Frisse lucht ook met ramen dicht dankzij luchtaanzuigkanalen van REHAU

De coronacrisis heeft ons op het belang van ventilatie gewezen: voor een gezond binnenklimaat is een constante toevoer van verse lucht noodzakelijk. Het eenvoudigste is natuurlijk om ramen te openen, maar dat is niet altijd praktisch haalbaar. Een ventilatiesysteem dat de lucht vanop afstand aanzuigt, kan dan uitkomst brengen. Met AWADUKT heeft REHAU daar een passend kanaalsysteem voor.

Naarmate gebouwen energiezuiniger en dus ook luchtdichter worden, groeit de nood aan mechanische ventilatie. Een persoon heeft ongeveer 600 liter verse lucht per uur nodig, en in een klaslokaal zou de lucht om de twee uur volledig ververst moeten worden. Ramen open zetten is in de praktijk niet altijd haalbaar. In de winter leidt dit immers tot een veel te hoog warmteverlies.

Ook in de zomer kan dat voor problemen zorgen, bijvoorbeeld omwille van lawaaihinder. Mechanische ventilatie biedt dan een oplossing. In renovatie zijn er echter beperkingen om de nodige aanzuigopeningen aan te brengen in de gevel. Een alternatief zijn externe aanzuigtorens, eventueel op enige afstand van het gebouw, die dan via luchtkanalen verbonden zijn met de ventilatie-units.

De aangezogen lucht wordt gefilterd en gereinigd, vooraleer ze naar het gebouw gevoerd wordt. Het is dan natuurlijk van belang dat de luchtkanalen tussen de aanzuig en de ventilatie-units van hoge kwaliteit zijn, om de luchtkwaliteit bij de inblaas te garanderen.

 

Antimicrobieel oppervlak

REHAU heeft hier een totaalpakket voor, met het AWADUKT Thermo systeem: het omvat zowel de aanzuigtoren en filter, als de kanalen en gebouwaansluitingen. Een belangrijk aspect van de luchtkanalen is de antimicrobiële werking. Men moet immers vermijden dat condens en vuil zich op de binnenwanden van de kanalen afzetten, en zo een voedingsbodem vormen voor schimmels en microben.

Als vuistregel geldt: hoe ruwer het oppervlak, hoe groter de kans op afzettingen. Vandaar dat beton een weinig geschikt materiaal voor deze toepassing is, in vergelijking met kunststof. De binnenwanden van de AWADUKT Thermo kanalen zijn bovendien bijzonder glad en voorzien van een antibacteriële laag. De zilverionen in het oppervlak voorkomen bacteriegroei.

 

Lucht-bodemwarmtewisselaar

Een goede manier om het comfort te verhogen is de lucht op temperatuur te brengen vooraleer ze in het gebouw wordt ingeblazen. In de zomer kan men zo verkoelen en in de winter vermijdt men koude tocht. Dat kan op een energiezuinige manier gebeuren door de temperatuur van de bodem te gebruiken. Op een diepte van 1,50 tot 2,50 meter is de temperatuur van de bodem het hele jaar door vrij constant.

Door de toevoerbuizen op deze diepte in te graven, verkrijgt men dan ook een constante toevoertemperatuur van de lucht, los van de buitentemperatuur, zonder dat er actieve koeling of verwarming nodig is. Het kan worden ingezet in uiteenlopende omstandigheden, zowel voor grote als kleine installaties.

Bij het ontwerp kan REHAU technische ondersteuning bieden, dankzij een speciaal ontwikkelde simulatiesoftware, waarmee men in functie van het klimaat en de bodemgesteldheid een inschatting kan maken van het effect. 

Bron: REHAU

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage