Groen licht voor nieuwe Gentse stadsdeel Rinkkaai (KCAP, evr-architecten, OMGEVING, OM/AR & Fris in het landschap)

De stad Gent heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe woonwijk met zes woontorens van 65 meter hoog naast het station Gent-Sint-Pieters. Ondanks bezwaren en protest van buurtbewoners heeft projectontwikkelaar Rinkkaai de bouwvergunning verkregen. Het plan omvat zes woontorens met 308 woningen en appartementen, evenals gemeenschappelijke ruimtes en privéterrassen. Rinkkaai won de wedstrijd voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel reeds in 2015. De architectenbureaus KCAP, evr-architecten, OMGEVING, OM/AR en Fris in het landschap staan mee in voor het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur en het landschapsontwerp.

De definitieve plannen van Rinkkaai bevatten twee torens van ongeveer 65 meter en vier van 25 à 30 meter. Behalve mogelijke parkeer- en verkeersproblemen, geluidsoverlast en lucht- en lichtvervuiling was het belangrijkste bezwaar van omwonenden de hoogte van de torens en de mogelijke schaduw en inkijk voor omliggende huizen. Ondanks deze bezwaren is de vergunning nu goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden om de impact op fauna en flora te beperken. Buurtbewoners hebben nog een maand de tijd om in beroep te gaan, maar als de bouw doorgaat, betekent dit het einde van een bijna tien jaar durende procedure.

 

Nieuwe gemeenschap

Rinkkaai wordt een nieuw stadsdeel voor een grote diversiteit aan doelgroepen met een ruime variatie aan woontypologieën voor zowel jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousinggroepen en minder en meer zorgbehoevende senioren. Het ontwerp, met o.a. een nieuw buurthuis, gezondheidshuis en kinderopvang, zet maximaal in op het laten ontstaan van een nieuwe gemeenschap, die verbonden is met zijn omgeving.

Door de locatie langs de Fabiolalaan en vlakbij het recreatiepark Blaarmeersen biedt het gebied een rustgevende groene context en legt het project verbindingen tussen stad en groen, wonen en ontspannen en de bestaande en de nieuwe buurt. Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van twee woontorens en vier compacte volumes, met elk hun eigenheid maar toch met een duidelijk gemeenschappelijk DNA.

 

Publieke parkzone

Vorm, positie, hoogte en materiaalgebruik van de gebouwen worden afgestemd op de directe relatie met de omgeving. Door de stedenbouwkundige positionering ontstaan groene tussengebieden en gevarieerde zichten vanuit elke wooneenheid. Het project wordt volledig passief en Bijna Energie Neutraal (BEN), door middel van een innovatief energieconcept waarbij o.a. warmte aan het water van de Leie, maar ook aan afvalwater wordt onttrokken. Ook sociale duurzaamheid, duurzame projectfinanciering en participatie en samenwerking met de buurt spelen in het concept een belangrijke rol.

Het landschapsontwerp voorziet in een nieuwe publieke parkzone bovenop de parkeergarage. Door deze parkzone slingert het Rinkhoutpad, een belangrijke fietsroute richting het station. Een kruidachtige strip begeleidt dit fiets- en wandelpad en markeert zo de overgang tussen het publieke en het private domein. Het park voorziet eveneens in een aantal spelprikkels. Verschillende toegangspleinen aan Fabiolalaan verhogen de leesbaarheid van de gebouwtoegangen. Verdiepte plantvakken op deze pleinen verzamelen het hemelwater en voeren het vertraagd af.

Bron: evr-architecten | OMGEVING
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners