Het team Archipelago - VK architects+engineers - Tractebel wint de opdracht voor 5 nieuwe ziekenhuizen van het HELORA-netwerk

@Archipel
@Archipel

Het HELORA-netwerk heeft als ambitie om vijf nieuwe ziekenhuizen te bouwen, waarmee het het eerste geïntegreerde ziekenhuisnetwerk van Wallonië zal vormen. Elk ziekenhuis zal een schakel zijn in het zorgnetwerk, in samenwerking met andere locaties. Het project streeft naar harmonie tussen de verschillende locaties, waarbij complementariteit wordt bevorderd en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elke locatie. HELORA heeft ervoor gekozen om de realisatie van deze vijf ziekenhuizen, met in totaal bijna 2.150 bedden en 220.000 m², toe te vertrouwen aan een uniek ontwerpteam.

Het consortium Archipelago - VK architects+engineers - Tractebel heeft deze uitdaging met succes volbracht, met waardering van de jury en unanieme steun van de leden van de raad van bestuur van het HELORA-consortium. Het project gaat deze uitdaging aan door een originele ziekenhuistypologie te ontwikkelen, gekenmerkt door een organische, uitbreidbare en evolueerbare structuur. Het maakt gebruik van gestandaardiseerde modules die aangepast kunnen worden aan de context van elke locatie, wat resulteert in een herkenbaar en identificeerbaar merkimago voor het HELORA-project.

Daarnaast dragen de toekomstige ziekenhuizen bij aan de regeneratie van hun omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met sociale en milieuaspecten. Het project staat in het teken van menselijkheid, waarbij de natuur een centrale rol speelt binnen elk ziekenhuis. Het benadrukt het sterke engagement van HELORA voor duurzame ontwikkeling, met als doelen "nul emissie" en het gebruik van hout in de constructie.

Pragmatisme en eenvoud

De Aanbestedende dienst is onder de indruk van het ontwerp en de samenhang ervan. De visie van het consortium getuigt van pragmatisme en eenvoud, waarbij consistentie en menselijkheid centraal staan. De Aanbestedende dienst waardeert de holistische benadering met betrekking tot welzijn, evenals het voorstel om gebruik te maken van het WELL-framework en het Living Building Challenge, en de keuze voor duurzame materialen. Het gebruik van keramiek voor de gevels, dat verwijst naar de voormalige Boch-faiencefabriek in La Louvière, draagt bij aan het gewenste sterke imago voor het ziekenhuisnetwerk in Henegouwen.

De Aanbestedende dienst is overtuigd van het ontwerp vanwege de modulaire aanpak, gebaseerd op een raamwerk van 8,10 m. Het aanbod omvat een grondige studie van standaardisatie en prefabricage, wat zeer overtuigend is. Met name de voorlopige schets van de operatiekamer en de algehele esthetische benadering van het ziekenhuis in Bergen spreken sterk aan, en van de buitengewone verwezenlijking van het project (samenhang van de verschillende stromen).

Heldere en begrijpelijke planning

Het onderscheidende aspect van het aanbod zit ook in de heldere en begrijpelijke planning, met een methodologie die gericht is op het verkorten van termijnen en op een pedagogische manier is opgebouwd. Bovendien is de proactieve implementatie van een kostenbeheersingsstrategie overtuigend met de ondersteuning van een ervaren externe onderneming.

Dit nieuwe model is specifiek afgestemd op de uitdagingen van de gezondheidszorg in de 21e eeuw en zal op een collaboratieve manier worden ontworpen samen met de teams van HELORA. Het resultaat zal toekomstgerichte buurtziekenhuizen zijn, die menselijk en duurzaam geïntegreerd zijn in hun omgeving.

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners