Het Paviljoen: duurzaam pronkstuk van de eerste editie van Stories Unfold (ConstructLab + 019)

Tegen 2030 wil Toerisme Vlaanderen een netwerk van kastelen, domeinen en tuinen uitbouwen. In de aanloop daarnaartoe lanceert het nu de eerste editie van het ‘herwaarderingsfestival’ Stories Unfold. Het is de bedoeling dat er elke twee jaar op een wisselende plek een editie komt. Het Rubenskasteel, ook wel “Het Steen” genoemd, mag als eerste plek Stories Unfold verwelkomen. Absolute pronkstuk van deze eerste editie is het Paviljoen. De architecturale parel, met ruimte voor horeca en een podium, verbindt bezoekers met elkaar, maar ook met de natuur.

Het Paviljoen, ontworpen door het collectief ConstructLab + 019, werd gebouwd volgens de hoogste standaarden op vlak van (klimaat)duurzaamheid. Zo worden alle materialen gehuurd, zodat ze na Stories Unfold opnieuw gebruikt kunnen worden. Maar ook over de samenstelling en de materialen is zorgvuldig nagedacht. DOKA, hoofdpartner wat de structuur betreft, werkte bijvoorbeeld met een stalen bekistingssysteem dat typisch is voor gigantische bouwwerven. Het team zette de bekisting in om tijdelijk zowel de trap en het terras als het dak te dragen.

Het Paviljoen zelf rust op schroefpalen die de experten met schroeven in de grond draaiden. Ze hoefden met andere woorden geen belastende fundering te storten, en beperken zo de impact op de omgeving tot een absoluut minimum. Na Stories Unfold zullen ze de schroeven netjes terug uit de bodem draaien, zonder dat er een spoor van achterblijft. Tot slot bestaan de wanden van het Paviljoen uit klassieke bekistingspanelen om beton tegen te storten. Deze gladde panelen dienen nu om de omgeving te kaderen en binnen te trekken in het Paviljoen.

Bron: Toerisme Vlaanderen
Deel dit artikel:

Onze partners