Jef Van Oevelen ontwerpt renovatie en uitbreiding Sint-Vincentius

Rusthuis Sint-Vincentius in Kalmthout werd grondig gerenoveerd en flink uitgebreid. Architektenbureau Van Oevelen zette de schouders onder het project. Het geheel, bestaande uit een ouder gerenoveerd deel en een nieuwbouw, verdubbelde bijna in vloeroppervlak. 

Het rusthuis Sint-Vincentius in het centrum van Kalmthout werd in 1911 opgericht. Ruim honderd jaar later is het een groot woon- en zorgcentrum met een woonzorgboulevard waarin een aantal private instanties uit de zorgsector zijn opgenomen: ziekenfonds, thuiszorgwinkel en dienst voor thuisverpleging. Jef Van Oevelen verwierf in 2001 via een wedstrijd de opdracht om de bestaande gebouwen volledig te vernieuwen. Na een onderdeel nieuwbouw wordt het oude gedeelte geleidelijk afgebroken en vervangen door meer nieuwbouw. Hierdoor verdubbelt het vloeroppervlak bijna.

 

Publieke ruimte zorgt voor betrokkenheid

Rondom een eerste patio worden een dienstencentrum, cafetaria, polyvalente lokalen, de thuiszorgwinkel en de kantoren voor de externe partners uit de zorgsector samengebracht. Samen vormen ze het Vincentiusplein. Het is een publieke ruimte bij uitstek en is een duidelijke uitnodiging voor bewoners en bezoekers. Ook de toegangen tot het rusthuis, het dagverzorgingscentrum en de serviceflats geven uit op dit plein. Alles is zo gesitueerd dat het een laagdrempelig geheel vormt. Het dienstencentrum samen met onder andere het kapsalon, de kine en de cafetaria zorgt ervoor dat het binnenplein een stukje stad wordt. Een mengeling van activiteiten zorgt voor een hoge graad van betrokkenheid, zowel van bewoners als bezoekers. De serviceflats groeperen zich volledig rond deze binnenplaats. In het centrum van het rusthuisgedeelte is een tweede groene binnentuin gepland. 

 

Transparante compactheid uit respect voor omgeving

Gezien de grote omvang van het totale complex, werd er gezocht naar een transparante compactheid die de woon- en groenomgeving minimaal belast. De lay-out van de gebouwen op het terrein maakt van het bestaande hoofdgebouw een ideale ruggengraat voor het nieuwe geheel. Rechts van die as is er het rusthuisgedeelte met op de gelijkvloerse verdieping de afdeling voor de demente bejaarden. Door het sluiten van het bouwvolume achteraan wordt een veilige en geborgen binnentuin gecreëerd voor deze bewoners. 

 

Contrast door materiaalgebruik en indeling

Op de twee verdiepingen bevinden zich de kamers en leefruimtes voor de andere rusthuisbewoners. Ook hier vormen gangen, zithoeken en leefruimtes een weefsel van pleintjes en straten, met ruimte voor verschillen tussen de leefgroepen. De geslotenheid van de rechtervleugel contrasteert met de openheid van de vleugel aan de andere zijde. Door afwisselend materiaalgebruik ­– rode baksteen, witte muurbepleistering en hout – wordt de eigenheid van de verschillende functies geaccentueerd.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage