Tarkett's ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi)

Tarkett, wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame vloer- en sportvloeroplossingen, kondigde vandaag zijn op wetenschap gebaseerde kortetermijndoelstellingen voor uitstootreductie aan, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative (SBTi)

Tarkett verbindt zich ertoe om tegen 2030 50% minder totale broeikasgassen (BKG) van scope 1 en 2 uit te stoten, ten opzichte van basisjaar 2019. Tarkett legt zich eveneens op om de scope 3 BKG-uitstoot van aangekochte goederen en diensten en de verwerking van afgedankte verkochte producten binnen hetzelfde tijdsbestek te verminderen met 27,5% . Dit is volledig in lijn met de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken.


Over het algemeen streeft Tarkett's klimaatroutekaart naar een vermindering van 30% van de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen tegen 2030, inclusief de uitstoot van scope 3, die 90% van de totale broeikasgasuitstoot van Tarkett vertegenwoordigt.

"We moeten dringend ingrijpen tegen de klimaatverandering", zegt Arnaud Marquis, Chief Sustainability & Innovation Officer bij Tarkett. "De nieuwste klimaatwetenschap toont aan dat het nog steeds mogelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C, maar we komen gevaarlijk dicht in de buurt van die drempel. Wij beschouwen het stellen van klimaatdoelen als een win-winsituatie voor de hele waardeketen – ze helpen ons om onze eigen uitstoot van broeikasgassen en die van onze klanten te verminderen. Bij Tarkett werken we samen met onze belanghebbenden om de basisregels samen te veranderen. Minder afval en een lagere uitstoot zijn de twee fundamentele principes waaraan we werken om de hele bouwsector te veranderen. Deze goedkeuring door het SBTi bewijst nogmaals dat onze klimaatambitie de juiste is!"

In december 2022 behaalde Tarkett een A-score (leiderschapsniveau) op CDP, 's werelds belangrijkste klimaatprestatie- en rapportageplatform. Tarkett is hierdoor in 2022 de enige vloerfabrikant die op CDP die hoge mate van klimaatvolwassenheid heeft bereikt. Meer dan 18.700 bedrijven ter waarde van 60,8 biljoen USD – de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie – maakte in 2022 milieu- en klimaatgegevens bekend via CDP.

Deel dit artikel:
Onze partners