Port of Antwerp-Bruges kiest ontwerp- en bouwteam voor nieuw coördinatiecentrum

Port of Antwerp-Bruges en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) kiezen KAAN Architecten samen met SVR-ARCHITECTS, Groep Van Roey en Van Roey Services voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het nieuw havencoördinatiecentrum: het Antwerp Coordination Center (ACC). Duurzaamheid, beveiliging, veiligheid en digitalisatie staan centraal.

Een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar, van en in het Antwerpse havengebied is van het allergrootste belang. Om dat te blijven garanderen en voortdurend te verbeteren is een goede afstemming en samenwerking tussen alle partners van de nautische keten cruciaal. Het vernieuwde havencoördinatiecentrum is daar een hefboom voor.

Het geavanceerde ACC zal met een totale vloeroppervlakte van 8.000 m² het huidige coördinatiecentrum bij de Zandvliet-Berendrechtsluis vervangen en heeft als doel de samenwerking tussen alle actoren binnen de nautische keten te bevorderen. De toekomstbestendige gemeenschappelijke werkvloer met een oppervlakte van maar liefst 1.000 m² neemt een belangrijke positie in dit verhaal in.

 

Genereuze structuur

Het ontwerp van het gebouw heeft tot doel een ruimtelijke structuur te creëren die vrijgevig is. Door functionele elementen op elkaar te stapelen, ontstaat een compact volume met een minimale impact op de omgeving, waardoor er veel ruimte overblijft voor ecologie en biodiversiteit in de buitenomgeving. Hierdoor wordt een groene, ecologisch verantwoorde ontmoetingsplek gecreëerd met een oppervlakte van ongeveer 10.000 m².

Het nieuwe coördinatiecentrum zal dienen als centrale plek voor samenwerking tussen diverse uitvoerende en coördinerende nautische partners. Dit omvat, naast de nautische ketenpartners op de gemeenschappelijke werkvloer, onder andere de bootmannen en de operatoren van de sluiscomplexen, die hier nieuwe werkruimtes zullen betrekken.

Ook wordt er een opleidingscentrum voor VTS-operatoren gevestigd en zal een externe hub van het belevingscentrum Havenwereld worden geïntegreerd, met een speciale focus op B2B-rondleidingen. Veiligheid en beveiliging worden hoog in het vaandel gedragen bij het ACC, met extra aandacht voor duurzaamheid in de vorm van ergonomie, circulariteit en energieneutraliteit.

 

Bouwteam en planning

Na een grondige aanbestedingsprocedure, met een nauwe samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges, MDK, Atelier Stadsbouwmeester en begeleidingspartner Tractebel, is het contract voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het nieuwe havencoördinatiecentrum gegund aan het samenwerkingsverband tussen Groep Van Roey, Van Roey Services, KAAN Architecten / SVR-ARCHITECTS en studiebureaus Sweco / BLASCO. De huidige planning voorziet in de start van de bouwwerkzaamheden in 2024, met een verwachte operationele ingebruikname van het nieuwe ACC in 2026.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges, toont zich verheugd: “Het vernieuwde Antwerp Coordination Center moet de dienstverlening in onze haven nog veiliger, duurzamer en efficiënter laten verlopen, en het versterkt Vlaanderen als een toonaangevende maritieme regio. Dit geavanceerde coördinatiecentrum zal dienen als een centrale hub voor samenwerking tussen al onze nautische partners, en we streven ernaar om zo de maritieme activiteiten in de regio naar nieuwe hoogten te tillen."

Bron: Port of Antwerp-Bruges
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners