Stad en Architectuur zoekt curator voor Auditorium 18/19

Stad en Architectuur vzw nodigt curatoren uit zich kandidaat te stellen om de lezingenreeks AUDITORIUM 18/19 te organiseren. Een nieuwe editie van AUDITORIUM loopt van oktober 2018 tot mei 2019 in Kunstencentrum STUK. Stad en Architectuur vzw nodigt kandidaat curatoren uit zich aan te melden met een programmavoorstel van de lezingenreeks rond het thema van ‘architectuur en materie', ruimte als een tactiele plaats en zijn totstandkoming. Een kandidatuur indienen kan tot 27 april. 

Auditorium 18/19

Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks AUDITORIUM sinds 2001 in samenwerking met kunstencentrum STUK en het departement architectuur van de KU Leuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema. Internatio­nale architectenbureaus vestigen de aandacht op nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. De reeks bestaat uit een mix van gerenommeerde ontwerpers en ook minder bekend  architectuurtalent aan het begin van een internationale doorbraak.

 

Thema ‘architectuur en materie’

Een volgende editie  zal de reeks binnen het thema ‘architectuur en materie’ kaderen. Het startpunt voor deze reeks is de effectief gebouwde architecturale ruimte. We kijken naar de grondslag van architectuur: de materie waarmee we bouwen, de tactiliteit die hieruit voortvloeit en een poëzie van de ruimte. Architectuur als betekenisdrager, niet enkel probleemoplosser, waarbij materialiteit zichzelf overstijgt en plekken een emotionele waarde krijgen voor zijn gebruikers. Deze lezingenreeks wil een zoektocht zijn naar de materie waarmee architecten werken en zijn verscheidenheid. Een verhaal over het produceren van ruimte, de maakbaarheid van het menselijk kader.

Een verhaal over de ruimte tussen-in: over wat niet gebouwd wordt, maar wat we als gebruikers cadeau krijgen. Net zoals poëzie taal als een skelet gebruikt, uitgebeend, zodat op de lezer een 'voelen' wordt overgedragen dat zich in de leegte van het skelet bevindt. Materie/woorden wordt gebruikt om te kunnen vatten wat zich niet laat neerschrijven.

Het thema 'architectuur en materie' is slechts een trigger voor de curator om met de begrippen aan de slag te gaan en ze te vertalen in een relevante, coherente sprekerslijst. De lezingen tonen werk dat de grens opzoekt van het gebouwde, van materialen, van de wil tot bouwen. Werk dat als basis het construeren heeft en ons dwingt naar ruimtes te kijken en ze te voelen.

Het thema geeft de lezingenreeks samenhang in een internationale context, maar dient voldoende ruimte te laten voor variatie. Gastsprekers tonen niet alleen experimenteel ontwerp, maar ook tastbare resultaten in de vorm van concreet gerealiseerde projecten.

 

Welke rol heeft de curator?
De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in STUK in samenspraak met Stad en Architectuur.

De opdracht omhelst zowel het verfijnen van een short list van potentiële sprekers, het vastleggen van de lezingen met de sprekers, het schrijven van promotionele teksten, het regelen van praktische afspraken, het onthaal van sprekers en het verzorgen van introducties en nabesprekingen.


U kan zich kandidaat stellen met een programmavoorstel t.e;m. vrijdag 27 april 2018.

Meer informatie over de opdracht en de indiening lees je hier.

Bron: Stad en Architectuur

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage