Pauscollege in Leuven krijgt glorie van weleer terug (A2D architecture 2 design + Barbara Van der Wee)

Het iconische Pauscollege aan het Hogeschoolplein in Leuven heeft zijn glorie van weleer terug. De grootschalige restauratie en renovatie van het historische gebouwencomplex is zopas voltooid. De studentenvoorzieningen kregen de nodige facelift en alle historische gebouwdelen zijn weer in hun oorspronkelijke staat hersteld. Een bijzonder project van A2D architecture 2 design en Barbara Van der Wee Architects.

De constructie van het Pauscollege gaat terug tot 1523, wanneer Paus Adrianus VI bij testament na zijn overlijden zijn Leuvense woning ter beschikking stelt als college voor theologiestudenten. Het in 1973 als monument geklasseerde gebouwencomplex bestaat uit vier aaneengesloten vleugels rondom een rechthoekige erekoer, waarin een 180-tal studentenkamers en enkele gemeenschappelijke functies gehuisvest zijn.

De restauratie- en renovatiewerken hadden als doel het gebouw enerzijds terug in haar historische staat te herstellen en anderzijds te laten voldoen aan de huidige regelgeving inzake veiligheid, functionaliteit en oppervlaktenormen op gebied van studentenhuisvesting.


Delicate evenwichtsoefening

“Een van de uitdagingen bestond erin om de betrokken actoren op één lijn te krijgen. Zo stonden de eisen van de studentenhuisvestingsdienst van de KULeuven – namelijk het realiseren van zo veel mogelijk extra kamers - diametraal tegenover de eisen van de dienst Onroerend Erfgoed om met zoveel mogelijk respect het gebouw in zijn geheel te conserveren. De actuele normen inzake studentenhuisvesting evenals de brandweereisen inzake brandbeveiliging bemoeilijkten eveneens het ontwerpproces. Zo zijn de minimale oppervlaktenormen voor studentenkamers gestegen ten opzichte van de bestaande indeling van de kamers en konden de oorspronkelijke 18e-eeuwse deuren van de studentenkamers niet worden behouden omwille van onbestaande brandweerstand”, aldus A2D.


Hedendaagse studentenhuisvesting met respect voor het verleden

De buitengevel is volledig gerestaureerd en enkele historische aspecten zijn teruggebracht. Ook de toegankelijkheid van het college is verbeterd door onder meer de heraanleg van het kasseipad op het binnenplein en de toevoeging van hellende vlakken aan de trappen.

Voor de restauratie en/of renovatie van de studentenkamers vormde het behoud van de bestaande structuren omwille van hun historische en/of architecturale kwaliteiten het centrale uitgangspunt. Dankzij enkele beperkte ingrepen zijn gemeenschappelijke functies waar een groot gebrek aan was – met name sanitair en keukens – in het college geïntegreerd. De kamers en de gangen zijn zonder grote wijzigingen gerenoveerd. Bestaande configuraties werden zo veel als mogelijk behouden. Zo werd op de eerste verdieping een leefgroep van een 7-tal studenten geplaatst, waardoor de bestaande indeling van het appartement maximaal behouden kon blijven. De tot voor kort ongebruikte zolderruimte op de tweede verdieping is ingericht als studentenkamers met gemeenschappelijke keukens, sanitair en een gemeenschappelijke leefruimte. 

Aangenaam leef- en studieklimaat

“Een algemene prioriteit bij de renovatie was om via doordachte ingrepen aan de lichte wanden en zijgevels zoveel mogelijk daglicht binnen te brengen, zodat een aangenaam leef- en studieklimaat gecreëerd wordt voor de inwonende studenten. Daarnaast was het akoestisch comfort van de kamers in de rechtervleugel ondermaats. Deze problematiek hebben we aangepakt aan de hand van lichte akoestische voorzetwanden. De kamer met inkomdeur wordt ingericht als ‘leefruimte’ (waarin akoestische afsluitbaarheid minder belangrijk is) en doet zo dienst als buffer naar de andere ruimte”, aldus A2D.

Een uitdagend project maar het resultaat mag er zijn: het imposante Pauscollege eist opnieuw zijn plaats op in de studentenstad.

Deel dit artikel:

Onze partners