Origin-A2RC-FVWW restaureren Koninklijk Conservatorium Brussel

Impressie van de binnentuin
Een stelsel van open ruimtes
Impressie van de inkomhal van het Cluysenaargebouw met zicht op de trap richting binnentuin.
Impressie van het foyer met natuurlijk daglicht.
Impressie van de nieuwe circulatieruimtes.
Impressie van de nieuwe kamermuziekzaal.
Impressie van de nieuwe repetitiezaal

Het studiebureau belast met de studies voor de restauratie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel is bekend. De opdracht werd toegekend aan de tijdelijke vereniging Origin-A2RC-FVWW. Twee grote doelstellingen vormen de basis van het project: enerzijds het restaureren en herwaarderen van het gebouwencomplex met een hoge patrimoniale waarde en anderzijds het beantwoorden aan de specifieke noden van de gebruikers.

Het Conservatorium is een architecturale parel in het hart van Brussel. Zijn geschiedenis en neoklassieke gebouwen, gebouwd in 1832 en geordend rond een binnenplaats, zijn een internationaal vermaard kunstwerk en vereisen een diepgaande renovatie, met respect voor de originele architectuur. De volledig geklasseerde site bestaat uit verschillende entiteiten: het hoofdgebouw aan de Regenschapsstraat, de bibliotheek en verschillende woonhuizen in de Wolstraat.

De site is een belangrijke culturele pool in Brussel en maakt deel uit van een muzikaal platform van hoge kwaliteit met een lokale, nationale en internationale uitstraling. Het complex herbergt vandaag twee universitaire onderwijsinstellingen in het domein van de muziek en woordkunst, maar eveneens een bibliotheek. Door zijn meervoudige functie vereist het dan ook kwaliteitsvolle zowel als gebruiksvriendelijke faciliteiten.


Grondige studie

Tijdens de eerste fase van de studies wordt er een historische analyse voorzien evenals een volledige plaatsbeschrijving van de gebouwen, een diepgaande analyse van de behoeften en knelpunten van de gebruikers, een akoestische studie en een gespecialiseerd onderzoek voor de restauratie van het uiterst unieke orgel.

Op het programma van de studies staan de structurele werken voor de verschillende gebouwen, de conformiteitswerken van de installaties, de vernieuwing van de elektrische installaties, de verwarming en ventilatie, het herbestemmen van ruimtes voor meer gebruikerscomfort, de restauratie van de grote concertzaal en haar uitrusting, de creatie van een nieuwe zaal voor kamermuziek en een repetitiezaal voor een symfonisch orkest, de inrichting van klaslokalen, de reorganisatie van de administratieve functies in het hart van het complex, de restauratie van het grootste instrument van het Conservatorium, zijn klassiek orgel uit 1890, de reorganisatie van de binnenruimte, de signalisatie, de toegankelijkheid, de circulatie in het gebouw, de creatie van artiestenloges, de inrichting van de buitenruimtes en de verlichting... Kortom, alles wat nodig is om het Conservatorium zijn uitstraling terug te geven en aan de studenten toe te laten zich te vormen in de best mogelijke omstandigheden.


Performant opleidingscentrum

Dit project kijkt resoluut naar de toekomst en geniet een ruimdenkende visie dankzij het aangestelde studiebureau. Het steunt voornamelijk op de link tussen het gebouw en de functie van de plek. Het optimaal ordenen van de functies in het hart van het complex, moet de site toelaten om terug een hoog performant opleidingscentrum te worden. In haar voorstellen heeft het studiebureau de helderheid binnen een functionele opbouw naar voor geschoven. Origin, A2RC et FVWW zetten in op een coherent geheel dat uitnodigt tot ontmoeting en discussie. De hoofddoelstelling van het studiebureau is om op een gedetailleerde wijze het functioneren van de instellingen werkzaam binnen het Conservatorium te begrijpen, teneinde een project te realiseren dat zo nauw mogelijk aansluit bij de gebruikersbehoeften, om het vervolgens te vertalen naar een project van hoge kwaliteit.


Nieuwbouw
 

Om de onbebouwde ruimte te maximaliseren wordt het nieuwe programma gestapeld. De depotruimtes van de bibliotheek worden in vier ondergrondse lagen georganiseerd. Bovenop de bibliotheek komen de nieuwe muziekklassen. Het nieuwe bovengrondse klassenvolume vertrapt naar boven toe en rijst boven het Cluysenaargebouw uit. Het geeft uitdrukking aan het nieuwe elan van het conservatorium.


Vervallen concertzaal in oude glorie herstellen

De huidige, door Cluysenaar ontworpen concertzaal bevindt zich vandaag in een verregaande staat van verval. Het doel van de restauratie is om de zaal in haar oude glorie te herstellen en het comfort van de toeschouwers en muzikanten maximaal te verbeteren.

Beliris, het federale team ten dienste van Brussel, is belast met de eerste fase van de studies in nauwe samenwerking met haar partners: de NV Conservatorium, eigenaar en beheerder van de site, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen, de Vlaamse Gemeenschap (via de NV School Invest) en de Federatie Wallonië-Brussel. Beliris beschikt over een budget van € 2,35 miljoen om de eerste fase van het project te leiden. De schijf van de studies vertegenwoordigt een bedrag van € 515 000. De eerste resultaten van de studie worden verwacht binnen een jaar.

Bron: ORIGIN-A2RC-FVWW
Deel dit artikel:
Onze partners