Licht op groen voor nieuw Schumanplein van COBE en BRUT in Brussel

Urban.brussels heeft de bouwvergunning verleend voor de volledige heraanleg van het Schumanplein. De transformatie van het wereldberoemde Schumanplein naar een echt stedelijk plein - naar een ontwerp van het Deense COBE en Brusselse BRUT - kan nu definitief doorgaan. Na een intensief traject van verschillende jaren kreeg Brussel Mobiliteit de bouwvergunning voor haar plannen. Beliris zal de werken de komende jaren uitvoeren.

Het resultaat van een intensief, inclusief en ambitieus traject

In 2015 bereikten Pascal Smet en Rudi Vervoort een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken. Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. Deze wedstrijd werd begeleid door de Brusselse Bouwmeester. Vijf bureaus werden geselecteerd om een ontwerp in te dienen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp.

Na verschillende workshops en overlegmomenten met buurtbewoners, handelaars en gebruikers van het plein werd het oorspronkelijke design gefinetuned door het architectenteam in nauw overleg met Brussel Mobiliteit en Beliris. In 2019 diende Brussel Mobiliteit een vergunningsaanvraag in. Het project doorliep nadien de stedenbouwkundige procedure, waaronder een openbaar onderzoek en een advies van de overlegcommissie. In april 2021 werd na overleg tussen Pascal Smet, Elke van den Brandt, Philippe Close en Ans Persoons beslist om het project op enkele vlakken bij te sturen. De stedenbouwkundige administratie urban.brussels formuleerde daarop, in overleg met Brussel Mobiliteit, een officiële vraag (artikel 191 van het BWRO). Zo moest onder andere de mogelijkheid worden onderzocht om meer planten te voorzien en extra bomen aan te planten op het plein en de toegang tot het plein voor personen met beperkte mobiliteit en slechtzienden te verzekeren.

Vanuit mobiliteitsstandpunt werd voorgesteld het eenrichtingsverkeer tussen Kortenberg en de Kleine Wetstraat om te keren om de autostroom beter te beheersen en om een fietspad in twee richtingen te kunnen verbinden met de Renaissancelaan.

Brussel Mobiliteit diende op basis van deze vragen een aangepast voorstel in in oktober 2021. Urban.brussels oordeelt nu, rekening houdend met de situatie dat er zich onder het plein een groot trein- en metrostation bevindt, dat Brussel Mobiliteit voldoende tegemoet kwam aan de bijkomende vragen die in april werden gesteld. De stedenbouwkundige administratie verleent, overeenkomstig de politieke beslissing, een stedenbouwkundige vergunning voor het project en zet daarmee definitief het licht op groen voor de heraanleg van het Schumanplein.

De Brusselse bouwheer Beliris voorziet de start van de werken eind 2022. Het project werd daarenboven opgenomen in het relanceplan van de federale regering waardoor het kan rekenen van 21 miljoen van Europese middelen.
 

Een ontwerp met visie

De algemene filosofie achter het project weerspiegelt de centrale ligging van het Schumanplein en is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. Het nieuwe stedelijke plein wordt een komvormige ruimte met een moderne stalen structuur waar bezoekers en bewoners kunnen verpozen. 

Rond het plein komt een grote voetgangerszone met banken, struiken en bijna 100 bomen. Ook het stukje ‘Kleine Wetstraat’ zal volledig mee worden heraangelegd. Hierdoor zal het Jubelpark verbonden worden met het plein en zal je vanuit het park tot aan het Raads- en Commissiegebouw kunnen wandelen op een uiterst aangename manier. Het nieuwe Schumanplein zal zo de toegang vormen tot het Jubelpark. Het autoverkeer is beperkt tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat. Een veilig, okerkleurig fietspad verbindt deze twee assen met elkaar.
 

Een nieuw symbool

De stalen constructie centraal op het plein zal aan de onderkant het plein en de mensen weerspiegelen en wordt zo een nieuwe blikvanger in de stad. Op de bovenkant van deze spiegelstructuur komt een groendak. Het nieuwe Schumanplein is zo ontworpen dat er activiteiten en evenementen op een praktische manier kunnen plaatsvinden.

"Wat vroeger een plein was om zo snel mogelijk van weg te lopen zal nu een verblijfsplek worden. Een ontmoetingsruimte voor Brusselaars, Europese ambtenaren en bezoekers. En het plein wordt ook de nieuwe toegangspoort tot het prachtige Jubelpark. Het nieuwe Schumanplein gaat een symbolische plek worden in het hart van Europa, België en Brussel die men over de hele wereld zal kennen. Symbool voor de eenheid van Europa en symbool voor de transformatie van steden", aldus Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. 

Bron: Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage