Project Acusticare bestudeert en optimaliseert akoestisch comfort in WZC's

Dit project is een samenwerking tussen de WAVES onderzoeksgroep van de vakgroep Informatietechnologie (INTEC) van de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. ASAsense, archipelago | ar-tedBA-Plan, DOX acoustics, Gyproc, Ibens, Showtex en Print Acoustics werken hieraan mee met het uittesten van verschillende akoestische producten in deelnemende WZC om zo te komen tot de gerichte oplossingen op maat van de woonzorgomgeving

Ouderen met dementie lijden, zeker in verder gevorderde dementie, vaak aan BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia), wat in woon-zorgcentra (WZC) een groot probleem kan zijn. De gedragsmatige en psychologische stoornissen hebben namelijk een impact op de levenskwaliteit van de bewoner en de medebewoners en ook op de werkstress van het zorgpersoneel. Vanuit de literatuur is gekend dat bepaalde geluiden een positieve invloed kunnen hebben op het gedrag en op die manier de stress bij de bewoners kan verlagen, waardoor de agitatie ook verlaagt. Aan de andere kant hebben (ongewenste) stoorgeluiden een negatieve impact, zij verhogen de stress.

 

Bestuderen en remediëren

Een eerste doel van Acusticare is het akoestisch comfort in de (leef)ruimtes van de WZC te bestuderen en te remediëren. Op die manier ontstaat er een aangenamere geluidsomgeving voor de bewoners en het zorgpersoneel, met een vermindering van de stress tot gevolg. Een tweede doel is om in de akoestisch verbeterde ruimtes soundscapes te creëren die op een continue manier zorgen voor prikkelende geluiden zodat de bewoner een duidelijk plaatsen tijdsbesef heeft, waardoor die o.a. minder gedragsstoornissen zal vertonen. Globaal zal dit bijdragen aan een betere levenskwaliteit bij de bewoners, een verminderd gebruik van medicatie en een verminderde werkstress bij het zorgpersoneel.

 

Voorstudie

Acousticare zal in vijf woon-zorgcentra werken/experimenteren/testen zodat er een duidelijke ervaring wordt opgebouwd en er een globaler zicht ontstaat op de methodiek van het toepassen van soundscapes. Globaal werkt Acusticare aan de verbetering van de akoestiek en aan de benutting van soundscapes. Alles start met een enquête bij de WZC in Vlaanderen om deze problematiek breed voor te leggen en te bevragen. In de betrokken WZC's wordt een voorstudie gemaakt op het vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect. Voor de akoestische voorstudie werken de akoestische adviesbureaus mee en op deze manier wordt het initiële akoestisch comfort bepaald. In de voorstudie van het zorgeffect zal door participerende observaties en door vragenlijsten en registraties een inschatting van de BPSD problematiek gemaakt worden.

 

Akoestiek verbeteren

In een tweede stap gaat men het akoestisch comfort in de kamers, … verbeteren door het plaatsen van akoestische absorptiepanelen, … Dit zal in hoofdzaak gerealiseerd worden door de deelnemende akoestische materiaalleveranciers binnen het project. Zij hebben op dit vlak een grote knowhow en kunnen op die manier hun expertise demonstreren. Om de effecten van de akoestische verbeteringen te beoordelen zullen er nametingen op vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect uitgevoerd worden.

 

Soundscapes

Op het vlak van soundscapes vertrekt men met het opstellen van een geluidenverzameling door eigen of bestaande opnames, synthetiseren van geluiden, … Om de soundscapes vanuit de geluidenverzameling tot stand te brengen wil Acusticare dit samen met personeel en bewoners realiseren in co-creatie events. Deze staan ook open voor externen. Op die manier ontstaat een afgestemde soundscape. Bij de realisatie van de Living Labs wil Acusticare de audio apparatuur installeren in de WZC om de soundscapes in de kamers af te spelen. Op die manier komen living labs tot stand waarbij de effecten in reële situaties zichtbaar worden. De effecten van de soundscapes worden nagaan door participerende observatie en bevraging. Tevens kunnen de soundscapes nog bijgestuurd worden indien bepaalde aspecten een andere invulling vereisen.

Deel dit artikel:

Onze partners