Ontwerp nieuwe Pater Sangersbrug in Maaseik versterkt relatie tussen stad, brug en landschap (ZJA & SBE)

De Pater Sangersbrug, ook wel beter bekend als de Maasbrug, verbindt België met Nederland bij Maaseik. De brug is al meer dan 70 jaar oud en dus dringend aan vervanging toe. In opdracht van de Vlaamse Waterweg wordt daarom ten zuiden van de huidige brug een nieuwe brug gebouwd naar een ontwerp van ZJA en SBE: een elegante dubbele boogbrug die in het midden van de rivier harmonieus samensmelt. Met zijn zachte en golvende vorm voegt de brug niet alleen visuele allure toe aan deze belangrijke verbinding over de Grensmaas. Ook symboliseert ze de historische en culturele band tussen de Limburgse regio’s aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens.

De nieuwe brug houdt rekening met alle gebruikers, waardoor automobilisten een vlotte verbinding hebben en fietsers en wandelaars genieten van een veilige oversteek. Fietsers, wandelaars en recreanten komen hier ook om het rivierlandschap te beleven, dat door de sterk wisselende waterstand veel gedaanten heeft.

 

Elegante dubbele boogbrug

De Pater Sangersbrug kenmerkt zich door een symmetrisch ontwerp, met aan weerszijden van de dubbele brugpijler een zacht golvende boog. Om de brug slanker en sierlijker te maken, en ook rekening houdend met de stroming, heeft de pijler aan de stroomopwaartse kant een scherp profiel. Het centrale dek, tussen de licht naar buiten wijkende bogen, is zo slank mogelijk vormgegeven en aan weerszijden uitgebreid met een fiets- en voetpad dat buiten de bogen ligt. Dit geeft de brug een elegante en lichte uitstraling en biedt wandelaars en fietsers een prachtig vrij zicht over het landschap en de rivier. De rechte tuien hebben een grijze kleur om weg te vallen tegen de lucht en het silhouet te verzachten.

 

Meerdere overspanningen en integraal dek

Bij Maaseik is de Maas niet bevaarbaar en de ruimte voor bouwwerkzaamheden zeer beperkt. Door te kiezen voor meerdere overspanningen zijn de bouwdelen van de brug kleiner in deze moeilijk werkbare omgeving. Door het dek integraal te verbinden met de pijler is er geen inspectie en vervanging nodig op deze moeilijk te bereiken plaats.

 

Brug met uitkijkpunt

Aan de Nederlandse zijde landt de brug aan in een landelijke, zachte omgeving, terwijl aan de Belgische zijde de brug in een stedelijke omgeving aankomt, tussen waterkerende muren. Vandaar het bescheidener landhoofd aan de landelijke Nederlandse oever en het robuustere landhoofd aan de stadszijde. Daar is ook plaats gemaakt voor een uitkijkpunt om het prachtige panorama in alle rust te overzien.

 

Herpositionering van de brug

De plaats waar de nieuwe brug de rivier oversteekt is naar het zuiden verlegd. Op de Nederlandse oever, op een verhoging, ligt de Schansberg, een vooruitgeschoven deel van de oude vesting. Verbreding van de weg zou deze monumentale locatie in de verdrukking brengen. Nu wordt hij ontzien. Daarnaast biedt deze herpositionering de mogelijkheid om de weg over de brug te richten op de kerktoren van Maaseik, waardoor een visuele verbinding ontstaat tussen stad en landschap.

Bron: ZJA
Deel dit artikel:
Onze partners