Gewikt en Gewogen: Pieter Verhaegen (LiveID) over Systeem E+ van Renson

Pieter Verhaegen van Architectenvennootschap LiveID koos voor een vrijstaande nieuwbouwwoning in Sint-Niklaas (Sinaai) voor het Systeem E+ van Renson. De bevindingen zijn uiterst positief. Vooral de weinige plaats die het systeem inneemt, was een verrassing.

Waarom hebt u voor dit product gekozen? Wat gaf de doorslag?

Omwille van de combinatie van de vraaggestuurde ventilatie en de warmtepomptechnologie (hernieuwbare energie), elementen welke in nieuwbouwprojecten verplicht aanwezig moeten zijn, is er gekozen voor het systeem E+ van Renson. Op het ogenblik dat het systeem E+ in combinatie met enkele fotovoltaïsche panelen een heel betaalbaar systeem bleek en het eindresultaat van het gehele project een BEN-woning leek te worden, werd onze keuze bevestigd.

 

Hoe stonden de aannemer en de bouwheer tegenover deze keuze?

De bouwheer had van bij het begin de intentie om een energiezuinige woning te realiseren. Dat het resultaat een BEN-woning is, ligt dan ook volledig in lijn van hun verwachtingen. Een bijkomende meevaller is het feit dat de aannemer vertrouwd is met het systeem E+.

 

Wat zijn achteraf gezien de sterke punten van het nieuwe product?

Het systeem E+ neemt nog minder plaats in dan ik had voorzien, wat maakt dat het systeem E+ ook makkelijk te integreren is in een bouwproject met een beperkte vloeroppervlakte. Wat het verbruik van het systeem betreft, is het nog wat koffiedik kijken, maar ik ben ervan overtuigd dat het resultaat zeer gunstig zal zijn.

 

Zijn er bepaalde elementen of details die nog voor verbetering vatbaar zijn?

Het gaat om een heel compleet systeem waar weinig valt op aan te merken. Misschien is het een bijkomend idee om een gelijkaardig systeem te ontwikkelen dat zo goed als geen geluid produceert en zo bij wijze van spreken geïntegreerd kan worden in de keuken/leefruimte. Dat kan interessant zijn bij bouwprojecten waar slechts een heel beperkte vloeroppervlakte beschikbaar is.

 

Zijn er bepaalde dingen waar een architect rekening moet mee houden als hij/zij dit product wil gebruiken in een project?

In deze woning bevindt de installatie zich op het gelijkvloers vanwaar twee schouwen (afvoer ventilatielucht en schouw gaswandketel) vertrekken en uitkomen boven het dak. Op het verdiep bevindt zich een ventilatiecollector waarop alle ventilatiekanalen toekomen en welke de ventilatielucht naar de installatie voert. Bijkomend moet de afstand tussen de installatie en de warmwater aftappunten en de lengte van de ventilatiekanalen zo klein mogelijk zijn.

 

Voor welk type projecten is dit product vooral interessant en voor welke projecten minder interessant ?  

Het systeem E+ is het meest efficiënt wanneer het wordt geïntegreerd in een goed geïsoleerde woning waar wordt gekozen voor een laagtemperatuur ruimteverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming). Het systeem E+ kan ook geïntegreerd worden in bestaande woningen welke goed geïsoleerd zijn en waar een laagtemperatuur ruimteverwarming aanwezig is of geplaatst zal worden. In andere gevallen verliest het systeem E+ veel van zijn efficiëntie.

 

Ligt de prijs van dit product hoger of lager dan traditionele alternatieven?

De prijs ligt in dezelfde lijn als die van de traditionele alternatieven, maar doordat de warmtepomp zijn warmte deels haalt uit de afgevoerde ventilatielucht en niet enkel uit de buitenlucht, behaalt het systeem een hoger rendement dan de traditionele alternatieven.

Deel dit artikel:
Onze partners