Longlist 2020challenge - Torens Cegeka/Provincie Limburg - Hasselt

De opvallende nieuwbouw voor het Limburgse provinciebestuur en Cegeka in Hasselt nadert zijn voltooiing. Qua technieken legden Holistic Architecture en studiebureau Libost de lat erg hoog. Het was een van de eerste projecten waarin Climadeck, het betonkernactiveringsysteem van Echo toegepast werd.

Dit kantoorgebouw wordt door het AGSH gebouwd ten behoeve van de Provincie Limburg en Cegeka Data Center. Deze uitbreiding zal tussen de bestaande gebouwen van deze beide partijen komen te staan. Libost-Groep zorgde voor de speciale technieken, het ontwerp komt van 50N5E Holistic Architecture. 

  • Innovatieve oplossing

Bij het ontwerp werd zeer veel aandacht geschonken aan het duurzaam en energiezuinig karakter van het gebouw. Bouwkundig werd er gekozen voor een goede isolatiewaarde, voor driedubbele en zonnewerende beglazing en een voorzetwand die dienst doet als zonnewering. De kantoren worden verwarmd en gekoeld d.m.v. betonkernactivatie (BKA), waarbij warm of koud water door ingebetonneerde buisjes stroomt. Een bijsturing kan gebeuren via de ventilatielucht waarop ook aan hoog rendement warmte en vocht gerecupereerd kan wordt. De aanmaak van het verwarmingswater gebeurt via een grondwater gekoppelde warmtepomp. Het koelwater kan zelfs via directe warmtewisseling met het grondwater geproduceerd worden. Enkel voor de piekvermogens wordt de warmtepomp in koelmodus aangesproken. Door het grondwater na de warmtewisseling terug in de bodem te injecteren, kan de warmte of koude in de grond opgeslagen worden. Elk seizoen wordt de pomprichting omgekeerd zodat deze warmte of koude gerecupereerd wordt en terug nuttig in het gebouw aangewend wordt. Door toepassing van al deze energiesparende maatregelen zal dit gebouw tot 4 keer mindere primaire energie verbruiken als een klassiek kantoorgebouw.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

Door de grote oppervlakte van het afstralende vlak hoeft het temperatuursverschil tussen de betontemperatuur en de binnentemperatuur niet groot te zijn. Dit heeft als gevolg dat de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater ‘laag’ kan zijn en dat van het koelwater ‘hoog’ in vergelijking met traditionele systemen. Hierdoor kunnen voor de warmte- en koudeproductie systemen toegepast worden die een hoog rendement hebben bij deze voorwaarden en daardoor energiezuiniger zijn dan traditionele installaties.
De temperatuur van grondwater is zowel in de zomer als in de winter zeer gunstig, zeker in vergelijking met andere bronnen, zodat koeltoepassingen en warmtepompen een zeer goed rendement kunnen hebben. Door de seizoensomwisseling kan bovendien de warmte uit de zomer gebruikt worden als bron voor de verwarming in de winter en omgekeerd. Dit verhoogt het rendement van de installatie.


  • Andere voordelen

De warmte en koude worden door de volledige betonoppervlakte afgegeven volgens het principe van straling en convectie, wat een zeer hoog comfortgevoel heeft. Het is een continue, gelijkmatige afgifte wat een stabiel binnenklimaat tot gevolg heeft. Het systeem maakt gebruik van de accumulatie van de betonmassa. De warmte of koude wordt opgeslagen en traag afgegeven. Hierdoor kan het oplaadmoment verschoven worden of kunnen piekvermogens afgevlakt worden waardoor het productievermogen kleiner gedimensioneerd kan worden. Betonkernactivering heeft een zelfregelend vermogen. Omdat het afgiftevermogen bepaald wordt door het temperatuursverschil tussen de betonoppervlakte en de binnentemperatuur, stijgt of daalt het vermogen met een daling of stijging van de binnentemperatuur. Door een klein temperatuursverschil in te stellen tussen de betontemperatuur en de binnentemperatuur is er ook geen kans op oververhitting in de verwarmingssituatie.

  • Toepasbaar andere projecten

 

Dit concept kan toegepast worden in projecten waar er verwarmd en gekoeld moet worden en waar er geen te grote variaties in bezetting en lasten te verwachten zijn. Aangezien het afgiftevermogen van BKA beperkt is, moet het gebouw goed geïsoleerd worden en moeten de zonne-intrede en de interne warmtelast beperkt worden. Waar grondwater minder gemakkelijk op te pompen is, kan een systeem van boorgatenergieopslag als alternatief toegepast worden.


    Technische fiche

Naam project: Torens Cegeka/Provincie Limburg 
Adres: Universiteitslaan - Hasselt
Opdrachtgever: AGS Hasselt
Ontwerper: Architectuur:   50N5E Holistic Architecture, Speciale technieken: Libost Groep NV
Datum toepassing innovatieve oplossing: 2008 tot heden, toren Provincie is opgeleverd in juli 2009

Andere betrokken partijen: VIKA -Aken (Duitsland)


 

Deel dit artikel:
Onze partners