SmallTalk 52: Leefbuurten Ottenburg in Huldenberg en Muizen in Mechelen (23/11, Atelier Bouwmeester)

Met het traject Leefbuurten zet het Team Vlaams Bouwmeester in op de toekomstbestendige herinrichting van de publieke ruimte in woonbuurten. Sinds 2022 zijn zeven ontwerpteams aan de slag in zeven wijken. In de reeks SmallTalk brengt Team Vlaams Bouwmeester deze projecten paarsgewijs onder de aandacht en wordt getoond hoe de diverse uitdagingen die er spelen tot heel verschillende ontwerpvoorstellen én een verschillend plan van aanpak leiden, op maat van het project. Aansluitend wordt telkens in gesprek gegaan met een panel over de hindernissen die zowel opdrachtgevers als ontwerpers moeten nemen om tot de realisatie van een Leefbuurt te komen.

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam wandelen, fietsen en wonen is. Vanuit de overtuiging dat grensverleggende realisaties een sneeuwbaleffect kunnen sorteren, ondersteunt het Team Vlaams Bouwmeester sinds 2021 zeven steden en gemeenten in de transformatie van één van hun woonbuurten tot zo’n Leefbuurt. Na een intensief begeleidingstraject werd voor ieder project een ontwerpteam aangesteld dat met veel enthousiasme aan de slag ging met de opmaak van een ‘Leefbuurtplan’: een toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor de ganse buurt.

Inmiddels zijn verscheidene projecten flink gevorderd: het ‘Leefbuurtplan’ staat er op punt, strategische projecten werden bepaald, quick wins en proefopstellingen zijn in uitvoering. Momenteel werken de ontwerpteams de inrichtingsplannen uit voor de definitieve realisaties op het terrein. Dit najaar en komend voorjaar geeft Team Vlaams Bouwmeester in de reeks SmallTalk dan ook graag het woord aan telkens twee teams die het ontwerp voor hun Leefbuurt zullen presenteren. De combinatie van verschillende cases maakt duidelijk dat de realisatie van een Leefbuurt maatwerk vereist, zowel wat de analyse betreft als bij het ontwerp en de uitvoering.

Op 23 november komen de Leefbuurten Ottenburg in Huldenberg en Muizen in Mechelen aan bod. Respectievelijk Bert Gellynck en Vincent Van Praet van 1010au en Thijs de Boer van VOIDS zullen aan de hand van een presentatie beide projecten uit de doeken doen. Daarna volgt een panelgesprek met Patrick Princen (schepen van Openbare werken e.a. van Stad Mechelen), Wout Baert (coördinator Fietsberaad Vlaanderen) en Klaas Decanniere (dorpsraad Ottenburg), en gemodereerd door Eline Aerts, projectregisseur Leefbuurten.

 

TRAJECT LEEFBUURTEN

De realisatie van zeven voorbeeldige projecten is niet het enige doel van het traject Leefbuurten. De projecten leveren ook ervaringen op die het mogelijk maken bestaande regels, werkwijzen en doorlooptijden te verbeteren. Aansluitend bij de presentatie van de projecten  wordt daarom ook dieper ingegaan op de beleidscontext tijdens een panelgesprek. Met verschillende betrokkenen, van ervaringsdeskundigen tot beleidsmakers, wordt in dialoog gegaan over de lessen die uit het traject te trekken vallen. Welke zijn de succesfactoren en struikelblokken? Hoe kunnen we de methodiek van Leefbuurten opschalen en ervoor zorgen dat de geïntegreerde inrichting van de publieke ruimte een reguliere praktijk wordt?

De SmallTalk over de Leefbuurten Ottenburg in Huldenberg en Muizen in Mechelen vindt plaats op 23 november in het Atelier Bouwmeester, start om 19uur en wordt omstreeks 21uur afgerond met een drankje. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester
Deel dit artikel:

Onze partners