Raam- en gevelmodule ProSol TF van Schüco: energie sparen én winnen

Schüco, specialist in aluminium gevelconstructies en fotovoltaïek, combineert fotovoltaïsche technieken, amorfe dunnefilmtechnologie en hightech gevelelementen in het innovatieve product Schüco ProSol TF (Thin Film). Deze nieuwe raam- en gevelmodule met geïntegreerde fotovoltaïsche installatie vervult de klassieke functies van een gevel én levert een bijdrage aan het winnen van energie.

Schüco, specialist in aluminium gevelconstructies en fotovoltaïek, combineert fotovoltaïsche technieken, amorfe dunnefilmtechnologie en hightech gevelelementen in het innovatieve product Schüco ProSol TF (Thin Film). Deze nieuwe raam- en gevelmodule met geïntegreerde fotovoltaïsche installatie vervult de klassieke functies van een gevel én levert een bijdrage aan het winnen van energie.

Het stijgende energieverbruik door de groeiende wereldbevolking en de daaraan verbonden hogere uitstoot van schadelijke broeikasgassen leidt tot een verhoogde vraag naar nieuwe, schone energie. Met name zonne-energie biedt een enorm potentieel aan alternatieve energie. De bouwsector, die verantwoordelijk is voor een groot deel van het wereldwijde grondstoffengebruik, kan een belangrijke rol spelen inzake milieu- en klimaatbescherming, o.a. door te werken met duurzame technologieën en door te zoeken naar energie-efficiënte systeemoplossingen die zuinig omgaan met grondstoffen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam klimaat.

Onbenut geveloppervlak: open kans op energie-efficiëntie

Welke positieve inbreng kan het onbenutte geveloppervlak in het duurzaam bouwen-plaatje leveren? Gevels vervullen uiteraard klassieke functies als het zorgen voor privacy of bescherming tegen weersinvloeden en geluidsoverlast –aspecten waarin meer en meer vooruitgang wordt geboekt– maar aan de gevels voor de toekomst worden nog strengere eisen gesteld. Meer dan ooit moeten gevels ook technisch hoogstaand en energetisch geoptimaliseerd zijn. Intelligente, toekomstgerichte gevels beïnvloeden het woonklimaat en besparen niet alleen passief energie, maar genereren ook actief energie. Efficiënte gevels verbeteren blijvend de energiebalans van een gebouw.

Het bedrijf Schüco, dat gespecialiseerd is in aluminium gevelconstructies en fotovoltaïek, combineert nu fotovoltaïsche technieken, amorfe dunnefilmtechnologie en hightech gevelelementen in het innovatieve product Schüco ProSol TF (Thin Film). Deze nieuwe raam- en gevelmodule is een in een gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche installatie, die in de eigen behoefte qua primaire energie voorziet, de energiebalans van het gebouw verbetert en de afhankelijkheid van klassieke energiebronnen vermindert. ProSol TF vervult  m.a.w. de klassieke functies van een gevel én levert tegelijkertijd een bijdrage aan het winnen van energie.

Koude gevel met Schüco raam- en gevelmodule ProSol TF.


De panelen van ProSol TF kunnen in combinatie met alle Schüco raam- en gevelsystemen gebruikt worden bij nieuwbouw en renovaties. Ze bieden toepassingen voor semitransparante en ondoorzichtige geïsoleerde en blinde gevels en kunnen als innovatieve aanleungevel of als buitenzonwering geïntegreerd worden. Wanneer de gevelvlakken gebruikt worden om energie te winnen kan de waarde van het vastgoed stijgen: het gebouw heeft dan immers lagere verbruikskost en levert zelfs energie.

Dunnefilmtechnologie van Schüco

Schüco produceert sinds 2008 in een eigen fabriek PV-panelen op basis van amorf silicium in groot formaat voor integratie in de gevel. Om de panelen te produceren wordt er een extreem dunne laag amorf silicium op een dragermateriaal „gedampt“. Voor de productie van dunnefilmpanelen volstaat een fractie van de hoeveelheid  silicium die nodig is voor de productie van conventionele panelen. Daardoor wordt het grondstoffenverbruik aanzienlijk beperkt. Bovendien ligt het gewicht veel lager en kunnen grote formaten geproduceerd en gebruikt worden.Dunnefilmpanelen bieden talrijke voordelen ten opzichte van traditionele PV-panelen en vormen de toekomst van de zonne-energietechnologie. De panelen hebben zelfs bij hoge bedrijfstemperaturen een zeer goede opbrengst en overtuigen door een lange gebruiksduur en een geringe uitstoot van schadelijke stoffen bij de productie. Bovendien wordt diffuus licht optimaal benut en zijn de panelen ideaal afgestemd op het natuurlijke lichtspectrum. Het kwantitatief grotere aandeel diffuus licht draagt zodoende, over een heel jaar gerekend, bij tot een constante energiewinning en geeft een duidelijk betere opbrengst per geïnstalleerde Wp.


Gelamineerd glas

Vormgevingsmogelijkheden van ProSol TF

Het gebruik van dunnefilmtechnologie leidt tot nieuwe vormgevingsmogelijkheden. De homogene oppervlakken zijn in de kleur aSi-naturel verkrijgbaar en kunnen door laserbehandeling in verschillende transparantiegraden worden vormgegeven. Bovendien kunnen er structuren, patronen en logo‘s op het oppervlak gedrukt worden. De mogelijkheden qua constructie en variabiliteit van de Schüco Raamen Gevelmodule ProSol TF hangen samen met het toepassingsgebied. Door een flexibele constructie van gelaagd glas kan het geheel worden aangepast aan verschillende gebouw- en windlastzones. Voor gebruik in ramen en deuren, in geïsoleerde gevels en bij lichtdaken kan het isolatieglas aangepast worden, afhankelijk van de statische of functionele eisen.
 

ProSol TF als isolatieglas, 3-voudig glas

Het kan als 2- of 3-voudige beglazing uitgevoerd worden. Ondoorzichtige panelen kunnen door een laserbehandeling bovendien 10 %, 20 % of 30 % transparant gemaakt worden om voor doorkijk te zorgen.


Verschillende transparantiegraden

Naast de op maat gemaakte individuele gevelmodules worden ook gestandaardiseerde panelen met standaard afmetingen en een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding aangeboden.

Een waaier aan toepassingen

De Schüco Raam- en Gevelmodule ProSol TF heeft talrijke combineerbare componenten. Voor iedere fotovoltaische toepassing in zowel nieuwbouw als renovatie biedt het systeem een passende oplossing. ProSol TF kent vele toepassingen: het variabel isolatieglas kan bijvoorbeeld gebruikt worden in ramen, deuren en schuifdeuren. In warme gevels, op lichtdaken en veranda’s laat ProSol TF een maximale vrijheid in vormgeving en transparantie toe. In koude gevels kan men voor ProSol TF kiezen voor energieefficiënte ondoorzichtige gevels.
 

Aanleungevel

Met ProSol TF kunnen aanleungevels gemaakt worden om gevels van een bedrijfshal of opslagloods te voorzien van een zonne-energie-installatie met een hoog rendement. Ten slotte is er de mogelijkheid ProSol TF te gebruiken als buitenzonwering voor energiewinning, schaduwvorming en architectonische vormgeving. Bij de Schüco Raam- en Gevelmodule ProSol TF hoort bovendien een assortiment bijpassende omvormers, extra componenten en schakelconcepten BOS (Balance of System)-componenten.

 


 

Deel dit artikel:
Contacteer Schüco Belgium
Onze partners