Stéphane Beel over Post X: “Deze plek vraagt om een dense, kwaliteitsvolle bebouwing”

Een project om in 2019 naar uit te kijken, is Post X. Het kantorencomplex vlakbij station Antwerpen-Berchem zal eind 2019 voltooid zijn, maar is nu al prominent aanwezig langs de Antwerpse Ring. Architectura.be sprak met ontwerper Stéphane Beel.

Wie langs de ring passeert of de trein neemt, kan er niet naast kijken. Post X verrijst aan de Antwerpse skyline. De grootschalige ontwikkeling op het voormalige postsorteerterrein omvat kantoren, een school, winkels, vrijetijdsfaciliteiten en een hotel naast 1.000 parkeerplaatsen en 1.400 fietsplaatsen. Stéphane Beel stond in voor het ontwerp, met Jaspers-Eyers als uitvoerend architect. en VK Architects & Engineers als studiebureau.  Beel drukte eerder ook al zijn stempel op deSingel, dat andere icoon langs de Antwerpse Ring.

“Post X en deSingel zijn allebei gelegen in de zogenaamde ‘groene vallei’ maar toch vraagt de locatie om een totaal ander gebouw”, vertelt Stéphane Beel. “Het programma van Post X kan niet zwaar genoeg zijn. De site heeft de beste ligging naar vervoersmodi toe. Het is een plek die vraagt om een dense, kwaliteitsvolle bebouwing, zodanig dat andere plekken niet hoeven volgebouwd te worden.”


Homogene campus

De werkzaamheden zijn al sinds 2014 aan de gang en komen nu op kruissnelheid. Alleen het hoogste volume, het mastergebouw voor de Antwerpse politie, is nog in aanbouw. Post X telt in totaal negen volumes maar is als één homogene campus ontworpen. “Die eenheid uit zich in eenzelfde materiaalgebruik, repetitie en een vrij strenge opstelling van gebouwen”, aldus Beel. “Bepaalde accenten maken elk gebouw anders. Accentgevels bijvoorbeeld springen eruit en richten zich meer naar de ring toe. De volumes krijgen vorm rond een centraal binnenplein. Het plein is omsloten door een galerij, een kloostergang bijna, die de gebouwen verbindt en eenheid creëert. Hiermee willen we een rustige plek creëren in de stad. Je ziet en hoort de stad wel vanop het plein, maar je bent beschermd door de glazen constructie.” De bakenfunctie van Post X wordt versterkt doordat één volume, het politiegebouw, boven de andere uit rijst. “Omwille van het vliegverkeer van de luchthaven van Deurne zagen we ons beperkt in de hoogte. Indien de luchthaven er niet was geweest, hadden we wellicht op een andere manier dens gebouwd”, zegt Beel. 


Osmotisch tegenover repetitief

Post X is gelegen op een zeer druk verkeersknooppunt, wat zijn weerslag heeft op het ontwerp. Beel: “De volumes zijn meer osmotisch vormgegeven langs de zijde van de Singel met een meer repetitief, gesloten karakter langs de zijde van de snelweg. Het verkeer op de ring raast voorbij de gebouwen, vandaar de repetitie van allemaal dezelfde volumes. Accentgevels duiden het begin en einde aan. Aan de andere kant tonen zich elke keer verschillende units. Langs deze zijde kom je de campus binnen en krijgt elk gebouw een eigen ingang. Op die manier spelen we tevens in op het gevarieerd bouwen van de stad.”


Passiefgebouwen

“De kantoren zijn stuk voor stuk passiefgebouwen”, benadrukt Beel. “Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het vlak van duurzaamheid. Zo worden de kantoorruimtes verwarmd en gekoeld via betonkernactivering. Ook de locatie zelf draagt bij aan de duurzaamheid van de gehele campus.”


Ideale werkplek

Tal van grote bedrijven hebben zich al op de campus gevestigd, maar dat de kantoren een toonbeeld zijn van ‘het nieuwe werken’ wil Beel niet gezegd hebben. “Ik wil gebouwen neerzetten die lang meegaan: een eenvoudige constructie die je op verschillende manieren kan invullen. ‘Het nieuwe werken’ is een trend en een term die de lading niet dekt. Het is niet meer dan een herkauwing van wat er vroeger al was. De gebruikers van Post X krijgen de vrijheid om zelf hun kantoren in te richten. Wel is de campus omwille van zijn locatie en architectuur een ideale werkplek.”

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage