Gazometersite Sint-Truiden wordt plek voor kinderen en jongeren

De Gazometersite in Sint-Truiden krijgt een grondige make-over. Architecten Archtergael plant er een mix van publieke functies in: een stedelijke jeugddienst, jongerencampus, basisschool, welzijnscampus, ondergrondse parking en vijftien appartementen. De site is een van de grootste stedelijke ontwikkelingen van Sint-Truiden.  

De ontwikkeling van de Gazometersite kadert binnen de herwaardering van de Truiense stationswijk. Op de site waar oorspronkelijk de stadsgasfabriek was gevestigd, wordt een mix aan publieke functies ingeplant en wordt de openbare ruimte tot volwaardige verblijfsruimte heraangelegd.

Het doel van het stadsbestuur is om hier enkele stedelijke diensten die zich richten op kinderen en jongeren te centraliseren. Dat vertaalt zich in een bouwprogramma met huisvesting voor: de stedelijke jeugddienst, een jongerencampus met fuifzaal, jeugdhuis en repetitielokalen, een basisschool en een welzijnscampus gericht op de ondersteuning en begeleiding van jongeren en jonge gezinnen. Ook een ondergrondse parking en vijftien appartementen worden op de site gerealiseerd.
 

Site opgedeeld in drie kernzones

De Gazometersite wordt opgedeeld in drie kernzones. Ter hoogte van het bestaande gebouw van de jeugddienst worden een fuifzaal, jeugdhuis, repetitieruimtes, jeugd- en uitleendienst gegroepeerd tot een ‘jongerencampus’. “Aansluitend wordt, centraal op de site, een lagere school ingeplant”, licht Kris Huysmans van Architecten Achtergael toe. “Aan de zuidzijde worden verschillende diensten rond het domein van het jonge kind gegroepeerd tot een ‘welzijnscampus’ die samen met het erboven gestapelde woonprogramma aansluit op de naburige woon- en dienstenzone en het omsloten groengebied. Ondergronds spreidt de publieke parking zich over twee lagen.”

De logistieke achterzijde van de gasfabriek grenzend aan het station krijgt een volwaardige voorgevel, adres en identiteit. Een publieke doorsteek, de binnenstraat, wordt uitgespaard uit het bouwblok en verbindt de stationsomgeving met de stedelijke structuur van de binnenstad. Vanaf deze binnenstraat worden de verschillende volumes en functies ontsloten.
 

Koppelingen creëren coherent geheel

De omvang van de site, met een totale vloeroppervlakte van 26.000 m2, en de vele functies maakten het voor de architecten een uitdagend project. Kris Huysmans: “Er werden veel inspanningen geleverd om de verschillende programmaonderdelen op een intelligente manier te koppelen. Het project is niet de optelsom van verschillende autonome naast elkaar functionerende programmaonderdelen maar een coherent breed centrum waarbij de verschillende ruimtes op een laagdrempelige manier door meerdere gebruikers kunnen worden aangewend.”

Door koppelingen tussen specifieke voorzieningen en ruimtes wordt ingespeeld op een veelheid aan gebruiksscenario’s. Bestaande niveauverschillen van het terrein worden ingezet om het programma binnen een compact geheel te organiseren. De ruimte boven de deels verzonken fuifzaal wordt mee ingezet als speelplaats van de school. De beschikbare ruimte op maaiveldniveau kan maximaal ingezet worden om het opgelegde publieke programma binnen de terreinoppervlakte te organiseren. De opbouw van het geheel streeft compactheid, polyvalentie en synergie na.

“Het was ook niet vanzelfsprekend om functies als een jongerencentrum met fuifzaal en repetitielokalen en een lagere school met enthousiaste jonge kinderen in een woongebied in te planten zonder overlast te genereren”, zegt Kris Huysmans. “Bijzonder veel aandacht is dan ook besteed aan de akoestische en mobiliteitstechnische randvoorwaarden die dergelijke programma’s met zich mee brengen.”

De werkzaamheden gingen in oktober vorig jaar van start. Het project wordt opgeleverd in september 2018.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage