hoogbouw kan prima in combinatie met een fijne én gezonde woonomgeving met voldoende groen, alle faciliteiten dichtbij en een goed systeem van op elkaar afgestemde en duurzame mobiliteit. Hoe kiezen we de locaties als we rekening houden met de plint en hoe houden we die in balans? Welke hoogbouwprojecten zijn er o.a. in België? Prof. Sven Verbruggen, professor strategisch ontwerp en methodiek aan de UAntwerpen, geeft u een algemeen marktoverview van hoogbouw in België.

 

Financiële haalbaarheid hoogbouw

De bouwkosten rijzen de pan uit en personeel is onvindbaar. Hoe kunnen we dan toch hoogbouw realiseren dat voldoet aan onze woonwensen? Hoe staat het met de financiële haalbaarheid? Als we kijken naar alle randvoorwaarden, hoge kosten en de beperkte opbrengsten staat de financiële haalbaarheid onder druk. Simon Verstraten, business lead cost management bij Arcadis, vertelt u meer over de financiële haalbaarheid d.m.v. een kosten-baten analyse van hoogbouwprojecten in de huidige economische tijden.

 

Lessons learned (internationale) hoogbouwprojecten

Wat zijn de aandachtspunten van hoogbouw op het gebied van stedenbouwkundige inpassing, microklimaat en de sociale aspecten? Dat hoort u van Jeroen Dirckx, partner bij KCAP, aan de hand van de lessons learned van diverse (inter)nationale projecten zoals Zuiderzicht Antwerpen, Wässerhauser Hamburg, Rinkkaai Gent en Schiekadeblok Rotterdam. Zuiderzicht Antwerpen is een duurzame woontoren met hotel van 80 meter hoog en 134 appartementen met buitenruimte, gelegen langs de Schelde in Antwerpen Nieuw Zuid. De toren is voorzien van groene daken, zonnepanelen en een geïntegreerd systeem voor waterterugwinning. Hoge gebouwen vragen een specifieke benadering als het gaat om inpassing in de omgeving vanwege de weerstand vanuit omwonenden, de schaduwwerking en de windbelasting. Hoe kunnen we binnenstedelijk verdichten met hoogbouw op een kwalitatieve manier?

 

Herontwikkeling historisch Century Center Antwerpen

Het gebouw van Century Center in Antwerpen op de Keyserlei wordt herontwikkeld. Het gebouw is 90 jaar oud en deed ooit dienst als winkelcentrum, cinema en hotel. Het nieuwe totaalproject omvat ongeveer 10.000m² winkelruimte en 22.000m² kantoorruimte. Langs de Pelikaanstraat gaan we van 7 naar 9 bovengrondse bouwlagen, op voorwaarde dat dit in harmonie met de omgeving is. Een ander belangrijk uitgangspunt is het behouden van het zicht op de historische art-deco toren. Het project is vrij van fossiele brandstoffen en er worden BREEAM EXCELLENT certificeringen gehaald. Caroline Nobels, CIO real estate Baltisse, en Stijn van Hoof, project directeur Baltisse, vertellen u graag alle ins en outs van deze bijzondere herontwikkeling in Antwerpen.

 

Praktijkcase Monteco: hoogste houten kantoorgebouw in Brussel

In het hart van de Europese wijk in Brussel staat sinds november 2022 het unieke gebouw Monteco. Met acht verdiepingen en een oppervlakte van ca. 3700 m² is dit het hoogste houten kantoorgebouw in Brussel met een groot panoramisch terras. De bijzonderheid van dit gebouw ligt in het ontwerp met houten constructie: met uitzondering van de kern in prefabbeton, zijn de pilaren, balken, platen en wanden gemaakt van zichtbaar hout. Philippe Verdussen, architect bij Archi2000, en Olivier Vuylsteke, CIO Nextensa, nemen u mee van plan tot tekening en realisatie en vertellen u over de lessons learned van dit bijzondere project in Brussel.

 

Gemengd programma groen & hoogbouw in Stad Aalst

In het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Electrabelsite’ is vastgelegd dat ontwikkelaar Odebrecht langs de Dender in Stad Aalst een nieuwe slanke woontoren van 60 meter hoog en 18 woonlagen mag bouwen, met een vierkante footprint om de visuele impact te beperken. Er was discussie over de beste plek voor het hoogbouwvolume in functie van het bestaande erfgoed en de impact op het zicht van de Dendervallei, maar de woontoren wordt vlak naast de turbinehal en de oude fabrieksschouw gebouwd. Stefan Franck, algemeen directeur bij Odebrecht, vertelt u alle ins en outs van dit residentiële hoogbouwproject in samenwerking met de stad.

 

Bewust verticaal bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat zijn de aandachtspunten voor het verticaal bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoe worden de locaties voor hoogbouw gekozen? Hoe verdichten we met balans en creëren we een 10-minuten stad met een goede mix van wonen, werken en primaire voorzieningen in de nabije omgeving? Moet er een reglementering komen voor het beschermen van de Brusselse historische vergezichten, zoals in Londen en Parijs? Parlementslid Pascal Smet, en oud-staatssecretaris stedenbouw en erfgoed Brussels Hoofdstedelijk Gewest, presenteert u de laatste nieuwe ontwikkelingen rondom het hoger bouwen en verdichten met balans.

 

Kijkje over de grens: hoogbouwbeleid Amsterdam

Wat is het hoogbouwbeleid in Amsterdam? In de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 wordt het beleid voor hoogbouw op hoofdlijnen beschreven. Amsterdam stimuleert dichtheid op goed bereikbare plekken. High-rise kan een goed middel zijn om die dichtheid te realiseren. Hoe worden locaties gekozen en hoe zorgen we ervoor dat hoogbouw aantrekkelijk wordt? Flora Nycolaas, hoofd stedenbouwkundige ruimte & duurzaamheid Gemeente Amsterdam, neemt u mee in de Amsterdamse kijk op hoogbouw en deelt het hoogbouwbeleid, geïllustreerd door een aantal recent gerealiseerde hoogbouwprojecten zoals de houten hoogbouwcase ‘Haut’. Wat zijn de lessons learned?

 

Topgesprek: haalbaarheid van hoogbouw in de toekomst

Is hoogbouw nog haalbaar in deze tijden van hoge rentes en bouwkost? Wat zijn de financiële risico’s van high-rise? Hoe houden we de steden leefbaar en groen? Waar gaan we bouwen? En wat zijn de kansen voor houten hoogbouw? De moderator gaat hierover in gesprek met:

 

  • Pascal Smet, parlementslid en oud-staatssecretaris stedenbouw en erfgoed Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Carl Devlies, schepen ruimtelijke ordening Stad Leuven
  • Olivier Vuylsteke, CIO Nextensa
  • Jeroen Dirckx, partner bij KCAP

 

Het event ‘Hoogbouw België 2023’ gaat door op woensdag 13 september 2023 in Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen. Inschrijven kun je hier.

Deel dit artikel:

Onze partners