Promat introduceert Microtherm-vacuümisolatieplaten in België

Microtherm is wereldwijd actief in microporeuze isolatiematerialen voor hoog- en laagtemperatuurisolatie. De producten van Microtherm, in het bijzonder de SlimVac isolatieplaten vinden ook toepassingen in de bouwsector. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk worden vacuümisolatieplaten reeds op beperkte schaal toegepast in de bouwsector. In België worden ze geïntroduceerd door o.a. Promat. Grootste troef van deze isolatieplaten is de uiterst lage lambdawaarde (0.007).
Microtherm is wereldwijd actief in microporeuze isolatiematerialen voor hoog- en laagtemperatuurisolatie. De producten van Microtherm, in het bijzonder de SlimVac isolatieplaten vinden ook toepassingen in de bouwsector. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk worden vacuümisolatieplaten reeds op beperkte schaal toegepast in de bouwsector. In België worden ze geïntroduceerd door o.a. Promat. Grootste troef van deze isolatieplaten is de uiterst lage lambdawaarde (0.007).




De SlimVac isolatieplaten zijn een product met zeer specifieke eigenschappen (zeer hoge isolatiewaarde), maar ook beperkingen (mag niet geperforeerd worden). De toepassingsmogelijkheden in de bouw moeten in functie van de technische vereisten, prijszetting en verwerkingsmogelijkheden project per project worden bekeken. De vacuümisolatieplaten zijn geen nieuw of uniek product, want ze bestaan al meer dan 10 jaar en er zijn enkele gelijkaardige producten op de markt. Toch is er duidelijk interesse is vanuit architecten- en studiebureaus en vanuit de wereld van "systeembouwers" voor dit type isolatie. 


Microtherm SlimVac vacuümisolatieplaten

SlimVac vacuümisolatieplaten worden geproduceerd door Microtherm in Sint-Niklaas, een bedrijf dat al meer dan 40 jaar actief is in de ontwikkeling en productie van hoogperformante isolatiematerialen voor de industrie. Dankzij hun hoge performantie kunnen SlimVac isolatieplaten niet alleen worden toegepast in koelcellen, containers, koelkasten, boilers, enz., maar eveneens in de bouw. Aangezien tegen 2021 alle nieuwe gebouwen in Europa zo goed als energieneutraal moeten zijn, zijn efficiëntere isolatietechnieken en –materialen brandend actueel. Traditionele isolatiematerialen, zoals rotswol, glaswol, polyurethaan en polystyreen, blijken niet altijd bijzonder efficiënt, aangezien er van die materialen al snel grote diktes moeten worden aangebracht om de vereiste isolatiewaarden te behalen. Vooral bij renovatie kunnen de kosten voor extra isolatie snel oplopen wegens plaatsgebrek en technische beperkingen. Ook bij nieuwbouw is het om technische, maar vooral om esthetische redenen niet altijd evident om isolatiematerialen in grote laagdiktes aan te brengen. Hiervoor moeten immers zware, logge en duurdere constructies worden voorzien. 


    

Platte daken: Na het plaatsen van het dampscherm worden de SlimVac panelen op de ondergrond en de dakafdichting op de isolatie gelijmd. De voorschriften van de producent van de dakafdichting moeten strikt worden nageleefd.


Wat hebben Microtherm SlimVac isolatieplaten te bieden?

SlimVac microporeuze vacuümisolatieplaten bieden dankzij hun geringe dikte en extreem hoge isolatie- of λ-waarde (0,007 W/m.K na veroudering en na correctie voor koudebruggen), een interessante oplossing voor isolatievraagstukken. De platen isoleren gemiddeld vijfmaal beter dan traditionele isolatiematerialen en kunnen in zeer geringe diktes worden aangebracht. 



Hellende daken: Aan de binnenzijde van het dak worden houten latten bevestigd, waartussen de SlimVac panelen worden geplaatst. Na het aanbrengen van het dampscherm kan op de latten een afwerkingsplaat (gipskarton, vezelcement, houtvezel, schrootjes, …) bevestigd worden.


De SlimVac isolatieplaten worden in de nieuwbouw, maar ook en vooral bij de renovatie van gebouwen toegepast voor het doeltreffend isoleren van platte en hellende daken, gevels en vloeren. Dankzij hun hoge isolatiewaarde bij een zeer geringe dikte maken ze een efficiënte isolatie mogelijk, ook op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is of waar men ruimte wil besparen. Ook om esthetische of economische redenen kan voor SlimVac worden gekozen. Zo kunnen lichtere en slankere constructies gerealiseerd worden, die toch aan de hoge isolatievereisten voldoen. Op die manier kunnen SlimVac platen oplossingen bieden voor bouwtechnische en bouwfysische problemen waarvoor klassieke isolatieproducten te kort schieten.


Waaruit bestaan SlimVac vacuümisolatieplaten?

Er zijn drie verschillende manieren waarop warmte zich kan verplaatsen: geleiding, convectie en straling. Omdat lucht een slechte geleider is, bestaan traditionele isolatiematerialen vooral uit stilstaande lucht met zo weinig mogelijk materiaal tussen. Vacuümisolatie gaat nog een stap  verder: hierbij is er zelfs geen lucht meer aanwezig. Om praktische redenen wordt vacuümisolatie nagenoeg altijd in panelen gemaakt. Hiervoor zijn er drie elementen nodig. 

De kern bestaat uit pyrogeen kiezelzuur met stralingsremmers. Pyrogeen kiezelzuur heeft van nature een zeer lage warmtegeleiding en zorgt samen met de toegevoegde stralingsremmers voor een minimale warmtegeleiding door straling. Dit poeder wordt tot platen geperst en in een omhulsel geplaatst. Het omhulsel bestaat uit een damp- en luchtdichte folie, die ervoor zorgt dat het paneel vacuüm gezogen kan worden en onder vacuüm blijft. De folie is samengesteld uit meerdere lagen dunne kunststoffolie en opgedampte aluminium. Dit geheel wordt ten slotte onder vacuüm gebracht waarbij de inwendige druk wordt gereduceerd tot 1mbar. Bij deze druk is de afstand tussen de luchtmoleculen zo groot, dat er geen overdracht van warmte-energie meer kan plaatsvinden.


    

Vloeren kunnen toch met een minimale overdikte volgens de nieuwe eisen geïsoleerd worden d.m.v. een laag SlimVac, die beschermd is met een schuimlaag. De afwerking gebeurt met droge vloerelementen (Promat SYSTEMFLOOR) of een klassieke natte chape.


De keerzijde: isolatiewaarde bij perforatie ligt drie maal lager

SlimVac vacuümisolatieplaten bieden een zeer hoge isolatiewaarde wanneer ze op de juiste manier worden toegepast. De hoge isolatiewaarden worden immers bereikt door de combinatie van het microporeuze isolatiemateriaal in de kern van de plaat en de omhullende folie die uit meerdere lagen bestaat en zorgt voor het behoud van het vacuüm. Bij normaal gebruik behoudt de isolatieplaat zijn performantie dan ook gedurende zeer lange tijd.

Om dit te bewerkstellingen, moeten een aantal richtlijnen worden gevolgd m.b.t. de opslag, het transport en het behandelen en verwerken van de isolatieplaten. Aangezien de performantie afhankelijk is van het vacuüm, mag het omhulsel van de isolatieplaat niet doorboord of aangetast worden. De isolatiewaarden van de microporeuze kern zullen weliswaar behouden blijven, maar deze zullen 3 maal lager liggen dan onder vacuüm. Niettemin scoren zij in die toestand nog steeds even goed als de beste traditionele isolatiematerialen. SlimVac isolatieplaten worden geleverd in een robuuste verpakking en mogen pas uit hun verpakking genomen worden op het moment van verwerking. Voorzichtigheid is geboden zodat de platen niet gebogen, geschoven of ruw behandeld worden. 



Voor het wegwerken van koudebruggen in een gebouw kan men op die plaatsen SlimVac panelen kleven en afwerken met gipskartonplaten. Nadien mag er nooit een bevestiging doorheen de isolatie worden aangebracht.


Technische gegevens 

• Zeer lage warmtegeleiding: λ < 0,0042 W/m.K, voor platen met een densiteit van 170 kg/m3, gemeten in het midden van de plaat. Voor de volledige plaat na veroudering en rekening houdend met de koudebruggen λ = 0,007 W/m.K
• Hoge R-waarde: R = 4.76 m2K/W bij dikte 20 mm
• U-waarde: W/m2K = 0,21 bij dikte 20 mm
• Densiteit: 170 – 200 kg/m3
• Druksterkte: 0.2 MPa
• Vochtbestendigheid: permanente relatie vevochtigheid <60%
• Warmtebestendigheid: tot 80°C
• Brandreactie: kern: A1 (EN)
• Brandweerstand: wanneer ingebouwd in een bouwelement als thermische isolatie zal het bijdragen tot een sterke verhoging van de brandweerstand van dit bouwelement.
• Plaatoppervlak: glad met een dichtingsnaad aan 1 zijde
• Boorden: recht
• Kleur: aluminium/grijs
• Duurzame thermische performantie
• Veilig voor mens en omgeving (bevat geen schadelijke vezels, kan grotendeels worden gerecycleerd)
• Testrapporten:
- CE-markering: een nieuwe markering wordt voorbereid in samenwerking met het CSTB (Fr). De ETA zal beschikbaar zijn in de loop van 2012.
- Gecertificeerde waarde voor de thermische geleidingscoëfficiënt: FIW – München. Testrapport nr. L1-09-057





Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage